Innuttaasunut

Tasiilami ajornartoornermi aqutsineq pillugu sungiusartoqarpoq

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Tasiilami oqartussaaffeqarfiit suliffeqarfiillu sap. ak. kingulleq ajornartoornermi aqutsineq pillugu workshoppertitsinermut Kommuneqarfik Sermersooq ingerlatsisuuvoq. Ajutoornerit illoqarfimmut innuttaasunullu annertuumik kingunerlutsitsisut pakkersimaarnissaannut ullut pingasut ingerlanerini peqataasunit sungiusarneqarput. 

Sumiiffinni inuttoorsuunngitsuni pisut ajutoornerillu annertuut pakkersimaarsinnaaneri eqqarsaatigalugit tatitussutsip qulaajarnissaanut suliniuteqarnermi Kommuneqarfik Sermersooq peqataasussatut aggersarneqarpoq. Suliniut Københavns Professionshøjskole-p (Katastrofe- og risikomanageritut ilinniarfik), Savalimmiuni Ilisimatusarfiup, Klaksvikimi Upalungaarsimasut kiisalu Kommuneqarfik Sermersuup akornanni suleqatigiissutaavoq. Suliniut Nordplusimit aningaasaliiffigineqartoq

Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu katillugit sisamariarluni workshoppertitsinissat Tasiilami workshoppertitsineq siulliuvoq. Workshoppi tulliani novembarimi Savalimmiuni Klaksvikkimi ingerlanneqassaaq. Workshoppertitsereernerit tamaasa suliniut pillugu suleqatigiissitaq naliliisassaaq misilittakkanillu tulliani workshoppertitsinissamut ilanngunneqartussanik katersilluni.

Workshoppertitsinermi siullermi ulluni pingasuni ingerlanneqartumi atuartitsisoqarpoq, peqataasullu ajornartoornermi iliuusissat eqqarsaatigalugit aalajangersinnaanissaannut ilinniartinneqarlutillu immikkoortut suleqatigisartakkallu allat ilisimaarilerpaat.

Ullut kingulliit marluk ingerlanerini ajutoornermi aqutsineq sungiusarneqarpoq. Pisut assigiinngitsut sungiusarneqarput taakkulu pillugit peqataasunit assigiinngitsunit iliuuseqarfigineqarlutillu suleqatigiissutigineqarput. Ilaatigut angallattuni ajutoorneq, imermik mingutsitsineq, eqqaavissuarmi ikuallattoorneq aamma akerliussutsimik takutitsinerit sammineqarput. Peqataasut sungiusarnermi nalaani pisunik allanik ilungersuatinneqarput, taamaammat nukissaqassuseq aalajangiisinnaassuserlu eqqarsaatigalugit peqataasunut ulapinnarnerulerluni.

Sungiusarneruttaaq ilagivaa inuit internetikkut attaveqaataat aqqutigalugit akulerunnerit ulapaartitsinerillu aamma piviusuusaartillugu avisiliami isornartorsiorneqarneq sungiusarnermut suliaasut peqataasut isummerfigissagaat. Naggataatigut tusagassiortunik katersortitsisoqarpoq, tassanilu sungiusarnermi pisut pillugit paasissutissat nassuiaatigalugillu ingerlateqqippaat.

Workshoppertitsineq Politiinit, Kommuneqarfik Sermersuumit, Nukissiorfinnit, Mittarfeqarfinnit aamma Annaassiniartartutut Upalungaarsimasunit peqataaffigineqartoq taperserneqarluarlunilu soqutigineqarluarpoq.

Workshoppertitsereernerup kingorna peqataasut arlallit oqarput ajutoornermi iliuuserisassat aamma nammineq allallu akisussaaffii pillugit paasisimasaqarfiginerulersimallugit. Ajornartoornermi aqutsinermik misilittagaqaleriartorusunneq Tasiilamilu ukiumoortumik sungiusarnerit aaqqissuunnissaat peqataasut akornanni ingerlatiinnarusunneqarput.