Tunuliaqutaq

Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik atuineq ukiut ingerlaneranni annertusiartuinnarsimavoq. Kommune suliassaqarfinni amerlanerusuni aamma annertusiartuinnartumik it-mik atuivoq, innuttaasut piumasaqaataannut, inuiaqatigiit aamma inatsisitigut piumasaqaatinik allaffissornermik pitsaasumik, pilertortumik, eqqortumik uummarissumillu innuttaasunut kiffartuussinermik naammassinnissinnaajumalluni.

Kommunip, periussissiaq ”Sermeq qulaallugu”, kiisalu ISO 27001 aallaavigalugit IT-mik isumannaatsumik atuinissamut najoqqutassat pioreersut nutaallu katersussavai erseqqissarlugillu, taakkua Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik atuisunut tamanut atuuttussat.

Naliginnaasut

Kommuneqarfik Sermersuumit anguniarneqarpoq sulisut suliamik ingerlatsineranni pitsaasunik atugassaqartitaanissaat taamatullu kommunimi allaffissornermi aamma ingerlatsinermi suleriaatsinik assigiinngitsunik ingerlatsinerni it-mik ingerlatseriaatsinik pitsaasunik atugassaqartitaanissaat. IT-mik isumannaatsumik atuinermi politikki innuttaasunik kiffartuussinermut iluaqutaassaaq, kiisalu IT-mik aamma paasissutissiissutit isumannaatsuunissaannut taaguutinut sulisunut annermik ilisimasaqarnerulersitsissaaq isummersorsinnaalersitsillunilu.

IT-mik ingerlatsisooqatigiit Kommuneqarfik Sermersuup paasissutissaataanik aamma paasissutissiissutaanik elektroniskiusunik sutigut tamatigut qulakkeerinnissapput illersuillutillu.

IT funktionen skal sikre en forsvarlig anvendelse af kommunens økonomiske ressourcer på IT området.

Qulaani taaneqartut piviusunngortinneqassappata piumasaqaataasut arlallit eqquutsinneqartariaqarput.

IT-mik isumannaatsumik atuinermi politikki, IT-mik Ingerlatsisunit IT-mik atuinermi malittarisassanik immikkut erseqqissagaasunik pingaarnertut sinaakkutassiorneqarsimapput.

Siunertaq

Isumannaallisaanermut politikkikkut siunertarineqarpoq kommunimi innuttaasut, suliffeqarfiit aamma sulisut kommunimi kiffartuussinermik atoruminartumik, uppernassuseqartumik tatiginartumillu pissarsisinnaanissaat qulakkeerumallugu.

Tamanna anguneqassaaq:

 • Paasissutissanik aamma paasissutissiissutaatinik, uppernassutsimik, ataqatigiinnermik aamma atoruminassutsimik qulakkeerinninnikkut.
 • Kommunimit anguniarneqartoq kommunip IT-mik aqutsissutaataannik atorneq aamma suliarisinnaasaasa IT-mik atuinermi isumannaallisaanerup qaffasissusianut inissiinerup kinguneranik ajorseriaateqannginnissaat.
 • Kommunip IT-mik atuinermi isumannaallisaanera paasissutissaatinut illersorneqartussanut naleqqusarsimanissaa, uppernassutsimik, ataqatigiinnermik aamma atoruminassutsimik qulakkeerinninnernik annaasaqarsinnaanermut aarlerinaataasinnaasunut tunngassutilinnut.
 • Kommunip IT-mik atuinermi isumannaallisaanera kommunip periusissiatut pilersaarutaanut tapertaassaaq, kiisalu kommunip innuttaasunut suliffeqarfinnullu kiffartuussinermik ingerlatsinermini suliffeqarfittut naleqartitaanik nalinginnaasumik tapertaalluni.

Atuuffia annertussusaalu

IT-mik atuinermi isumannaallisaaneq ingerlaavartumik nutarterneqartarpoq aamma ukiumut ataasiarluni kukkunersiunermut atasumik misissorneqartarluni. IT-mik atuinermi isumannaallisaasut naliliisarput qaqugukkut politikkikkut suliarineqarnissaanik pisariaqartitsisoqarnersoq aamma Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik nalunaarfigineqartarpoq sulisunut tunngasunik allanngortitsisoqarsimappat. Allaaserisani allannguutissat qaqugukkulluunniit ingerlanneqarsinnaapput.

Atuisut tamarmik, suleqatigineqartut, paaqqinniffiit assigisaallu, kiisalu atortunik tigussaasunik pisiortorfiit imaluunniit kommunip IT-mik aaqqissuussaanut akuerisaallutik sulinermut atasumik isissutillit IT-mik atuinermi isumannaallisaanermik politikkimik ilisimasaqassapput aamma malittarisassanik malinninnissaminnut pisussaatitaapput.

Isumannaallisaanermi politikkimi atuuffiit aamma akisussaaffiit taaneqartut IT-mik isumannaallisaanermut taamaallaat attuumassuteqarlutik allaaserineqarput. Tamanna aamma isumaqarpoq atuuffinnut taakkununnga akisussaasutut taaneqarsimasut allami aamma allaaserineqartut.

Kommunalbestyrelsip ulluinnarni IT-mik isumannaallisaanermut aqutsineq nakkutilliinerlu Qullersaqarfimmit akisussaaffigineqartussanngorlugu suliakkiutigisimavaa, IT-mik Aqutsisooqatigiittut katitigaasimasut ataanilu allaaserineqartut aqqutigalugit.

IT pillugu siunnerfilersuisut isumannaallisaasoqatigiillu

Siunertaq

Suleqatigiit katitigaapput IT-mik isumannaallisaanerup qaffasissusianik erseqqissaanermik siunertaqarluni taamatullu Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik atuinermi isumannaallisaanermi malittarisassat qulakkeerneqaqqullugit, kiisalu Kommuneqarfik Sermersuumi IT pillugu periusissiamik tamakkiisumik inisseeqqullugit.

