Innuttaasunut

Nuummi inissianut nutaanut hiistertarfimmullu inissaqartitsineq

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarummut tapiliussaq akuersissutigaa, pilersaarutitullu qinnuteqaat akuersissutigalugu. Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sumiiffinni 90-inik inissialiortoqarsinnaavoq, ullumikkut Qasigiannguanik taaneqartartumi. Pilersaarummik qinnuteqaammi Nuummi Qinngutsinni hiistertarfiliornissamut periarfissaqalissaaq.

Ullumikkut Nuummi inuit amerlanerit Qasigiannguit umiatsianik umiatsianillu atorunnaarnikunik inissiiffittut nalunngilaat. Pissutsit tamakkua atuukkunnaalerput. Maannakkut sumiiffimmi tassani inissianik 90-nik nutaanik sanaartortoqarnissaanut, sukisaarsaartarfittut aammalu meeqqeriviutigaluni meeraaqqeriviliorfigineqarnissaanut piareersaasoqarpoq.

Pilersaarutip taaguutigaa ”Akornanni – inissiat 90-it” tassaniissallutillu inissiat assigiinngisitaartut – angissutsimikkut piginnittoqarnermikkullu assigiinngisitaartut.

”Nuuk alliartorpoq inissianillu amigaateqarfiulluni. Taamaattumik naammagisimaarpara maannakkut sumiiffiup inerisarneqarnissaanut ingerlariaqqissinnaaleratta, angallatit atorunnaartut takussaajunnaarlugit inissianik nutaanik sanaartortoqarsinnaalissammat. Inissiat assiginngisitaartuussapput ilinniartunut inissiat mikinerusut ilaqutariinnullu isertitakitsunut inissiat aammalu illut ilaqutariinnut naatsorsuussat tamaani sanaartorneqassapput. Najugaqarfissaq pilerinartuussaaq, aqquteeralersugaassalluni sukisaarsaartarfeqassallunilu, ” Malene Lynge (IA) Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami siulittaasoq unnersiorpoq.

Qinngutsinni hiistertarfik
Kommunalbestyrelsip akuersissutigaa, Nuuk siunissami hiistertarfeqalissasoq. Matumani siunertaavoq immikkut ittumik siunertalimmik hiistertitsisarnissaq, sunngiffimmi hiistertitsisarnissaq, unnuinertalimmik hiistertarfissaq, tamaaniissallutillu ineeraqarfiit, café, garage, hiistiisivik inersuarlu hiistertarfik. Hiisit inaanni hiistinut 28-inut inissaqassaaq. Taanna Qinngutsinni narsaamanermi inissisimaffeqassaaq, AHL-ip atuarfiata avannamut kangisissortaani, Qarsoq-miit aqqusineqassalluni.

Soqutiginnittut maanna kommune suleqatigalugu kommunimut pilersaarummut tapiliussamik suliaqarsinnaalerput. Tamanna pereerpat soqutiginnittoq nammineerluni sanaartorfissagissaanermik, sanaartornermik atortulersuutinillu allanik isumaginnittuussaaq.

”Illoqarfiit pingaarnersaannut periusissami inuussutissarsiorneq takornariaqarnerlu qitiutinneqarput. Taamaattumik nuannerpoq maannakkut hiistertarfiliortoqarsinnaalermat, maani najugalinnut takornarianullu nuannaarutaasussamik,” Malene Lynge oqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq hiistertarfissamullu pilersaarut ukioq manna upernaaq tamanut tusarniaassutigineqareerput.