15. apriilip 2019

Kommunens mødesal kl. 11:00

Lokaludvalgets medlemmer i Ittoqqortoormiit:

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen

Medlem, Dines Kunak

Lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq holder fælles seminar i juni måned 2019. Der er afsendt forslag til dato til godkendelse.

Forslået datoer taget til efterretning.

Bevillingen for 2019 er på kr. 130.000

 

Bevilling:

Forbrug:

Status:

130.000

18.000

112.000

 

Afsatte midler pålydende kr. 37.000, invitation af "Hinnarik", ønskes afsat til indkøb af udstyr til den kommende husflidsværksted.

Sportsforeningen "Qamutser" har søgt om tilskud, i forbindelse med en kommende Påskearrangement, hvor der vil være hundeslædeløb. Der ansøges tilskud til køb af præmier.

Gudmund og Dines gid ud af mødet, da de begge er medlemmer i foreningen "Qimutser"

Medlem Evald  besluttede alene, at der gives tilskud til foreningen "Qimutser" pålydende kr. 17.500.-, med udgangspunkt i økonomiudvalget´s endelige godkendelse af budget 2019, hvor der specielt er søgt om midler til dette formål.

Der har været udvalgsbesøg fornyligt, hvorfor man har drøftet følgende med udvalget:

Der er ingen forsamlingshus i Ittoqqortoormiini.

Det dårlige infrastuktur til og fra Ittoqqortoormiit.

Turisme.

At man holder et fælles borgermøde, således der komer flere til mødet. Muligvis med lodtrækning?

Taget til efterrening.

Formand, Gudmund Josvassen

 

Medlem, Evald Simonsen

 

Medlem, Dines Kunak