IT pillugu siunnerfilersuisut aamma Isumannaallisaasoqatigiit isumannaallisaanermik politikkimik suliaqarnissaq nutarterinissarlu akisussaaffigaat, taamatullu IT-mik atuinermi politikkip pitsaassumik atuutsinneqarnissaanut tapertaallutik. Piumasaqaatigineqartillugu IT pillugu siunnerfilersuisut aamma Isumannaallisaasoqatigiit kommunimi isumannaallisaanerup qaffasissusivia pillugu aningaasaqarnermut ataatsimiititamut aamma Kommunalbestyrelsimut nalunaarusiortarpoq.

IT pillugu siunnerfilersuisut aamma Isumannaallisaasoqatigiit teknologimut atorneqartumut imaluunniit pissutsinut allanut tunngatillugu, IT-mi aningaasaliiffigineqartut nutaat pillugit isumannaallisaanermut ataqatigiissaarinermullu tunngasunik naliliisarpoq, Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik atukkamik aamma IT-mik isumannaallisaanermut sunniuteqarsinnaasut pillugit.

Atuuffiit akisussaaffillu

IT pillugu Isumannaallisaasoqatigiinnut akisussaasoq tassaavoq IT-mut Akisussaasoq.

Isumaginninnermut pisortaq inunnut paasissutissaatinik inatsisip atuutsinneqarnissaanut akisussaaffimmik pingaarnermik tigummiaqarpoq aamma paasissutissanik nakkutilliisoqatigiit malittarisassaannik piumasaqaataannillu kommunip naammassinninneranik qulakkeerinninnermut, taamaattumik nakkutilliisoqatigiinni aalajangersimasumik ilaasortaalluni.

Taakku saniatigut Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Kiffartuussivimmi pisortaq Isumannaallisaasoqatigiinnut ilaasortaavoq, IT-mik suliassaqarfik taanna Ingerlatsiviup ilagimmagu, taamatullu aaqqissuussinerit ingerlatsivimmut tunngatillugu upalungaarsimaffiusussaasut pingaarnerpaat suliassanut ilaallutik.

Ajunaarutaasinnaasut pillugit ataqatigiissaarineq Pisiortortarnermut Allaffik aqqutigalugu ingerlanneqarpoq, suliassaqarfimmi tassannga sillimmasiinerit taamatullu kommunip pigisaanut isissutissatut aaqqissuussinerit piusut akisussaaffigineqarmata.

Atuarfeqarnermut pisortaq aamma ilaasortaavoq suliassaqarfimmi tassani pisariaqartitsinerup annertunerujussua tunngavigalugu.

IT pillugu siunnerfilersuisut aamma isumannaallisaasoqatigiit IT-mut tunngasut apeqqutit suulluunniit oqartussaaffeqarfigivaat.

IT-mik aqutsisut suliniummillu ingerlatseqatigiit

Siunertaq

Suleqatigiit suliaasa siunertaraat Kommuneqarfik Sermersuumi IT pillugu periusissiap piviusunngortinneqarneranik qulakkeerinnissallutik, tassunga sinaakkusiussatut aaqqissuussat iluanni. Suleqatigiit IT-mik suliniutit suunerannik erseqqissaanermik aamma malittarisassanik nutarterinermik ingerlatsipput, tassunga ilanngullugu aningaasaqarneq, ajunaarutaasinnaasut aamma malitseqartitsineq.

Anguniagaq

Kommunip IT-mik aqutsissutaanik allanngortitsinissamik aallartitsisoqaqqullugu ingerlatsisoqaqqullugulu pisortat aalajangiigaangata, ingerlatsinermi anguniakkanut naapertuuttunut atuutsitsilernissamut atugassarititaasussat pitsaanerpaat suleqatigiinnit qulakkeerneqartarput.

Tamanna tunuliaqutaralugu pisortat allanngortitsinissamik aalajangiinerat soqutigisalinnut tamanut piffissaq eqqorlugu nalunaarutigineqartarpoq.

IT-mik aqutsisut aamma suliniummik ingerlatseqatigiit qulakkiissavaat suliniut taanna pisortat aalajangiinerat naapertorlugu piviusunngortinneqartussap aaqqissuunneqarnera paasissutissanik naammattunik peqarnissaa Suliniummik aallartitsinermik uppernarsaammik (PID) suliaqartoqarsinnaaqqullugu. Taamaaliornikkut qulakkeerneqassapput suliniutip pitsaasumik aallartinneqarnissaa aamma suliniummut sinaakkutissanik inissiineq, pisortat aalajangiinerat naapertorlugu suliniut siunertamut naapertuuttumik ingerlanneqarsinnaaqqullugu. Tassunga IT-mik aqutsisut aamma suliniummik ingerlatseqatigiit IT-mik Suliniutinut najoqqutassanik suliaqartarput.

Najoqqutassaqarnikkut qulakkeerneqassaaq, pisortat aalajangiinerisa nassataata kingunerisinnaasaanik soqutigisaqaqatigiit tamarmik ilisimasaqarnissaat:

 • Suut ineriartortinneqassappat aamma pinngitsooratik atuutsinneqalissappat tunniunneqarlutillu?
 • Piffissarititatut sinaakkutissat qanoq ippat?
 • Kikkut ilanngussaqassappat aamma kikkut allat sunnerneqassappat?
 • Aningaasatigut sinaakkutissat suuppat?

