Innuttaasunut

Pisiortornermut nioqqutinullu suleqatigiinneq immikkut sammillugu naleqarnerusoq

Immikkut ilinniartitaanerup ingerlannerani quumik nunusinnaajunnaartunik kiffartuussinermut pitsanngorsaavoq, sulisunik kajuminnerulersitsivoq suleqatigiinnerulersitsillunilu

Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivimmi novembarip qaammataani utoqqaat quumik nunusinnaajunnaartut pillugit aqutsisunik sulisunillu immikkut sungiusaanermik ingerlatsisoqarpoq. Innuttaasuniit pitsaasumik kiffartuussinissamik nioqqutinillu tamakkiisumik atuinissamik qulakkeerinninnissamut utoqqaat illuisa, sulisut, aqutsisut utoqqaallu ataasiakkaat akornanni suleqatigiilluarnerulertoqarnissaa siunertaavoq. Sungiusaaneq pikkorissartitsinerlu isumaqatigiissuteqarfigalugu pisiortorfigisaq atorlugu ingerlanneqarpoq una qulequtaralugu Inkontinens, NDO Supply A/S og producenten af brandet TENA.

Ingerlatsivimmiit fagchefi Karen Lund Mølgaard ima oqarpoq:

”Taamatut suliniuteqarnikkut uppernarsaqqinneqarpoq nioqqutissiortut pisiortorfiillu peqatigalugit nioqqutinik atuinermi paasisimasaqarneq ilinniartitaanerlu sulisutsinnut aqutsisunullu pitsaanerusunik periarfissaqartitsilersartoq. Taamaalillunittaaq innuttaasunik pitsaanerpaamik kiffartuunneqartussanik pitsaanerpaanillu nioqqutinik atuisussanik oqaloqateqarnissamut kiffartuussinissamullu imminut tatiginerulernermik qulakkeerinneqataavoq. Quumik nunusinnaajunnaarsimasunut aaqqiissummik pitsaanerpaamik atuineq – innuttaasut ataasiakkaat pingaartillugit pissaaq. Sulisuma aqutsisuisalu kajumissuseqarluinnarnertik takutippaat ullunilu taakkunani assut qiimmassimaarlutik”, Karen Lund Mølgaard naggasiilluni oqarpoq.

Tina Raastedip TENA-mut Essity-p immikkoortuani pisortaasup peqqissaasullu ulluni pingasuni Nuummi sungiusaalluni ilinniartitsinermini kiisalu attaveqaateqarnini ima oqaatigaa:

”Sulisut aqutsisullu ullut pingasut immikkorluinnaq ittut ingerlannerini quumik nunusinnaajunnaartarnermik paasisaqarusussuseq, eqqiluisaarneq, ammip isumagilluarnissaa quullu aqqutaatigut aseruuttoortarnerit pinaveersaartinnissaasa pingaaruteqassusai kiisalu TENA-mit nioqqutissanik eqqortumik atuinissaq innuttaasullu ataasiakkaat aallaavigalugit aaqqiissuteqarnissaq eqqarsaatigalugit kajumissuseqarluarfiusoq soqutiginnilluarfiusorlu ingerlapparput.”

Nangilluni oqarpoq: ”Apererusussuseqartarnerisigut soqutiginninnerisigullu takutinneqarpoq innuttaasut quumik nunusinnaajunnaarsimasut pitsaanerpaamik paaqqutarinissaannut paasisimasanik angusaqarusussuseqartut. Pisiniartartuvut avannaarsuaniittut kusanarluinnartunik avatangiiseqartut naapillugit uagutsinnut misigisaavoq angisoorujussuaq.”