Kommuneqarfik Sermersuumut stressernermut politikki.

Kommuneqarfik Sermersooq suliffeqarfiuvoq stressimik pinaveersaartitserusuttoq, stressilu takkukkaangat pimoorullugu isumaginnikkusuttoq.

Stress sunaava?

Stresserneq stresserutaasinnaasunik, stressorernik taaneqartartunik (stressilernermut aallaaviit) nalaassinermi timimut qisuariaataavoq nalinginnaasoq. Stress nappaataanani qanoq-issusermik takutitsisuuvoq. Stress hormoninit qisuariaataavoq, tamannalu timimik sunniuteqartarpoq ersiuteqartitsisartuulluni/kalerrisaarisartuulluni, piffissallu ingerlanerani napparsimalersitsisinnaalluni. Stresserutaasinnaasut qanoq misigineqartarnerat inummiit inummut assigiinngitsorujussuuvoq. Stressernermi inuit ataasiakkaat qanoq pisumi misigisaqarnerat apeqqutaalluni qisuariaataasarpoq. Pisoq kisimi stressilersitsineq ajorpoq, pisulli qanoq misigineqartarnera eqqarsaatigineqartarneralu stressissutaasarpoq.

Sulisut tamarmik suliffimminni atugarissaarnissaq akisussaaffigaat. Aqutsisut immikkut pitsaasunik sulinermik atugassaqartitsinissamut akisussaaffeqarput, taamaalilluni stress pinaveersaartinniarneqartarpoq, takkussimagaangallu/takkukkaangallu kinguneqartussamik isumagineqartarluni. Stress pinaveersaartinneqarsinnaavoq, stressilissagaannilu/stressilersimagaannilu isumatusaartumik isumagineqarsinnaavoq.

Stress pillugu politikkikkut qulakkeerneqassaaq:

 • Stress pillugu ilisimasat aamma stressimik pinaveersaartitsineq
 • Stress pillugu ammasumik oqaloqatigiinneq
 • Suliffeqarfinni atugarissaarnerup sulinermilu nuannarisaqarnerup annertusarneqarnissaa
 • Sulisut stressertut aammalu stressernermut politikkimut naapertuuttumik ataqqineqarnissaat

Suliffeqarfittut stressertoqarnermi akisussaasuunissamut anguniagassat naammassiniarlugit, stressi pinaveersaartinniarlugu, suussusersiniarlugu isumaginiarlugulu sakkussanik periusissanillu ineriartortitsisoqarnikuuvoq. Periutsit sulisunit tamanit atorneqarsinnaapput.

Akisussaaffik

Aallaavittut suliffeqarfimmi aqutsisut, isumannaallisaanermi gruppi sulisullu sinniisaat stressip pinaveersaartinnissaanut, suussusersinissaanut isumaginissaanullu akisussaasuupput. Stressimik pinaveersaartitsineq isumaginninnerlu atorfilinnit tamani akisussaaffigineqarpoq.

 • Aqutsisuni
 • Gruppini aamma immikkoortortani
 • Sulisuni ataasiakkaani

Aqutsisuni

Kommuneqarfik Sermersuumi aqutsisutut suliffeqarfimmi stressimik pinaveersaartitsineq akisussaaffigaat. Sulisuni ataasiakkaani sulisuniluunniit gruppikkuutaartuni stresserneq annertuppat annertusiartorpalluunniit aqutsisutut iliuuseqarnissaq akisussaaffigaat, stressernerullu annertussusaanik annikillisaataasinnaasunik iliuuseqartoqarnissaq qulakkeertussaavat.

assersuutigalugu sulisumik suliassanik aalajangersimasunik pingaarnersiuilluni sorliit suliarineqassanersut, qanorlu tulleriiaarlugit suliarineqassanersut pillugit ikiuinissaq pisariaqarsinnaavoq, tamatumalu saniatigut oqilisaanissaq pisariaqarsinnaalluni, sulianik allanut agguataarinikkut

Aqutsisutut suliffeqarfimmi isummersuutinut kulturimullu sunniuteqartussaallutillu akisussaasuuvutit. Tassa imaappoq, aqutsisutut nammineq siuttuusussaavutit, nammineq stressernissamut killissatit ilisimaarisussaavatit, stressernermik isumaginninnermut atatillugu ataatsimiinnerni akuullutit peqataasartussaavutit aammalu sulisut oqaaseqaataannut paasinnissinnaassaatit.

