Innuttaasunut

Immikkoortortap nutaap maleruagassat malinneqarnissaat qulakkiissavaa

Siunissami Kommuneqarfik Sermersuumi immikkoortortap immikkut ittup kommunimi maleruagassat unioqqutinneqannginnissaat qulakkeertassavaa.

Pitsaassutsimut immikkoortortaq nutaaq, tamatummi taaguuteqartussaammat, pingasunik sisamanilluunniit sulisoqassaaq, tassanilu kommunaldirektøri toqqaannartumik qullersaassaaq.

Kommunalbestyrelsimi partiit suleqatigiit, Naleraq aamma IA, immikkoortortap nutaap pilersinneqarnissaanik, ukioq manna aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani siullermi saqqummiunneqartussamik siunnersuuteqartuupput.

”Ukioq 2023 ukiuussasoq nalilersuiffiusoq suleqatigiinni aalajangerpugut. Tamatuma malitsigiinnagaanik pitsaassutsimut immikkoortortamik, kiffartuussinitsinni ingerlatsinitsinnilu inatsisit, nalunaarutit maleruagassallu allanngorartuartut iluarsineqartuartullu tamarmik malinneqarnissaannik qulakkeerisussamik pilersitsissaagut. Taamaalilluta tamatigut innuttaasunut naleqquttumik kissartuussisarnissarput qulakkiissavarput”, Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri Avaaraq Olsen oqarpoq.

Sulisut 2.300-ngajaammata, ingerlatsiviit tallimaammata aammalu kiffartuussinerit inatsisitigut aalajangiiffigisat amerlammata, immikkoortortamik, aaqqissuussaanermi tamarmiusumi maleruagassanik tamanik malinninnissamut ikiuuttussamik, tamatumalu peqatigisaanik kommunimi torersaassineq pillugu politikerinut ilisimatitsisartussamik peqarnissaq annertuumik pisariaqartinneqartoq borgmesteri isumaqarpoq.

”Erseqqissarusuppara, kukkunersiuinerinnarmik suliaqarnissamik pilersitsinissara kissaatiginnginnakku. Ingerlatsivitta kiffartuussinittalu pitsaanerulersinnissaat kissaatigaara. Pitsaassutsimut immikkoortortaq ingerlatsivinnut ataasiakkaanut suliatigut ikiuisassaaq, aammalu suliffeqarfiup iluani pitsaassutsimik aqutsissutinik, kiffartuussinitsinni pitsaassutsinik aalajangerneqartunik inatsisinillu malinninnissamik qulakkeeriffiusunik pilersitsinissaq isumagissallugu. Ukiuni kingullerni kukkunerpassuit uuminartut pilertarsimapput aammalu kommunip innuttaasunik sullissiniarnerani periarfissanik ajornerulersitsisarsimallutik”, Avaaraq Olsen oqarpoq.

Pitsaassutsimut immikkoortortaq qaammatit pingasukkaarlugit siuariaatini, aammalu kommunimi maleruagassanik malinnitsitsiniarnermi killiffini pillugit kommunalbestyrelsimut ilisimatitsisassaaq.