Qeqertani sanaartorfissat sanaartorfigineqanngitsut nalunaarutiginerat

Qeqertani nunaminertanik angisuunik inuussutissarsiornermut atugassanik qinnuteqarnissamut periarfissaqalerpoq

Nunaminertanik inuussutissarsiornermut atugassanik ujartuinerit amerliartorput taamaattumik politikikkut aalajangerneqarpoq inuussutissarsiuteqarfimmi 2B2-4 Qeqertat 2020-mi sanaartorfissat pioreersut agguataarneqassasut, taamaasillutik sanaartorfissat siunissamilu tamaani ingerlataqarusuttut amerliniassammata.

Kommunip matumuuna inuussutissarsiuteqarfimmi 2B2-4 Qeqertat 2020-mi sanaartorfissanik 2900-5300 m2-mut angissusilinnik, suli atugassiissutigineqanngitsunik nalunaarutiginnippoq.

2B2-4 Qeqertat

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami immikkoortoq 2B2-4 Qeqertat2020, pillugu immikkoortumi suut atuuttuunersut sukumiisumik atuarlugu paasiniarluarnissaa pingaaruteqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik aamma Illuutinut Oqartussaqarfik saaffigalugu pissarsiarineqarsinnaavoq, imaluunniit kommunip nittartagaani sermersooq2028.gl-imi atuarneqarsinnaavoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkanit tigulaakkat:

Immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissat inuussutissarsiuteqarfinnut umiarsualivinnullu attuumassuteqartunut sanaartukkanut atuuffinnullu atugassanngortinneqassapput. Sanaartukkat nutaat portussusaat 8-18 meteriussapput, nunamiit, nunarissariikkamiit nuuanut uuttorlugit. Taamaattoq sanaartorfissap 30%-a 26 meterit tikillugu sanaartorneqarsinnaavoq. Immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissat ataasiakkaat iluini atuuffissatut nunaminertat tamarmik aalajangersimasumik qallersorneqassapput.

Sanaartorfigiuminarsaaneq

Immikkuualuttoq B-mi nunaminertamik atuinissamut tunineqarnermi ilaatinneqassaaq aqquserniornissamut kiisalu biilinut uninngasarfiliornissamut sanaartorfigiuminarsaanissamut pilersaarusiaq.

Sanaartorfigiuminarsaanissamut pilersaarummut aningaasartuutissaq nunaminertamik tunineqartunut agguaanneqassaaq, naatsorsuutigineqassaaq akiliutissap annertussusia ikinnerpaamik 2 mio. koruuninik naleqassasoq sanaartuffissamut ataatsimut..

Sanaartorfissanut 5, 7A aammalu 7B-mut qinnuteqartut naatsorsuutigissavaat nunaminertat nunniorneqassasut, tamannalu kommune suleqatigalugu pissasoq.

Nunaminertamik atugassinneqarumaartussat kommunep aaliangersagai malillugit ingerlanneqassooq qinnuteqarnermi, sanaartorfissamik inniminniinissamut/nunaminertamik atugassinneqarnissamut tunngasumik nalunaaruteqarneq pillugu.

Qinnuteqartut uku eqqumaffigissavaat:

  • Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkat naapertorlugit qinnuteqaatit pingaarnersiorneqartut tulleriinnilersornissaannut tunngavissalersorneqarsimapput. Tassa imaappoq, nunaminertamik qinnuteqartumut agguaassisoqassaaq nunaminertanik atorneqanngitsunik suli peqartillugu pingaarnersiugaq siullermut attuumassuteqartinneqarpat, tamatuma kingorna pingaarnersiukkap tullia kingullertullu pingajuat.