IT-mik suliniutinut malittarisassat tamakkiisut

 1. Kiffartuussinernik nutaanik imaluunniit allanngortitsinernik periusissiatut aalajangiinerit suliniutit aqqutigalugit piviusunngortinneqassapput. Suliniutit tamarmik kiffartuussinernik nutaanik imaluunniit allanngortitsinernik siunertaqartut, malittarisassanik tunuliaquteqarnikut aallartinneqassapput.
 2. IT-mik suliniutinik tamakkiisunik allaaserinninnermik suliaqarneq sioqqullugu aqutsisoqatigiit qulakkiissavaat suliat makkua ingerlanneqarsimasut aamma nutaatut eqqarsaatissanik pisariaqartunik ilanngussisoqarsimasoq.
  1. Piffissamut ungasinnerusumut sunniutaasinnaasunik qulaajaaneq
  2. Periusissiatut anguniakkat, IT-mik Suliniutip allaaserineqarnerani kiffartuussinerup allannguutissaanik imaqartut naapertorlugit allanngortitsisoqassaaq
  3. Pingaarnersiuineq aamma aalajangiineq periusissiatut suliassaqarfiit pillugit ingerlanneqassapput periusissiatut anguniakkat piviusunngorsinnaaqqullugit.
 3. Suliniutinut sinaakkutissat
  1. IT-mik atortut pillugit qinnuteqaatit 50.000 koruunit ataallugit akillit Sermeeraq aqqutigalugu elektroniskimik qinnuteqaatigineqassapput
  2. Atortut 50.000 aamma 100.000 koruuninik akornanni nalillit aningaasaliiffigineqarnerisigut iluanaarutaasussamik paasiniaanerup kingorna akuersissutigineqassapput
  3. Atortut 100.000 koruunit sinnerlugit nalillit suliniutitut suliarineqassapput siunertaq, anguniagaq allaaserineqarluni aamma qinnuteqartoq sulisunik allanik 1-2-nik peqateqarluni suliummut tunngasumik suleqateqassaaq, taamatullu kommunip IT-mik pisiortorfianit peqataatitaqarluni
  4. d. Atortunut 100.000 koruunit sinnerlugit nalilinnut qinnuteqaatit ukiumut tulliuttumut missingersuummi aatsaat akuersissutigineqassapput
 1. IT-mik Suliniutip allaaserineqarnera tunuliaqutaralugu kiffartuussineq nutaaq imaluunniit allannguut ineriartortinneqassaaq, aallartinneqarluni ingerlanneqarlunilu
 2. Suliniutip suliffeqarfimmi ingerlatsinermi tunniussinnaasai piffissap naapertuuttup iluani nalilersorneqareerpata, IT-mik Suliniutip allaaserineqarnera kissaatigineqartutut iluanaarutaasussat piviusunngortinneqarsimanerannik paasiniaanermi naliliinermilu ilanngunneqassapput

Atuuffiit aamma akisussaaffiit

Suleqatigiit IT-mik akisussaasumik inuttaqarpoq taassuma IT-mik ingerlatsinermut akisussaaffik tamakkiisoq tigummiarmagu, taamatullu ingerlatsivimmi aaqqissuussinerit upalungaarfigineqartussaasut pingaarnersaannut nakkutilliinissamik pingaarnermik ingerlatsisussaalluni.

IT-mik Ingerlatsineq aamma IT-mik pisiortorfimmik ataatsimik arlalinnilluunniit1 ilaqarpoq, aamma kommunip IT-mik Kiffartuussinermik pisiortorfianik aalajangersimasumik peqataaffigineqartumik.

IT-mik ingerlatsisut

IT-mik ingerlatsisut akisussaaffigaat:

 • IT-mik teknikkikkut isumannaallisaaneq, ilanngullugit netværkinik isumannaallisaaneq, virusinit iserfigineqarnissamut illersugaaneq, ingerlatsinerup patajaassusia il.il.
 • IT-mik allaffissornikkut isumannaallisaaneq ilaatigut paasissutissanik immikkoortiterinermik aallaaveqarpoq
 • Netværkip eqqortumik uppernarsarneqarnera, netværkit ataasiakkaat ingerlanneqarnerat ineriartortinnerallu suleriaatsinut akuerineqartunut naapertuuttumik ingerlanneqarnerannik qulakkeerinninneq
 • IT-mik ingerlatsisut aamma akisussaaffigaat kukkunernik pissusissamissullu ingerlanngitsunik IT-mik aqutsisoqatigiinnut nalunaaruteqassallutik

IT-mik akisussaaneq

IT-mut Akisussaasut isumannaallisaanermik politikkip atuutsinneqarnissaa tamakkiisumik akisussaaffigaat tassungalu maleruagassanik naleqquttunik atuutsitsillutik.

IT-mut Akisussaasut IT-mik Isumannaallisaasoqatigiinnut peqataapput, soorlu aqutsisoqatigiinnut aamma suliniutinik ingerlatseqatigiinnut, ulluinnarni atassuteqarsinnaajuarneq aamma ataqatigiissaarineq, kiisalu pisiortorfinnut attaveqarneq qulakkeerumallugit.

Sulisunut pisortat ingerlatsisullu

Sulisunut pisortat ingerlatsisullu akisussaaffigaat ingerlatsivimmi/immikkoortortami isumannaatsumik ingerlatsisoqarnissaa aamma:

 • Immikkoortortaqarfinni/paaqqinniffinni suliassat IT-mik isumannaatsumik atuinermi politikkimi malittarisassat ilitsersuutillu aamma suliassaqarfigisami malittarisassat naapertuuttut malillugit suliarineqassapput
 • Nammineq suliffeqarfigisami IT-p isumannaatsuunissaanut pisariaqartitsinermik uppernarsaanermut peqataaneq
 • Sulisut malittarisassanut atuuttunut ilitsersuutinullu ilisimasaqarnissaannik qulakkeerinninneq
 • Malittarisassat ilitsersuutillu eqquutinneqarnerannik nakkutilliineq
 • IT-mut aqutsisoqatigiinnik aamma IT-mut ingerlatsisunik suleqateqarneq
 • Sulisunut pisortat aamma ingerlatsisut aaqqissuussanik ataasiakkaanik piginnittuunerannik qaffassaaqataaneq

