Innuttaasunut

2018-imut missingersuut: Nuussuarmi Tasiilamilu sisorarluni majuartaatinut aningaasaliissutit

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Tasiilami Nuummilu Nuussuarmi sisorarluni majuartaatinut 800.000 koruunit kommunalbestyrelsemit immikkoortinneqarput. Aningaasat 2018-imi missingersuummi taassumalu kingorna ingerlaqqittussatut immikkoortinneqarsimapput.

Ukioq kingulleq Nuummi Nuussuaq misiliutaasumik sisorarluni majuartaateerartaarpoq. Majuartaat Tinupattaap eqqaani inissinneqarsimavoq. Minnerunngitsumik meeqqat snowboardertullu sisorarfittut snowboarderfittullu atorluarsimavaat.

Nuussuarmi majuartarfeeqqap ingerlanneqarnerata ataannarnissaanut aningaasat kommunalbestyrelsemit nanineqarsimapput. 2018-imi siunissamilu missingersuutini 500.000 koruunit immikoortinneqarsimapput.

Tasiilami sisorarluni majuartarfik

Tasiilami innuttaasut aamma nuannaarutigisinnaavaat, missingersuummi sisorarluni majuartaammut aningaasaliinissamut immikkoortitsisoqarsimanera. Tunumi illoqarfiit annersaanni ukiuni kingullerni majuartaat sammineqarpiarsimanngilaq, maannali suliat aallarteqqinneqarput. Taamaammat kommunalbestyrelsip ingerlatsinermut aningaasartuutit 200.000 koruuninik ilasimavai, majuartaammi atugassarititat pitsanngorsarniarlugit.

Taakkua saniatigut løjpeliuummut ilitsivissamik sanasoqarnissaanut 100.000 koruunit immikkoortinneqarsimapput. Løpeliuut maannakkut ukioq kaajallallugu silamiitinnarneqartaraluarpoq. Ilitsivissaq siunissami sisoraatinik toqqorsiuviulersinnaavoq, sannavittut atorneqarsinnaalluni isersimaartarfiusinnaalluniluunniit.

Tasiilami sisorarluni majuartaammut katillugit 300.000 koruunit 2018-imi missingersuummit ukiunilu tulliini immikkoortinneqarsimapput.