Tarnikkut nappaatilinnut ornittakkat matugallarput

COVID-19-imut atatillugu malittarisassat pissutigalugit, Tarnikkut nappaatillit ornittagaat Nuummiittut Paamiuniittullu tallimanngornermiit ulloq 20. marts 2020 nal. 16.00 matugallassapput.

Ornittakkat matuneqarallarput kisianni ammaqqissinnaalissappata naliliiffigineqaqqissaaq.

Nuummi ornittagaq Kammagiit aamma Paamiuni Ornittagaq Nuiilaq pineqarput.

Ornittakkamik atuisut tamarmik pisoq pillugu toqqaannartumik ilisimatinneqassapput.