Ataasinngornermi 9/03-2020 kommunip puttasuutai qaqinneqarnerat tunngatillugu umiatsiat assimiittut piginnittui saaffiginneqquneqarput uunga:

Sanarfinermut Avatangiisinuullu Ingerlatsivik

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kuusuaq 2, 3900 Nuuk

Tlf.: 367414