Pingaarnersiukkat tassaapput:

1. Umiarsualivimmiittariaqartumik inuussutissarsiornermi umiarsualivimmut qanittariaqarnermik uppernarsaasinnaasut, soorlu aalisakkerivik

2. Umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartumik, soorlu nassiussalerinermik inuussutissarsiorneq

3. Nalinginnaasumik inuussutissarsiornermi umiarsualivimmut umiarsualivikkullu nassiussisarfiinut qanittumiilluni iluaqutitaqarpat

Pingaarnersiukkat pingasuusut nassuiarneri:

1. Umiarsualivimmiittariaqartumik inuussutissarsiuteqarneq ima paasineqassaaq, ingerlatsinikkut peqquteqartumik talittarfimmut qanittumiittariaqarneq. Tassa imaappoq, suliffeqarfiit taama ittut talittarfeqarnikkut kaaviiaartitaqartassapput imaluunniit talittarfeqarnikkut kaaviiaartitaqartartunut umiarsuarnut suliffeqarfinnulluunniit kiffartuussissapput. Suliffeqarfiit talittarfeqarnikkut kaaviiaartitaqartut umiarsualiviup eqqaanut inissisimanermikkut oqimaatsunik angallassinerit minnerpaaffianiitinnissaannut avatangiisitigut iluaquteqartitsissapput. Umiarsualivimmiittariaqartumik inuussutissarsiuteqarnermittaaq suliffeqarfiit tassaasinnaapput nioqqutissianik suliarineqanngitsunik annertuunik eqqussukkanik suliarinnittartut imaluunniit suliffeqarfiit allanik annertuunik aqqusinikkut assartorneqarsinnaanngitsunik suliarinnittartut. Umiarsualivimmiittariaqartumik inuussutissarsiutit aamma tassaasinnaapput angallatinik suliarinninnissamut sannaviit imaluunniit nillataartitsivissuit/qerititsivissuit.

2. Umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartumik inuussutissarsiorneq tassaasinnaavoq umiarsuarnut pisiortorfiuneq imaluunniit assersuutigalugu nassiussalerineq, assartugassalerineq, quersualerineq, nioqqutissanik assartugassalerineq umiarsualivimmut imaluunniit umiarsualiveqarfimmut attuumassuteqartuusut. Umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartumik inuussutissarsiorneq tassaasinnaanngillat suliffeqarfiup atuuffii allat qanoq ikkaluarpata allaffiit umiarsualivinni atuuffinnut attuumassuteqanngitsut.

3. Nalinginnaasumik inuussutissarsiornermi umiarsualivimmut attuumassuteqarnermi iluaqutitaqarpat.

  • Kinaluunniit inatsisitigut pisinnaatitaasoq, inuit ataasiakkaat, suliffeqarfik, ingerlatseqatigiiffik imaluunniit peqatigiiffik nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaavoq, ilaquttatut qanigisap arlalinnik qinnuteqaateqarsinnaannginnera eqqumaffigiuk.
  • Makitsinermi qinnuteqarsinnaatitaasut tamarmik makitsinissamut atugassamik ataatsimik peqarnissaat tunngaviusarpoq. Taamaalillunilu katissimallugu aapparisaq, inuk inoqutigiinneersoq, inuit allat qinnuteqaammut tunngatillugu imaluunniit toqqaannartumik attuumassuteqartut – ataatsimoorussamik soqutigisaqaqateqartut, imaluunniit ingerlatseqatigiiffinnut inunnullu ingerlatseqatigiiffimmiittunut – piginnittutut imaluunniit ingerlatseqatigiiffiup aqunneqarneranut ilaasut – allalluunniit ingerlatseqatigiiffimmut taassumaluunniit aqunneqarneranut qanimut attuumassuteqartut makitsinermi peqataatinneqarsinnaanngillat, nunaminertanut ataasiakkaanut ataasiinnarmik qinnuteqaateqartoqarsinnaammat. Aamma suliffeqarfissuarnut tamanna atuuppoq. Assersuutigalugu aappariinnut marluusunut, imaluunniit ingerlatseqatigiiffimmut taassumalu pisortaanut imaluunniit ingerlatseqatigiiffinnut marlunnut ataatsimik pingaarnertut aningasaliisulinnut il.il. arlalinnik qinnuteqarnissaq inerteqqutaavoq.


Qinnuteqaateqarfissaq qaangiuppat qinnuteqaat ammarneqassaaq, tassanilu malittarisassat eqqortumik malinneqarsimanersut nalilerneqassaaq. Eqqortumik malinneqarsimannginnera paasineqarpat, qinnuteqartoq malittarisassanik unioqqutitsisoq peqataajunnaarsinneqassaaq.