Ajunaarutaasinnaasunut ataqatigiissaarisoq

Ajunaarutaasinnaasunut ataqatigiissaarisup kommuneqarfiup allaffeqarfiani tigussaasunik isumannaallisaanermik tamakkiisumik akisussaaffeqarpoq, ilanngullugit:

 • Illuutinut isissutissat (kortit, matuersaatit)
 • Ikuallajaallisaaneq

Ilanngullugu ajunaarutaasinnaasunut ataqatigiissaarisoq sillimmasiinermut isumaqatigiissummik tamakkiisumik akisussaaffeqarpoq, sillimmasiineq pisariaqartitsineq aamma ajunaarutaasinnaasut tunngavigalugit ingerlaavartumik naleqqussarneqartarluni.

Aaqqiissuussanik piginnittut

Ingerlatsisut suliassaqarfimminni IT-mik aaqqissuussanik piginnittutut nalunaarsugaapput, taamaattumillu uppernarsaanermut aserfallatsaaliuinermullu akisussaasuullutik.

It--mik atuinermik ilitsersuisut

IT-mik atuinermik ilitsersuisoq tassaavoq IT-mik ilitsersuisup atuarfik suliffigisaata aamma IT-mik Ingerlatsinerup akornanni attaveqatigiinneq. Atuarfinni ataasiakkaani IT-mik ilitsersuisoq arlallilluunniit atuupput.

Atuarfimmi allaffik akisussaasuuvoq sulisut aamma atuartut nutaat atuarfiup netværkianut isersinnaasutut pilersinneqarnissaannut, pisinnaatitsissutit atorfimmi atuuffiannut naapertuuttut ilanngullugit suliassaqarfimmi IT-mik pisiortorfik peqatigalugu.

Naliginnaasumik

Sulisunut isumannaallisaanikkut qulakkeerneqassaaq Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik nukissanik atornermi taakkununnga ajunaarutaasinnaasunik pissusilersorfigineqannginnissaat, soorlu sulisut qulakkiissavaat qarasaasianik sulinermut atukkaminnik qanoq atuinertik taamatullu IT-mik atortut timitaannik passussinertik malittarisassat naapertorlugit ingerlatissavaat.

Atorfinitsinneqarneq sioqqullugu

Kommuneqarfik Sermersuumi sulisumik atorfinitsitsineq sioqqullugu, Kommuneqarfik Sermersuup IT-mik pisigisaanik atuisutut pilersinneqassaaq sulilersussap suliffigisassaani Ingerlatsivimmi suliamut pisortap/ingerlatsisup qinnuteqarnera naapertorlugu imaluunniit atuarfimmi IT-mik ilitsersuisup innersuussinera naapertorlugu. Tamatuma kingorna Ingerlatsiviup akisussaaffigaa IT-mik atuinermi isumannaallisaaneq pillugu politikkimut tunngasumik tunniussinissaq taamatullu sulisumut nutaamut ilisimatitsissutigalugu IT-mik atuinermut politikki tamakkiisoq sumi pissarsiarineqarsinnaanersoq, taamaaliornikkut suleqatigiinnerup aallartinneranit tamanna sulisumit nutaamit ilisimaneqaqqullugu.

Atorfeqarnerup nalaani

IT-mik isumannaallisaanermut aalajangersakkat piaaraluni piaarinaatsoornikkulluunniit unioqqutinneqassagaluarpata tamassuma kingunerisinnaavaa, kommunimi atuisut, suleqatigisat, innuttaasut il.il. qarasaasianut immersuinerminni, atuinerminni imaluunniit paasissutissanik suliaqarnerminni IT-mik aaqqissuussami ataatsimi arlalinniluunniit allanngoraatinik, pissusissaanngitsunik naapertuutinngitsunilluunniit misigisaqarsinnaanerat, tamannalu akuerineqarsinnaanngilaq.

IT-mik isumannaallisaanermut aalajangersakkanik unioqqutitsineq ulluinnarni pisortarisamit isumagineqassaaq, assersuutigalugu pisup qulaajarneqarnissaanik siunertaqarluni, tassunga tunuliaqutaasumik aamma unioqqutitsinerup annertussusianik paasiniaalluni, soorlu suleqatinik peqataasunik attaveqarneq.

Pisut ilungersunartut imaluunniit pissutsit nalinginnaasut qullersaqarfimmut apuunneqassapput. IT-mik isumannaallisaanermut aalajangersakkanik unioqqutitsineq soraarsitaanermik kinguneqarsinnaavoq.

Kommuneqarfik Sermersuup IT-mik netværkianik atuisutut makkua immikkut ittumik mianerineqartariaqarput:

 • Erseqqissaatigineqassaaq atuisup aqqa aamma namminerisamik isissut atuisup kisimiilluni pigimmagit taamaattumillu allanut tunniunneqaqqusaanatik. Isissummik tunniussisimagaanni assersuutigalugu qarasaasialerinermik ikiuisartunut, aaqqissuussisoqarnerata kingorna isissut allanngortinneqassaaq
 • Qarasaasiaq qimakkaanni taassuma parnaarnissaa eqqaamaneqassaaq (Ctrl, Alt, Del aamma Enter naqiterlugit imaluunniit +L), taamaaliornikkut Kommuneqarfik Sermersuumi paasissutissaatinut isersinnaasussaanngitsut kikkulluunniit mattunneqarsimaqqullugit. Tamanna angerlarsimalluni sulinermi aamma atuuppoq
 • Paasissutissanik inunnut tunngassuteqartunik passussinermi kina umerussamik atuisinnaanersoq/takunnissinnaanersoq mianersorfigineqassaaq, soorlu mianersuutigineqassasoq pappiaqqat naqitikkat inuit pillugit paasissutissanik imallit tamanit takuneqarsinnaanngorlugit inissinneqannginnissaat. Tamanna tunuliaqutaralugu kommunimi qitiusoqarfittut suliffeqarfinni tamaginni pappiaqqanik naqiterivinni angisuuni tamani aaqqissuussineq ”follow Me” atuuppoq
 • Qarasaasiaq sulinermi sakkussaavoq aamma taamaattumik pingaarnertut sulinermut atasumik atorneqartussaalluni
 • Kommuneqarfik Sermersuup netværkiani isersimagaanni suut suliarinerlugit mianersuutigisariaqarpoq, Kommuneqarfik Sermersuumut sinniisutut inissisimaneq pissutigalugu tassanilu naleqartitanik malinnittussaaneq tunngavigalugu
 • Nalornisoqassagaluarpat qaqugukkut iliuuserisassaq inerteqqutaanersoq imaluunniit isumannaallisaanermut ulorianaateqarsinnaanersoq, IT-mik Ingerlatsinermut ilitsersorneqaqqulluni saaffiginnittoqassaaq
 • Suliffik qimalertillugu qarasaasiap umerussallu tamatigut qaminnissaat eqqaamajuk

Aamma naatsorsuutigineqarpoq sulisut ataasiakkaat IT-mik isumannaallisaanermi ajornartorsiutinik imaluunniit kukkunernik malugisaqarsimatillutik qisuariaateqartarnissaat, aamma sulisut maluginiakkaminnik IT-mik Ingerlatsisunut nalunaaruteqartarnissaat.

Atorfimmit soraarnermi

Atorfimmit soraarnermi IT-mik Ingerlatsisut ilisimatinneqassapput, qulakkeerneqaqqullugu sulisup soraartup Kommuneqarfik Sermersuumi IT-mik aaqqissuussanut isersinnaanermut akuersissutaatai suulluunniit peerneqaqqullugit. Ilanngullugu Ingerlatsivimmi fagchefip isumagissavaa, sulisuusimasup pineqartup sulineranut atasumik IT-mik atortorissaarutit pissarsiarisimasaasa utertinneqarnissaat, soorlu sulisup telefoneqartitaaneranik, internetteqartitaaneranillu isumaqatigiissutaasimasinnaasut matuneqarnissaat. Tamanna Sulisoqarnermut Allaffimmit isumagineqassaaq suliassaqarfik pillugu kommunip suleqatigisai peqatigalugit.

Naliginnaasumik

Kommuneqarfik Sermersuumi paasissutissanut aamma IT-mik nukissanut isissut taamaallaat pissarsiarineqarsinnaavoq Kommuneqarfik Sermersuumi IT-netværkimik allaffissorneq aqqutigalugu. Netværki taanna netværkinut allanut kommunimi atorneqartunut atassuteqanngilaq, taakkua saniatigut atuarfinni netværkimut tamanit iserfigineqarsinnaasumut, atuakkanik atorniartarfimmi netværkimut aamma netværkinut allanut avataanittunut, soorlu ass. internettimut.

Kommuneqarfik Sermersuumi isissutissanik aqutsineq ima aaqqissuussaavoq, isissutissanik tunioraaneq Ingerlatsivinni ataasiakkaani fagchefinit isumagineqartarluni. IT-mik Ingerlatsisut isissutinik aqutsinermi suliaqartuupput ataqatigiissaarisuullutillu, taamatullu ulluinnarni malittarisassanut akisussaasuullutik aamma IT-mik nukissanik atoriaannarnik atuinissamut ilitsersuisuullutik.

Isissutinik aqutsinermi anguniarneqarpoq Kommuneqarfik Sermersuup tatigineqarneranik, uppernassuseqarneranik, innarlerneqannginnissaanik aamma atoruminassuseqarneranik annaasaqarsinnaanermut isumannaallisaanertut.

Atuisunik aqutsineq

Naliginnaasumik atuisunik aqutsineq

IT-mik ingerlatsisuni Supportimik suliaqartut it-netværkimik atuisunik pilersitsinerit, allanngortitsinerit piiaanerillu ingerlattarpaat Sulisoqarnermut Allaffimmit/Ingerlatsivinni ataasiakkaani Fagchefit aamma atuarfinni it-mik ilitsersuisut piumasaqaataat naapertorlugit.

Administratoritut atuisut

Sulisut toqqakkat aamma IT-mik Ingerlatsisuni sulisut administratoritut piginnaatitsissutinik pigisaqarput. Inuit taakkua it-mik ingerlatsisunit uppernaasersugaapput piginnaatitaaffeqarlutillu.

IT-mik Akisussaasup Administratoritut atuisunik pilersitsinissaq akuersinissarlu akisussaaffigaa, pisiortorfittut akisussaasoq imaluunniit aaqqissuussaanermik piginnittoq suleqatigalugu.

Atuisut administratoritut piginnaatitaasut Kommuneqarfik Sermersuumi atorfeqartuunngitsut, NDA-mik atsiortussaapput taamaattorlu Kommuneqarfik Sermersuumi it-mik akisussaasumit tigummiarneqassaaq.

Kommuneqarfik Sermersuup it-mik ingerlatsisutut suliffeqarfimmi avataanit suliarinnittussatut toqqarsimasaani sulisut toqqakkat aamma adminstratoritut piginnaatitsissummik peqarput. Inuit taakku taakkualu suliassaasa allaaserineqarnerat sulisumit taakkununnga atuisutut pilersitsisumit uppernarsarneqassaaq.

