14. marsip 2019

Kommunens mødesal kl. 15:00

Lokaludvalgmedlemmer i Ittoqqortoormiit:

Formand, Gudmund Josvassen

Medlem, Evald Simonsen (syg indlagt i SANA)

Medlem, Dines Kunak

 

 

Formanden har givet tilskud til børnenes fritidshjem, pålydende kr. 500.-, som formandsgodkendelse.

Taget til efterretning. Formandens beslutning godkendt.

Bevillingen for 2019 er på kr. 130.000

 

Bevilling:

Forbrug:

Status:

130.000

0

130.000

 

Taget til efterretning.

Sportsforeningen "Ukaliatsiap 93" har søgt om tilskud til køb af sporstudstyr.

Der gives tilskud med kr. 16.732,24 til sportsforeningen "Ukaliatsiap 93", til køb af sportsudstyr.

Ældreforeningen i Nuuk har anmodet Lokaludvalgene, om at udfærdige en lille folder, således ældre uden internet adgang også får oplyst hvad Lokaludvalgenes arbejde/ formål indeholder.

Der gives medhold til, at der udfærdiges en lille folder til ældre, omhandlene hvad lokaludvalget arbejder med osv.

Formand, Gudmund Josvassen

 

Medlem, Evald Simonsen (sygemeldt, er indlagt på Sana)

 

Medlem, Dines Kunak