Innuttaasunut

Inuusuttut qinersissapput

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Kommunalbestyrelsip inuusuttai: Maajip 30-ianni Tasiilami nunaqarfinnilu meeqqat inuusuttullu Kommunalbestyrelsip inuusuttaanni ilaasortassaminnik qinersissapput.

Siorna Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsip aalajangerpaa, inuusuttut kommunalbestyrelsiannik pilersitsisoqassasoq. Qinersineq siulleq Tasiilami nunaqarfinnilu ingerlanneqassaaq. Sapaatit akunnerini tulliuttuni aamma Ittoqqortoormiini, Nuummi Paamiunilu Kitaanilu nunaqarfinni qinersisoqassaaq.

6.-7. klassemi atuartut illoqarfimminni meeqqat inuusuttullu sinnerlugit ilaasortaassapput. Atuarfinni atuartut tamarmik siunnersuuteqarnissaminnut periarfissinneqassapput, ilaasortat ukiumut ataatsimeeqqaarnissaminni suut suliarissaneraat pillugit. Ilaasortat sammisamik tamanut tunngasumik ataatsimik toqqaassapput, ukiumoortumik ataatsimiinnermi eqqartorneqartussamik.

Illoqarfinni meeqqat atuarfiinit/friskolemit tamanit atuartut marluk kiisalu nunaqarfinni aqutsisoqarfiusunit tamanit atuartunik marlunnik qinersisoqartassaaq. Atuartut katillugit 26-it pineqarput.

Tasiilami qinersinissaq piareersarneqaleruttorpoq. Illoqarfimmi tamat oqartussaaqataanerat pillugu pingasoriarluni sammisaqartitsisoqartassaaq, taakkunannga ullut marluk sammisaqartitsiffiussapput qineqqusaartullu qineqqusaarutiminnik saqqummiussitinneqassallutik. Aamma ulluni tamat oqartussaaqataanerat pillugu sammisaqarfiusuni najukkaminni qinikkanik pulaartoqartarnissaat illoqarfimmi sulissutigineqarpoq.

Tasiilap Alivarpiani immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Luna Billum: – Qinersinermi atuartut tamarmik pineqarput 10. klassemi atuartut kisiisa pinnagit, taakkua soraarummeernissaminnut piareersartussaanerat pissutigalugit.

– – Atuarfimmi trinit tamarmik namminneq triniminni sunik sammisaqassanerlutik ujartuleruttorpaat. Trinit tamarmik assigiinngitsunik ilisimasaqarlutillu paasinnittaaseqarput. Taamaammat aalajangerparput assigiinngitsunik sammisaqarnerit ingerlanneqassasut.

– Najukkami qinikkat ilaat ornigussinnaappata, ilaatigut qinikkatut sulineq qanoq isumaqarnersoq oqaluttuarisinnaavaat, suut akisussaaffigineqarnersut, aammali inuiaqatigiit qanoq sunneeqataaffigineqarsinnaanersut nassuiaateqarfigisinnaavaat. Tassami atuarfik aamma inuiaqatigeeqarfittut oqaatigineqarsinnaavoq, klasseni tamani atuartut sinniisaannik qinersisoqartarluni, aammalu arlaannik allaanerusumik imaluunniit pitsanngorsaatissanik suliakkiisoqartarsinnaalluni.

 

Sapinngisamik piviusorsiortitsinissaq

Inuusuttut kommunalbestyrelsiannut qinersineq sapinngisamik piviusorsiorpaluttuussaaq.

– Taamaattumik qinersineq katersortarfimmi ingerlanneqassaaq, taannaammat Inatsisartunut kommunalbestyrelsimullu qinersinerni qinersititsisarfiusoq. Tassaniissapput qinersinermi suleqataasut, taasiviit taasinernullu nakkaatitsiviit. Inuusuttut kommunalbestyrelsiannut qinigassanngortittut namminneq qineqqusaarutissatik piareersassavaat, aammalu qineqqusaarnermi allagartarsuit illoqarfimmi nivinngaatiterneqassapput.

–  Qinigaasut nalunaarutigineqartussanngorpata, pilersaarutaavoq, atuartut tamarmik illoqarfiup timersortarfiani katersuutissasut taavalu atuarfiup pisortaanit Nukannguaq Kristiansenimit tikilluaqquneqarlutik, tamallu oqartussaaqataanerat pillugu oqalugiarfigineqarlutik. Tamatuma kingornagut qinigaasut marluk nalunaarutigineqassapput pilluaqqussuteqarfigineqarlutillu, Luna Billum oqarpoq.

Ilaasortanngortut atuarfimmi atuaqatimik siunnersuutaannik suliaqartassapput, taakkulu ukiumoortumik inuusuttut kommunalbestyrelsianni ataatsimiinnermi oqaluuserineqartassapput kingornagullu kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqartassallutik.

Borgmester Asii Chemnitz Narupip inuusuttut paasisaqarfiginissaat qilanaaraa, peqatigitillugulu erseqqissaatigalugu inuusuttut tusaaniarneqarnissaat qanoq pingaaruteqartigisoq.

– Inuusuttut tamat oqartussaanerannut peqataatinneqassapput aammalu sulianut ajunngitsumik inuuneqarnissaminnut, ilikkagaqarnissamut ineriartornissamullu tunngasunut isummersornissaminnik saqqummiussaqarnissaminnut periarfissinneqassapput. Taamaaliornikkut aamma inuiaqatigiinni oqallinnermut peqataanissamut kajumissaataasinnaavoq kommunimilu sulinermut soqutiginnilersitsisinnaalluni, Asii Chemnitz Narup oqarpoq.

Inuusuttut ukiut marlukkuutaarlugit qinigaaffeqartassapput, siullermeersumillu ataatsimiinneq Nuummi ukiamut ingerlanneqassaaq.