Suliamut tunngasunik aaqqissuussani atuisunik aqutsineq

Suliamut tunngasunik aaqqissuussanut isissutit suliamut ataqatigiissaarisumit immikkut piumasaqaataasut naapertorlugit pilersinneqassapput aamma pisortamit/fagchefimit qaninnermit akuerineqarlutik, taamatullu ingerlatsivinni taakkunani aaqqissuussamik piginnittunit atuisutut pilersinneqassallutik.

Ataatsimoorussanik atuisut

Ataatsimoorussanik atuisut tassaapput it-netværkimi atuisutut ataatsitut pilersinneqarsinnaasoq, sulisut arlallit qarasaasiamut suliffiusartumut immikkut piginnaatitsissuteqarnatik, taamaallaat isissummik ataatsimoorussamik allannikkut suliffigisinnaasaat.

Ataatsimoorussamik atuisut tamatigut nalilerneqaqqaartassapput aamma IT-mik Ingerlatsinermit uppernarsaasigaallutik, it-mik isumannaallisaanerup aarlerinartorsiunnginnissaa anguniarlugu.

Nakkutilliinerit

Piffissakkuutaartumik nakkutilliinerit qulakkiissavaat, Kommuneqarfik Sermersuumi sulisut suliassamik saniatigut it-mik nukissanut amerlanerusunut isersinnaatitaannginnissaannik piumasaqaatip atuunnera. Akisussaaffik taanna fagchefini aamma IT-mik Ingerlatsinermi inissisimavoq, taakku minnerpaamik ukiumut ataasiarlutik piginnaatitsissutit misissortassavaat ukiumoortumik Kukkunersiuinermik ingerlatsinissaq sioqqullugu, kiisalu sulisut suliaat naapertorlugit piginnaatitsissutinik pilersitsillutik piiaallutillu.

Naliginnaasumik

IT-mik Ingerlatsisut Kommuneqarfik Sermersuumi it-mik pigisat ataavartumik aserfallatsaalineqarnerat taarsersornerallu isumagisaraat. Taarsersuineq taamaallaat pisarpoq atortut immikkoortui IT-mik Ingerlatsisut naapertorlugit taarsertariaqartutut nalilerneqarsimagaangata.

IT-mut tunngasunik nutaanik pisiat tamarmik Kommuneqarfik Sermersuumit akilerneqartarput, taannalu IT-mik Ingerlatsinermi Support aqqutigalugu Supportimut suliatut ataatsitut ingerlanneqassalluni. Inuit namminerisamik pigisaat Kommuneqarfik Sermersuumi aaqqissuussat ilaanni atorneqarsinnaapput, takuuk kapitali 8-mi mobilit atortuinik atuineq.

IT-mi allassimasuutigisatut pigisat (paasissutissat suulluunniit Kommuneqarfik Sermersuumi it-netværkimi suliarineqartut) aqunneqassapput inuit pillugit paasissutissanut inatsimmi malittarisassat aamma isumannaallisaaneq pillugu malittarisassat naapertorlugit, aamma ingerlatsiviit ataasiakkaat paasissutissat immikkoortiternissaannut akisussaaffeqarput, qitiusoqarfimmi suliarineqartunik taakkualu isumannaatsumik illersorneqarnissaannik qulakkeerinnillutik. IT-mik Ingerlatsisut paasissutissat immikkoortiterneqarneranni pisariaqartitsisoqartillugu ikiuutissaaq.

Atortut taamaallaat KS-imit akuerisaasut Web shoppimi allassimasuutigineqartut atorneqarsinnaapput qinnutigineqarsinnaallutillu. Atortut allat suulluunniit IT-mut Akisussaasumit immikkut akuerineqaqqaassapput, kommunip allaffissornermi netværkiani atorneqarsinnaaqqullugit.

Paasissutissat IT-millu pigisat allat immikkoortiternerat

Paasissutissanik immikkoortiterineq passussinissanut aamma toqqortaateqarnermut assigiinngitsunik piumasaqaatitaqarpoq. Aaqqissuussamik piginnittup aaqqissuussamik tassungalu atortunik nutaanik atuutsitsilernermini qulakkiissavaa, aaqqissuussami isumannaallisaatit paasissutissanik aaqqissuussami atorneqartunik illersuisinnaanissaa, paasissutissanut taakkununnga isumannaallisaanissamik immikkoortiterineq naapertorlugu.

Paasissutissanik immikkoortitseriaatsit assigiinngitsut

Paasissutissanik immikkoortitsinermi suussusii ima agguataarneqartarput::

 • Paasissutissat pisortatigoortut – paasissutissat innuttaasunut saqqummiunneqartartut ass. kommunip nittartagaagut aamma innuttaasut ataasiakkaat qaqugukkulluunniit paasiniaaffigisinnaasaat
 • Paasissutissat tamanut saqqummiussassaanngitsut – paasissutissat imaattut innuttaasunit ataasiakkaanit paasiniaaffigineqarsinnaanatik. Paasissutissanut taakkununnga assersuutitut taaneqassapput kommunimi allaffissornermi isumannaallisaaneq pillugu allanngortiterineq, isumaqatigiissutit, illup iluani oqaaseqaatit il.il. Paasissutissat taamaattut paasissutissat inunnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu inatsisip avataani malittarisassat allat naapertorlugit isertuusassaatitaasinnaapput
 • Paasissutissat oqaatigineqaqqusaanngitsut paasissutissat inunnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi § 6-imi ilaapput. Paasissutissat taakkua taamallaat suliarineqassapput:
  • Paasissutissat inummut (nalunaarsorneqarsimasumut) tunngassuteqartut inuttaanit akuersissummik pissarsivigineqarsimappata
  • Tamanna nalunaarsorneqarsimasup soqutigisaanik illersuiniarluni imaluunniit inatsisitigut pisussaaffimmik naammassinninniarluni ingerlanneqassaaq
  • Tamanna inuiaqatigiit soqutigisaannik suliamik ingerlatsiniarluni ingerlanneqassaaq imaluunniit suliamik nammineq ingerlatsineq eqqarsaatigalugu suliaq pisortatut oqartussaasutut suliarineqassappat, paasissutissanik akisussaasup imaluunniit illuatungiliuttup paasissutissanik pissarsisimasut suliakkiutigisimappagu
  • Suliaq pisariaqarmat paasissutissanik akisussaasup imaluunniit illuatungiliuttup paasissutissanik ingerlatseqqiffiusup soqutigisamik malersuisinnaanermut piginnaatitaavoq aamma nalunaarsorneqarsimasoq pillugu soqutiginninneq sinnerlugu ingerlatsisoqanngippat.