Atugarissaarneq stressernerlu isumannaallisaanermi suliaqarnermut ilanngunneqassapput, pingaartumik SNimi, Suliffimmik nalilersuinermi, atugarissaarnermut misissuinerni, tamatuma saniatigut MUSimi, sulisup ineriartornera pillugu oqaloqatigiinneq aamma LUSimi, aqutsisup ineriartornera pillugu oqaloqatigiinneq.

Gruppini immikkoortortanilu

Kommuneqarfik Sermersuumi sulisutut eqeersimaarlutit kulturimik pilersitsinissamut tapertaassaatit, tamatumani suleqatigiittut imminnut tapersersoqatigiinneq imminullu naatsorsuuteqarfigineq, suliassat assigiinngitsut akisussaaffillu ineriartortinneqassallutik. Suleqatigiittut pitsaasumik avatangiiseqarnissaq, kikkut tamarmik imminnut paarillutik, illaqatigiillutik inunnullu ataasiakkaanut qajassuussinissaq ataatsimoorussamik akisussaaffiuvoq.

Inunni ataasiakkaani

Sulisut ataasiakkaat namminneq artukkerneqarpallaarnerlutik aamma stressip ilisarnaataanik peqarnerlutik eqqumaffigissavaat, killissatik namminneq nalussanngilaat ersarissumillu nalunaarutigalugu.

Stressimut ajornartorsiutaasinnaasut oqaluuserineqarnissaanut, assersuutigalugu Suleqatigiinnissamut isumannaallisaanermullu kattuffinni, SN-imut atatillugu, MUS aamma LUSimik oqaloqateqarnermi, sulisutut aaqqissuussaanermi najoqqutassiat atorneqarnissaat periarfissaavoq.

Sulisut qanoq iliorsinnaappat?

Suleqatigiit akornanni pissuseqartarneq kulturilu qanoq issanersut sulisut tamarmik suliffeqarfimmi atugarissaarnissaq pillugu oqaloqatigiinnermi peqataanissaat pingaaruteqarpoq. Tulliuttut assersuutaapput aalajangersimasut:

 • Suleqatigiit akornanni pissuserissaarneq. Tamanut ”Kumoorn”-mik oqalaartarneq nuannersunngortitsisuusarlunilu ataqatigiissitsilersarpoq
 • Imminnut nersualaartarneq akuersaarnerlu. Kikkut tamarmik naleqartutut misigigaangamik avatangiisit malunnartumik pitsanngortarput
 • Ulluinnarni iluatsitsilluarnerit nuannaarutiginissaat piffissaqarfigineqassapput
 • Unikkallarnerit ataasiakkaanut anersaartortitsilaartarput suleqatigiinnullu nukittorsaataasarlutik
 • Ulluinnarni qungujunnarsinnaasunik sammisaqartoqartassaaq. Illaqatigiittarneq saammarsaataasarpoq
 • Suliffeqarfiup atugarissaarnissaanut atuuffiinullu akisussaaffimmik tigusissaatit
 • Suleqatit pissusilersornerminnik allannguisut ass. mattusimalertut, kamammik qisuariartalertut, qiasalertut maluginiakkit. Aperiuk, tusarnaarit isumassuillutillu
 • Sanngiissusermik takutitsisinnaaneq inerteqqutaanngitsoq takutiguk, tamanna pitsaasumik misigisimanissamut iluaqutaavoq ataasiakkaallu ammarnissaannut tapersersuisuusinnaallunilu sukkanerusumik stressilerluni akuerineqarsinnaalluni

Sulisunut tamanut

Stressileraangavit akuerinissaa ilinniaruk iliuuseqarfigalugulu. Tulliuttut stressimik pinaveersaartitsinissamut sakkussat assersuutaapput tulleriissaarneri pingaarnersiugaanatik:

