10. marsip 2020

Kommunens mødesal kl. 13:00

Suli immersorneqanngilaq

Taget til orientering.

Afslaget er på baggrund af, at organisation har fået bevilliget midler fra Afdelingen for Sundhed og Fritid.

Afslaget er på baggrund af, at foreninger har fået bevilliget midler fra Afdelingen for Sundhed og Fritid.

Lokaludvalget holder hvert år sammen med borgerne oprydning 3 gange om året, de vil tilmelde sig når datoerne er sat.

Forvaltningen for Anlæg- og Miljø høres om status med arbejdet med trappen.

Ligeledes skal håndværkeren kontaktes vedrørende opførelse af hytten.

Hytten i Amitsivartiit skal nedrives og der skal undersøges hos Forvaltningen for Anlæg- og Miljø om muligheden for opføre en ny hytte.

Ældreforeningens sommerlejr til sommeren skal undersøges.

Der skal undersøges hos Forvaltningen for Anlæg- og Miljø om der kan opsættes en speciel affaldsspand til dåser.

Suli immersorneqanngilaq