Innuttaasunut Sunngiffik

Sermersuumi Nipilersornermik Ilinniarfik siammasinnerulerpoq

Nuummi Sermersuumi Nipilersornermik Ilinniarfik amerlanerusunik ilinniartitsisunik atorfinitsitsinikkut atuisunut assigiinngitsunut amerlanerusunut ilinniartitsisalissaaq,  peqatigitillugulu nipilersuutinut assigiinngitsunut ilinniartinneqarnissamut utaqqisut allattorsimaffianniittut ikinnerulissapput.

Piffissaq ilinniarfiusoq nutaamiit Sermersuumi Nipilersornermik Ilinniarfik meeqqerivimmiittartunut meeqqallu atuarfianniittartunut aammali massakkut atuareernerup kingorna ornittakkat, Inuusuttunik Sullissivik Majoriarlu ilanngullugit ilinniartitsinissamut neqerooruteqassaaq.

”Ilinniarfiusoq nutaamiit ukioqatigiit amerlanerusut ilinniartinnissaannut aammalu siullermiit siammasinnerusumik ilinniartitsinissaq qilanaaraarput. Nipilersornermik Ilinniarfik ineriartorpoq tamannalu isumaqarpoq amerlanerusunik ilinniartitsisinnaasugut, meeqqerivimmiittartuniit inersimasut tamaasa ilanngullugit”, nipilersornermik ilinniarfimmi aqutsisoq Pipaluk Lynge Berthelsen oqarpoq.

Ilinniartitsinerit ima amerlineqarput:

-Meeqqerivimmiittartut 2018/19-imi inunngorsimasut

– Meeqqat atuarfianni 3. aamma 6. klassit

– 3. klassit atuareernerup kingorna ornittakkaniittartut

– Inuusuttunut Sullissivimmi atuisut

– Majoriarmi ilinniartut.

Nipilersorneq sakkussatut

Majoriamit saaffigineqarnerup kingorna ilinniartut aappaagu sapaatip akunnera 18-imi ilinniartinneqarnissaat isumaqatigiissutigineqarpoq. Taassuma saniatigut Nipilersornermik Ilinniarfiup Inuusuttunik Sullissivik isumaqatigiissuteqarfigaa, sullissivimmik atuisut nipilersuummik ilinniagaqarusuttut nipilersoqatigiinnilu atornissaannut ilinniarusuttut ilinniartissallugit.

”Nipilersorneq nuutiinnarnut nipilersuutaannarnullu tunngassuteqanngilaq. Nipilersorneq kulturikkut inooqataanikkullu sunniutilerujussuuvoq. Nipilersornerup inuit ataatsimoortilersinnaavai, inunnik naapitsinissamut periarfissiisarpoq, inuit ataasiakkaat ineriartornerannut ilaasinnaavoq imminullu tatiginerulersitsisinnaavoq. Majoriamik Inuussuttunik Sullissivimmillu atuisut ilinniartitsinitsinnik atorluaasinnaapput”, Pipaluk Lynge Berthelsen oqarpoq.

Nipilersornermik Ilinniarfimmi amerlanerusunik atorfinitsitsineq aamma isumaqarpoq nipilersuutinut assigiinngitsunut ilinniarnissamut utaqqisut allattorsimaffianniittut ikinnerulissasut.

”Meerarpassuit Nipilersornermik Ilinniarfimmiikkusuttarput tamassumalu malitsigaa utaqqisut allattorsimaffiat. Assersuutigalugu noqartilissornermi ilinniarnissamut utaqqisut 100-t missaaniissimapput massakkulli 20-t missaaniipput. Taamaattumik atorfinitsitsinikkut utaqqisut allattorsimaffianniittut ikilisillugit amerlanerusunik ilinniartitsinissamut neqerooruteqarsinnaanerput nuannaarutigaarput”, Pipaluk Lynge Berthelsen oqarpoq.

Juullimi tusarnaartitsineq annertooq pilersaarusiorneqarpoq

Suliniut”Erinarsorta” , tassaavoq Nipilersornermik Ilinniarfiup Nuummi atuareernerup kingorna ornittakkaniittartunik 3. klassinik tamanik ilinniartitsineranut suliniut. Illoqarfimmi 3. klassit atuareernerup kingorna ornittakkamiittartut 250-it missaaniipput, Nipilersornermik Ilinniarfillu nukinnik nutaanik misiliivoq meeqqat 100-t missaaniittut ataatsikkut ilinniartillugit.

”Meeqqat 50-it erinarsoqatigiit misilittagaqarfigaavut taamaattumillu marloriaataasut ilinniartinnissaannut pissangallutalu qilanaarpugut. Meeqqat 250-it Inussivimmi juullimi tusarnaartitsinerat annertooq ingerlanneqassaaq”,  Pipaluk Lynge Berthelsen oqarpoq.

Sermersuumi Nipilersornermik Ilinniarfik pillugu annertunerusumik uani atuarsinnaavutit nalunaarlutillu: https://sermersooq.gl/kl/nipilersornermik-ilinniarfik/