 • Ullup ingerlanerani iperaanermut qasuersaarnermullu unikkallartarnissat isumagiuk
 • Kaffisortarnerit, tiitortarnerit pujortartarnerit imigassartortanerillu annikillisiguk, taamaalillutik annikinnerusumik adrenalinimik timit pilersuinikinnerulissaaq
 • Timit aalatiguk - elevatorernak majuartaffikkoorit, ullormut akunnerup affaa sukkasuumik pisugit, timersorit
 • Illarlutit nuannaalerit. Illaraangavit hormonit timimi pilersinneqartarput stressimut hormoninik suujunnaarsitsisartut
 • Mattusimanissat pinaveersaartiguk. Ikinngutitit suleqatitillu oqaloqatigikkit
 • Akerleriissutit aaqqiissuteqarfigikkit. Ilaatigut akunnernut 24-nut malittarisassaq atoruk
  • assersuutigalugu suleqatinnit oqaatsit nuanninngitsutut isigigukkit, ajornartorsiutigalugillu nammineq akunnerit 24-t iluanni ajornartorsiut suleqatinnut saqqummiutissavat, amerlanertigut paatsooqatigiinnernut tunngasarpoq, taakkulu piaartumik aaqqiivigineqanngikkaangamik akerleriissutaalersinnaasarput
 • Suliassatit naammassikkit. Suliat affaannai naammassineqarsimasut ilerasutsitsisarput
 • Qasukkarnissamut sungiusaatit atukkit. Qasukkarnissamut sungiusaatit ulluinnarni aalajangersimasumik malittalernerisigut stressernerup annertussusaa annikillisinneqarsinnaavoq. Taanna pillugu internetimi atuakkat, CD nipilersuutitallit ilitsersuutitallit aamma paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqarsinnaapput
 • Atukkatigut inissisimanerit pillugu aqutsisut oqaloqatigiuk
 • Sulisut sinniisaat attavigisinnaavat/ isumannaallisaanermut sinniisoq peqataatinneqarsinnaavoq
 • Inuttut ineriartuutissannik pikkorissarnernut peqataagit, ass. Stress pillugu isumaginnissinnaaneq, Inuttut naammassisaqarsinnaaneq, Akerleriinnernik aaqqiiniarneq, Killiliisinnaaneq aammalu Imminut naleqartinneq

Siunnersuutit iluaqutiginngikkukkit nakorsamut, tarnip pissusaanik ilisimasalimmut il.il. saaffiginnittariaqassaatit.

Uppernarsaaneq

 • Stress pitsaasoq pitsaanngitsorlu

  Stress pitsaasuusinnaallunilu pitsaanngitsuusinnaavoq. Pingaarutilimmik immikkut ittumik piffissallu sivikitsup iluani suliniuteqarneq pisariaqarpat pitsaasumik stressernermik taaneqartarpoq. Assersuutigalugu ukuusinnaapput:

  • suliassaq pisariusoq
  • soraarummeerneq
  • timersorneq
  • maannakkorpiaq ajornartorsiut

  Stress pitsaanngitsoq tassaavoq stresserneq akunnerit arlaqanngitsut sinnerlugit sivisussusilik. Stresserneq tamanna peqqinnissamut akornutaasinnaavoq. Timi sivisuumik stressernerup hormonianik sunnertissimasoq perulutsitsisinnaavoq, uummatip taqaatigut naappaateqalersitsisinnaavoq, aqajaqqumi putusoortitsisinnaavoq, ataavartumik aap naqitsinera qaffasippallaalersinnaavoq, taqqanik qerattartoortitsisinnaavoq taqqamik milittoornermik kinguneqarluni kiisalu tilleruloortitsisinnaalluni.

 • Stresserutaasinnaasut

  Stresserutaasinnaasut, stressimut aallaaviit stressorerinik taaneqartartut assersuutigalugu ukuusinnaapput:

  • Avatangiisit: Piffissamik tatisimaneqarneq, piviusorpalaanngitsumik annertuut piffissami aalajangersimasumi suliarineqartussaasutut misigineqarsinnaasut, kissartoq, nilleq aamma nipiliornerit
  • Tarnikkut: Akerleriinnerit, kammannerit aamma pakatsinerit
  • Annilaanganeq: Imminut annikigalugni, napparsimalernissamut aamma quiassuaatigineqarnissamut
  • Timikkut: Anniaatit, kissarneqarneq, nappaatit
  • Inuunermut tunngassuteqartut: Suliffimmi ajornartorsiuteqarneq, avinneq/averuserneq, napparsimaneq, qanigisat akornanni toqusoorneq
 • Stressernermi killiffiit assigiinngitsut

  Tulliuttut tamaasa ilaannaalluunniit killiffiit stressertup aqqusaarsinnaavai. Nalinginnaasumik pissusilersuutit: Sorpassuit piffissami sivikitsumi (akunnerit/ullut) suliarineqapallassapput.

  • Sukkanerusumik nerineq.
  • Unikkallassanani.
  • Kaffisornerulerneq.
  • Mamartukujuttorneruneq, kaagisorneruneq il.il.

  Killiffik 1-imi ersiutit nalinginnaasut: Annertusisamik kassutsitsineq. Narrajaneq. Utaqqisinnaannginneq. Sukangasuumik pissuseqarneq. Eqisartitsineq. Ingasattumik pissuseqarneq Eqqissisimannginneq Niaqorlunneq Qasuneq Siniuernerit. Nererusunneruneq. Toqqusaakkut qanikkullu panertoorneq.

