Innuttaasunut

Suliniut nutaaq meeqqat atuarfiannik kivitsissaaq

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Nunatsinni kommunit ataatsimoorlutik suliniummik ”Kivitsisa” ingerlatseqatigiissapput, taanna iluatsitsinissamut siunertarisanik marlunnik tamakkiisumik tunngaveqarpoq: Meeqqat atuarfianni atuartut karakteriisa qaffatsinnissaat aamma inuusuttut amerlanerit ilinniakkamik naammassinninnissaat.

Suliniut Kivitsisa aqqutigalugu kommunit tamarmik ataatsimoorlutik meeqqat atuarfianut aqqutissamik nutaamik tikkuussipput, ilikkagassat malunnaatilimmik qaffatsinneqarnerannik imaqartumik. Suliniut aamma atuartitsinermi iPadsinik atugaqalerneq perorsaanermi nutaamik periuseqarnissamut, piffissamut naleqquttunik sulinermi atortoqalernissamut aamma suleqatigeeriaatsinik nutaanik nassataqassaaq.

Kalaallit Nunaanni siunissami kinguaariit inuusussat pitsaanerujussuarmik ilinniagaqarsimassapput. Maannamit nunarsuarmioqatigiinnut piareersimanerussapput namminersorsinnaanerullutillu. Nalunaarusiat arlallit tamarmik meeqqat atuarfiat akisooq ilikkagassatigut piginnaasanik appasissunik angusaqarfiusartoq nikalluallannartorlu ersersittarpaat. Atuartut ikittuinnaat ilinniaqqiffinni ingerlaqqinnissamut piginnaasaqarput kajumissuseqarlutillu. Tamanna maanna allanngortinneqassaaq.

Qaammat una Atuarfik Hans Lyngemi (AHL) aamma Ukaliusami ilinniartitsisut aqutsisullu ulluinnarni atuarfinni suliamik ingerlatsinerminni iPadsinik atugaqarsinnaalernissaminnut ilinniartinneqarput.

Atuarfik Hans Lyngemi atuartut tamarmik iPadsinik tunineqarsimapput. Ukaliusami atuartut kingusinnerusukkut taamannak ingerlatsiffigineqassapput.

Aallaqqaamut ilinniagassani kalaallisoorneq, qallunaatoorneq, tuluit oqaasii aamma matematik it-mik atugaqarluni atuartitsinermi periusissat ineriartortinneqarnerat ukkatarineqassapput.

Atuarfinnut- aamma ulluunerani neqeroorutini aqutsisoq Jesper Madsen:”Ilinniartitsisut tamarmik piginnaanngorsarneqarnermik angisuumik ingerlatsiffigineqassapput. Atuartitsinermi perorsaanermi nutaamik periuseqarnissaq ingerlatsiffigineqassaaq aamma atuartitsinermi atuartut namminneq peqataanerat sammineqassapput. Ilinniartitsisunngorniat taakkualu ilinniartitsisui tamarmik iPadsinik tunineqassapput. Ilinniartitsisunngorniat ilaatigut appsinik atuartitsinermilu periutsinik sammisaqartassapput meeqqat atuarfiini ilinniartitsisutut sulilissatillutik.

Kommuneqarfik Sermersooq suliniummut allaffeqarfimmik sanaartussaaq, piginnaanngorsaqqinnerup ineriartortinneqarneranni siuttuulluni taamatullu ilinniartitsisunik mentorinillu ilitsersuinermik siunnerluinermillu ingerlatsissagami.

Kommuneqarfik Sermersuumi iPasinik atugaqarneq Nuummi atuarfinnit tallimaasunit atuarfinni marlunni aallarteqqaarneqassaaq. Ilungersuussilluni piginnaasanik ineriartortitsinikkut atuarfinni aallartitsiffiusuni siullerni mentorinngortussanik sungiusaasoqassaaq, taakkua ilinniartitsisunik tulliullutik atuilersussanik ikiuullutillu isumassarsiortitsisuussapput. Suliniutip ukiuata aappaani Nuummi atuarfiit pingasut sinneruttut, Paamiuni atuarfik aamma Kitaani nunaqarfinni tamani atuarfiit iPadsinik aamma atugaqalissapput. Kingorna Tasiilami, Ittoqqortoormiini taamatullu Tunumi nunaqarfinni iPadsit aamma atorneqalerumaarput.

Pingaartinneqartussat pingasut

Suliniummi pingaartinneqartut pingasuupput: Piginnaasat, imarisat aamma teknologii.

Piginnaasat: Piginnaanngorsaaqqinnermi ilikkarsinnaassuseq eqqarsaatigalugu perorsaanermi tunngaviusumik periuseq nutaaq pingaartinneqassaaq, atuartoq taassumallu pilersitsisinnaassusia qitiutinneqassagamik. Periuseq taanna atuarfinni fagini tamani qitiussaaq, soorlu assigiinngisitaartumik atuartitsineq, nalilersuinermik kultureqarneq, ungasianit atuartitsineq, e-læring kiisalu ilinniartitsisut akorniminni ilisimasanik avitseqatigiittarnerat pingaartinneqassapput.

Imarisat: Atortussat digitaliusut katersat suliarineqassapput taakkua atuartut ilikkagassaannut periutsimut nutaamut tapertaassaapput. Taamaaliornikkut ilinniartitsisut namminneq atuartitsinermik ingerlatsinitik allanut ingerlannissaannut periarfissaqassapput. Aammattaaq naatsorsuutigineqarpoq misilitsinnerit testillu pingaarutillit digitalisererneqassasut. Namminersorlutik Oqartussat nittartakkamik ilinniartitsinermut tunngassuteqartumik ungasinngitsumi neqerooruteqalissaaq, atortussat piusut tamarmik digitalimik pissarsiarineqarsinnaalissallutik.

Atuartitsinermi atortut aamma allanik imallit atuartitsissutinut tamaginnut tunngasut digitalinngornissaat naatsorsuutigineqarpoq, tamassuma nassataanik atuakkat tigussaasut ikilisaaffigineqassapput suliaqarfissat appsillu digitaliusut amerlillutik.

Teknologii: Meeqqat atuarfianni atuartut, ilinniartitsisut aamma ilinniartitsisunngorniat tamarmik iPadsinik tuniorarneqassapput aamma iPadsit tamarmik ataatsimut ingerlanneqarnerannut suliaqarfimmik pilersitsisoqassaq.  

Suliniut KIVITSISA ukiuni tallimani ingerlassaaq. Anguniarneqarpoq atuartitsissutini kalaallisut, qallunaatut, tuluttut aamma matematikkimi karakterit qaffariaateqarnissaat, ukiut tallimat qaangiunneranni 10 procentimik aamma ukiut qulit qaangiunneranni 30 procentimik.