§ 6 naapertorlugu paasissutissat oqaatigineqaqqusaanngitsut tassaapput:

 • Najugaqarfik pillugu paasissutissat nalinginnaasut
 • Najugaqarfik pillugu paasissutissanik isumannaallisaaneq
 • Kinaassuseq pillugu paasissutissat
 • Aningaasaqarneq pillugu paasissutissat
 • Paasissutissat mianerisariaqartut, paasissutissat inunnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi § 7 aamma 8-miittut. Paasissutissat taakkua taamaallaat passunneqarsinnaapput, imaattoqartillugu:
  • Paasissutissat taakku inummut (nalunaarsorneqarsimasoq) tunngassuteqartut tassannga akuerineqarsimatillugit
  • Passussineq pisariaqarpoq nalunaarsorneqarsimasup soqutigisaai illersorniarlugit
  • Passussineq paasissutissanut nalunaarsorneqarsimasup nammineq saqqummiussimasaanut tunngassuteqarpata imaluunniit pisariaqarpata, taamaaliornikkut inasisitigut piumasaqaatinik inissiisoqarsinnaaqqullugu il.il.
  • Passussineq pisariaqarpoq oqartussaasutut suliassanik isumaginnissinnaajumalluni

Paasissutissat mianerisariaqartut, paasissutissat inunnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi § 7 aamma 8-miittut

 • Paasissutissat ammip qalipaataanik imaluunniit inuiannut sorlernut atanermik ersersitsisut, politikkimut, upperisamut imaluunniit qanoq eqqarsartaaseqarnermut, sulisartut kattuffiannut ilaasortaaffeqarnermut aamma peqqissuseq pillugu paasissutissat kiisalu suiaassuseqarmut atuumassuteqartut
 • Paasissutissat pillarneqaataasinnaasut, inooqatigiinnikkut annertuumik ajornartorsiuteqarneq aamma §7, imm. 1-imi pissutsit inummut namminermut tunngassuteqartut allat, oqartussaasutut suliamik ingerlatsinermi pisariaqavissutut isigineqanngitsut

Paasissutissat mianerisariaqartut isertugaaasussallu nalunaarsorneqarnerannut isumannaallisaanermut piumasaqaatit

Tulliuttumi allattugaapput paasissutissat mianerisariaqartut isertugaasussallu nalunaarsorneqarnerannut isumannaallisaanermut piumasaqaatit:

Akuersissut

 • Aaqqissuussamik piginnittoq atuisut paasissutissanik takunnissinnaanerannut akuersissummik tunniussissaaq taamatullu atuarsinnaanerannut, nutartersinnaanerannut paasissutissanillu piiaasinnaannerannut piginnaatitsissummik tunillugit

Isersinnaanermut tunngasut

 • Aaqqissuussap iserfigineqarsinnaanera atuisutut ilisarnaammik isissummillu killilersorneqassaaq

Qarasaasiakkut attaveqaqatigiinnneq

 • Paasissutissat isertuussassat aamma mianerisariaqartut pisortat internettiatigut ingerlanneqartut Outlookimi ”sikker mail” atorlugu paasiuminaallisagaassapput

Aaqqissuussamut iserniartunik nalunaarsuineq

 • Aaqqissuussamut iserniartut iluatsinngitsoortut aamma tassunga tunngasut nalunaarsukkat piffissakkuutaartumik misissorneqartassapput. Arlaleriarluni iserniarnerni iluatsitsinngitsoortut iserniartarnerisa mattunneqarnerannik kinguneqassaaq

Isertunik toqqorterineq

 • Inuit ataasiakkaat pillugit paasissutissanik atorniarlutik aaqqissuussamut isersimanerat ukiup affaanik immikkullu pisariaqartitsisoqartillugu ukiuni tallimani toqqortaatigineqassapput (tamanna uppernarsaatinut suliarineqartunut atuutinngilaq). Isernermi nalunaarsorsimaneq piffissamik, atuisumik, atorneqarfianik aamma inuk paasissutissanik aallerfigisaq kina pineqarnersoq nalunaarsorsimassapput

Toqqorsineq

 • Paasissutissat ima toqqorneqassapput atuisutut uppernarsaataatillit kisimik pissarsiarisinnaallugit
 • Paasissutissat tamarmik sillimmatissatut kopiiganngorlugit toqqorsimasuutigineqassapput

Nalunaaruteqarneq

 • Inuit ataasiakkaat pillugit paasissutissanik atorneq Datatilsynet-imut nalunaarutigineqassaaq

Piiaaneq

 • Paasissutissat toqqorneqareeraangamik paasissutissaataasivinnit siornatigut inigisaminnit piiarneqassapput. Paasissutissaataasiviit atorunnaartinneqarnerat pineqarpat, paasissutissaataasiviit It-mut tunniunneqassapput taakkunannga ileqqussaq naapertorlugu piiaaneq isumannaatsumik ingerlanneqassammat.