Sanaartorfissat tamarmik immikkuualuttoq B-miipput, qinnuteqartut tamarmik sumiiffimmi  sanaartorfissamik ataatsimik taamaallaat qinnuteqarsinnaapput. Pingaarnersiugaq siulleq qinnuteqartumut allamut tunniunneqassappat, pineqartup sanaartorfissanik agguaanneqarnissamut kissaatigisaanik pingaarnersiuinermik allassimaffimmik qinnuteqaat imaqarsinnaavoq.


Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput

  • Sanaartornissamut anguniangassatut pilersaarusiaq, taannalu nunaminertamik inniminniinermi aamma atugassinneqarnermi piffissarititanut naapertuutissaaq.
  • Pilersaarutip allatanngorlugu aamma/imaluunniit titartaganngorlugu sukumiisumik nassuiarneqarnera.
  • Qinnuteqartoq inuussutissarsiuteqarnermut nunaminertami allami, 2B2-4 Qeqertat-miunngittumi sanaartorfeqareerpat, qinnuteqarnerullu nalaani atulersitsinissamut akuersissummik tunineqarsimanngippat, qinnuteqartup inuussutissarsiuteqarnermut nunaminertamik allamik maannakkut pisariaqartitsinini uppernarsassavaa taavalu inuussutissarsiuteqarnermut nunaminertaareersumi sanaartorneq pisariaqanngitsumik kinguaattuunnginnissaa uppernarsassallugu.
  • Aningaasaliisinnaassuseqarnermik uppernarsaat. Qinnuteqartup qinnuteqaammini sanaartornissami inissiat kommunimut pilersaarummut tapiliussami inissiaqarfik pillugu qanoq amerlatigisinnaanerinik periarfissarititaq malillugu inissialiornissap piviusunngortinneqarsinnaanera uppernarsassavaa. Aningaaserivik, imaluunniit aningaaserivik alla uppernarsaassaaq, aningaaseriviup imaluunniit aningaaseriviup allap naliliinera naapertorlugu qinnuteqartoq, qinnuteqarnerata nalaani aningaasaqarneranik sukumiisumik nalilersorneqarsimasoq – pisariaqanngitsumik unitsinneqarani – nunaminertami qinnutigineqartumi sanaartornissap piviusunngortinneqarnissaannut periarfissaqartoq. Uppernarsaanermi qinnuteqartup ukiuni arlalinni atorunnaarsinneqarsinnaanngitsumik attartortitsisuunini pillugu aalajaatsumik attartortoqarnera imaluunniit pissutsit tassunga assingusut apeqqutaatinneqassanngillat. Sanaartugassap aningaasalerneqarnissaanut qinnuteqartup nammineq aningaasaqarnera naapertuutissaaq. Aningaaserivik imaluunniit aningaaserivik alla uppernarsaanermini inatsisitigut taamatut pisussaaffeqannginneraasinnaanngilaq – uppernarsaatip tutsuiginassusia eqqarsaatigalugu akiliisinnaassuseqarnermi piumasaqaatit nalinginnaasut naapertorlugit aningaaserivik naliliisussaatitaammat.
  • Qinnuteqaatit taakkuninnga paasissutissanik uppernarsaatinillu imaqartut kisimik akuerineqartussatut ilanngunneqassapput. Qinnuteqaatip tamakkiisuunissaa eqqortumillu paasissutissiinissaq qinnuteqartup akisussaaffigaa.

Qinnuteqaatit tamarmik 23.8.2020 sioqqullugu imaluunniit kingusinnerpaamik ulloq taanna nal. unnuap qeqqartinnagu tiguneqarsimasut ataatsikkut tiguneqartutut isigineqassapput.

Atugassiinerup ingerlanneqarnera

Piumasarineqartunik naammassinnissimasut akornanni Kommuneqarfik Sermersooq makitsissaaq ulloq 28.8.2020 nal. 10.00.

Annertunerusumik paasissutissat Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut paasiniarneqarsinnaapput, sai@sermersooq.gl

Nunaminertamik inniminniiniarluni qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq, Kommuneqarfik Sermersooq, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk, imaluunniit elektroniskimik uunga sai@sermersooq.gl