  Killiffik 1-imi pissusilersuutit nalinginnaasut: Sunngiffiup atorunnaarsinnera.

  • Kingusinnerusukkut suliffimmiit angerlartarneq
  • Suliassat angerlaanneqartarput
  • Pingaaruteqartut puigorneqartarput naliliisinnaassuseeruttoqartarlunilu
  • Pujortartarneq imigassartortarnerlu annertusisarpoqa

  Killiffik 2-mi ersiutit nalinginnaasut: Kiaguttarnerit. Anniaatit suussusersiuminaatsut. Uissannguneq. Qiianeq. Issannguneq. Imminut tatiginnginneruneq. Nererusussuseerunneq. Nukillaarneq. Pimoorussinnginneq. Eqqaamannissinnaanermik aallussisinnaanermillu ajornakusoortitsineq Sinissaarunneq. Aseruuttuukulanerit. Inuiaqatigiit avataanut inissinneq. Qungujussaarunneq.

  Killiffik 3-mi pissusilersuutit nalinginnaasut:

  • Suliassat nalinginnaasut suliarinissaat ingasattumik sapersaatigineqartarput.
  • Timikkut tarnikkullu ersiutit ulluinnarnut annertuumik sunniuteqartarput.

  Piumasaqaatit nukissallu oqimaaqatigiissillugit taamatut ingerlaannaraanni ilungersornartumik kinguneqarsinnaavoq.

Stressimik pinaveersaartitsineq

Suliffeqarfimmi stressip pinaveersaartinneqarnissaa pingaaruteqarpoq. Suliffeqarfimmi sulinerup aaqqissuussaanera kulturilu pinaveersaartitsinermi qitiutinneqartarput. Tamatumunnga aqutsisunit, suleqatigiikkuutaanit sulisunillu ataasiakkaanit iliuuseqarnissaq piumasaqaataavoq.

Sulinermut nuannarinninneq malunnartussaaavoq. Suliffeqarfik qanoq iliorsinnaava. Suliffeqarfiit immikkut namminneq qanoq pitsaasumik ingerlatseriaaseqassanerlutik piumasaqaasiortussaapput. Stressilernissaq pinaveersaartinniarlugu aammalu sulinermi atugassarititaasut pillugit oqaloqatigiinnissamut tulliuttutigut isumassarsiorfigineqarsinnaapput:

 • stress aamma sulinermi atugassarititaasut pillugit ammasumik oqaloqatigiinneq
 • sulinermi atugassarititaasut assigiinngisitaartut periarfissiissutigineqarneri
 • pitsaasumik sulisunut politikkeqarneq
 • pitsaasumik aqutsinermut sinaakkutissiorneq
 • sulisunut tamanut atugassarissaartitsineq
 • akuersaartumik ingerlariaaseqarnissamut qulakkeerinninneq - periarfissat qitiutillugit

Suliffeqarfik stressertoqarneranik paasisaqarsinnaavoq isumaginnillunilu uku aqqutigalugit:

 • SN (suliffimmik nalilersuineq)
 • MUS (sulisup ineriartornera pillugu oqaloqatigiinneq)
 • Suliffimmi atukkat pillugit misissuinerit

Aqutsisut qanoq iliussappat

Stressimik pinaveersaartitsineq

Kikkut tamarmik oqaluuserisarpaat, arlaqanngitsulli nalunngilaat suusoq - stressimut paasinnittaatsit/maluginiakkatit erseqqissumik paasikkit - suliffeqarfimmi stress qanoq issinnaaneranik qanorlu misigineqarsinnaaneranik ataatsimoortumik paasinnittaaseqalernissaq anguniarneqassaaq.

Suliffeqarfimmi stressimik pinaveersaartitsinissamut atatillugu naatsorsuutigineqartut oqaluuserineqarlik naleqqussarlugillu. Oqimaaqatigiinngitsoqartuarpat sulinissamut piumasaqaatit sulisullu ataqatigiinnersut oqaluuserineqarli.

Sulisutit eqqumaffigikkit. Ilaasa pissusaat allanngoraangata, soorlu narrajalerpata matoqqalerpataluunniit, stressimut ersiutaasinnaasarpoq. Sulisoq/sulisut stressilersimasoq/stressilersimasut paasigukku piaartumik iliuuseqarnissat pingaaruteqarpoq.

Stressi pillugu politikki uani aajuk.

Quppernerup imarisaa qanganitsersimava?

Quppernermut naqqiutissaqarpit?