Innuttaasunut

Aalisakkerinermi immikkut ilinniarsimasut siulliit pikkorissarsimanerminni allagartartaarput

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Hotel Hans Egedemi ataatsimiittarfimmi juullerpalaaqisumi, kursusertut arfineq pingasut ilinniakkami nutaajusumi allagartartaarput.

Iliinniakkami aallartinneqaqqammersumi siullersaallutik, Polar Seafoodimi Kitaa Seafoodimilu sulisut arfineq pingasut, specialarbejder i fiskeindustrien modul 1 naammassisimaneranik allagartartaartinneqarput. Ilinniagaq sisamanik moduleqartinneqartoq aallartinneqarsimavoq, nunatsinni aalisakkerinermi sulisunik pikkorissaaneruvoq.

Nuna tamakkerlugu aalisakkeriviit, pikkorissunik aalajaatsunillu annertuumik pisariaqartitsivoq, tamannalu ukiuni makkunani annertusiartuinnarpoq, suliffeqarfiit aalisakkerivinnik nutaanik amaajortornerisigut. Tamanna akerlilersimaarniarlugu, PoLar Seafood Kitaa Seafoodilu Nuummi Majoriaq aamma INUILI suleqatigalugit, ilinniagaq specialarbejder i fiskeindustrien aallartippaat. Taanna pikkorissarneruvoq Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit PKU-mit (Ilinniagaqanngitsut pikkorissarneqarnissaannik suliniut) aningaasaliiffigineqarsimasoq.

Inger Jensen INUILI-meersoq naapertorlugu, Danmarkimi ilinniagaq nutaaq industrioperatør isumassarsiorfigalugu pikkorissarneq aaqqissuunneqarsimavoq. Pikkorissarneq misileraaneruvoq, aappaagu 2018-imi ilinniagavittut ingerlateqqinneqarnissaanut misilittakkanik katersiviulluni. 2018-imi ingerlanneqalerpat INUILI-p naatsorsuutigaa aallartinneraniit ilinniartussaqarluarumaartoq.

”Una pikkorissaaneq aalisakkerinermi inuussutissarsiortuniit piumaneqarneratigut aallartinneqarsimavoq. Royal Greenland INUILI-mut saaffiginnissimavoq aalisakkerinermi tunngaviusumik ilinniarnermik amingaateqartoqarneranik,” Inger Jensen oqarpoq, nagillunilu ”pikkorissaanerup pikkorissartut maskiinanik nutaanik ukiuni makkunani aalisakkerivinni atorneqalersunik aqutsisinnaanngornissaminnut piareersassagai.”

Pikkorissarnermi fagit matematik fysikkilu aamma ingerlanneqarput, soorlu aamma danskisut tuluttullu pikkorissartoqartoq, pikkorissartut nunanut allanut kingusinnerusukkut pikkorissariarsinnaaniassammata, maskiinallu aqutatik allagartartaarfigalugit. Pikkorissarneq aamma INUILI-mi procesteknikeritut ilinniakkamut isersinnaalersitsisuuvoq.

John Holm Nuummeersoq pikkorissartunut ilaavoq taassumalu pilersaarutigaa pikkorissarnermi modulit sinneri upernaaru aamma ingerlanniarlugit. ”Neriuppunga aamma pikkorissaqartikka ingerlaqqissasut. Pikkorissarneq nuanneqaaq uangalu projektilerineq nuannernerpaasimasutut taarusuppara”, John Holm oqarpoq.

INUILI naapertorlugu pikkorissartut arfineq pingasuusut pikkorissarnerminni, atajaatsumik takkuttarnermikkut kusanartumik takutitsilluarsimapput.

INUILI-imit nalunaarutigineqarpoq pikkorissarnermi modul 2 aamma 3 2018-imi upernaakkut ingerlanneqassasut.