14. februaarip 2019

Kommunens mødesal kl. 15:00

Lokaludvalgsmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen

Medlem, Dines Kunak

Bevillingen for 2019 er på kr. 130.000

 

Bevilling:

Forbrug:

Status:

130.000

0

130.000

 

Taget til efterretning.

Lokaludvalgende er sat til høring, vedrørende den kommende turismepolitik i Kommuneqarfik Sermersooq.

Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit drøfter under deres møde, og vil fremsende forslag til indstilling.

Lokaludvalget Indstiller følgende:

  1. At bygge et bassin i Uunarteq er foreslået, samt at Uunartoq bliver udnyttet af turisterne. Finansiering.
  2. Firehjuls transport i Qingaaivani om sommeren.
  3. Fiskeri i sø-isen. Marts-april-maj
  4. At fangere/arbejdere får transport bevis.
  5. På grund af beflyvningens ubalance mister man turister, dette må ordnes.
  6. At hjemmehørende fartøjer følger med turisternes rejser, for at undgå turisterne tager råstoffer med ud af landet.
  7. Garverier (Servicehus)
  8. At bygge små hytter.

 

 

Koordinatoren for Saligaatsoq 2019 fra Nuuk vil høre, om Ittoqqortoormiit også vil være med til arrangementet?

Lokaludvalget vil gerne deltage. Rengøring i august måned, når sneen smelter.

Formand, Gudmund Josvassen

 

Medlem, Evald Simonsen

 

Medlem, Dines Kunak