Innuttaasunut

Nuummi kukkunikkut kalerrisaarutit aallartittut

Nuummi ullumi nal. 14.25-inngortoq kalerrisaarutit aallartipput. Qujanartumilli teknikkikkut ajutoornerinnaavoq, ajornartoortoqarani. Pisarissusersuineq Kommuneqarfik Sermersuumiit ajuusaarutigaarput.