IT-mik pigisanik nalunaarsuineq

IT-mik Ingerlatsisut qarasaasiat suliffiit nalinginnaasut nalunaarsortassavaat, qulakkeerumallugu piffissap aalajangersimasup iluani taarserneqartarnissaat taamaaliornikkut pisoqalisoornissaat pinaveersaartikkumallugit.

Ingerlatsiviit aamma paaqqinniffiit avataaniittut namminneq atortunut allanut nalunaarsuinissamut tillinniartoqarsinnaaneranullu upalungaarsimanissamut akisussaaffeqarput, assersuutigalugu mobiltelefonit, I-padit il.il. pingaaruteqarpoq immikkoortualuit tamarmik IMEI nummerimik immikkuullarissumik assingusumilluunniit nalunaarsuinissaat tillinniartoqarsinnaaneranut imaluunniit atortut allat annaaneqarsinnaanerannut.

Paasissutissat it-mik atortuni tamani nalunaarsorneqarsimasut attuumassutilinnut paasissutissanillu imaattunik imaqassapput ajunaarnersuaqassagaluarpat kingorna pilersinneqarsinnaaqqullugit ass. sumiiffik, piginnittoq, assinganik toqqortat, piginnaatitsissutit, sillimmasersimaneq, immikkoortitikkani inissisimaffik aamma kiffartuussineq pillugu isumaqatigiissutit.

Tillinniarnermut isumannaallisaaneq

Qarasaasiat sulinermut atortut tamarmik tillinneqarnaveersaarlugit nalunaaqqutserneqassapput.

Pisinnaatitsissutit

IT-mik Ingerlatsisut akisussaaffigaat qarasaasiatut suliffiit nalinginnaasut tamaasa pisinnaatitsissummik nalinginnaasumik ikkussuiffigisimassallugit. Programit nalinginnaasunit allaanerusut pisinnaatitsissutinillu piumasaqaatitallit, immikkoortortaqarfinnit atorneqarfiinit namminernit akilerneqassapput nalunaarsorneqarlutillu.

IT-mik pigisanik aserfallatsaaliineq

Pigisat IT-mut tunngasut tamarmik ingerlaavartumik aserfallatsaalineqartussaapput programmit nutartertuarlugit aamma immaqa tigussaasutai iluarsaattarlugit it-netværkimik ingerlatsinerup isumannaatsuunera qulakkeerumallugu paasissutissallu attuumassuteqartut pigiinnaarnissaat pillugu.

IT-mik pigisanik igitsineq

Igitsineq avataanit suleqatigisamit ingerlanneqassaaq uppernarsaatikkut uppernarsarpagu it-mik pigisat Kommuneqarfik Sermersuumit atorunnaarneqartut, pigisat taakkua paasissutissartaasa immikkoortiterneqarsimanerannut piumasaqaatit naapertorlugit iginneqassasut. Tamanna isumaqarpoq pigisat taakkua pigiunnaarneranni Kommuneqarfik Sermersuup paasissutissaatai pilersinneqaqqissinnaanngitsut.

Naliginnaasumik

Ajunaarutaasinnaasunik naliliineq aamma passussineq aqqutigalugu qulakkeerneqassaaq Kommuneqarfik Sermersuumi it-mik aaqqissuussat aamma it-mik suleriaatsit tamamarmik ajunaarutaasinnaanerannik nalilerneqassasut passunneqarlutillu, taamaaliornikkut it-mik atuineq tamatigut isumannaannerpaamik naapertuunnerpaamillu ingerlasinnaaqqullugu, taamatullu ingerlatsivik Kommuneqarfik Sermersooq tamatigut pingaarnerpaajoqqullugu.

IT-mik Ingerlatsisut Ingerlatsivinnut ikiuussinnaapput it-mik ingerlatseriaatsit/suleriaatsit atuuttut ajunaarutaasinnaanerannik naliliinermi aamma nakkutilliinerit eqqortut atorlugit ajunaarutaasinnaasunik paasiniaanermi ikiuussinnaallutik.

Ajunaarutaasinnaasunik naliliineq

IT-mik Ingerlatsisut Pisiortortarnermut Allaffik peqatigalugu ajunaarutaasinnaasunik paasiniaassaaq, naliliilluni uppernarsaallunilu suliffeqarfimmi, avataanit susassaqartunit allanit, soorlu inatsisitigut piumasaqaatinit il.il. paasisat tunuliaqutaralugit aamma ukiumut ataasiarluni it-mik kukkunersiuinermut akisussaasuupput.

Ajunaarutaasinnaasunik passussineq

IT-mik Ingerlatsisut ajunaarutaasinnaasunik ima passussissaaq, qulakkiissallugu ajunaarutaasinnaasut saqqummersinnissaat, piiarnissaat imaluunniit minnerpaamik akuerineqarsinnaasumut millisinnissaat. Ajunaarutaasinnaasunik nakkutilliinernik paasiniaanernillu suliaqartoqartassaaq it-mik isumannaallisaanerup suliaqarneq aqqutigalugu ingerlanneqarnera qulakkeerniarlugu, pitsaassuseq akuerineqarsinnaasoq pigineqaqqullugu, tamanna isumaqarpoq isumannaallisaaniarluni aaqqissuussinerit ajunaarutaasinnaasunut akiuussinnaasoq.

Naliginnaasumik

Pigisat timitaannik isumannaallisaanermi Kommuneqarfik Sermersuumi it-mik atortut eqqaannik, zonit, aamma it-mi toqqortaasiviit illersorneqarnissaat pineqarput. Suliassaqarfik taanna IT-mik Aqutsisuni ajunaarutaasinnaasunik ataqatigiissaarisumit aamma isumannaallisaasoqatigiinnit qullersaqarfik suleqatigalugu ingerlanneqarpoq.

Zonit

Zone 1 - kommuunip allaffiani servereqarfik

Zone 1-imi it-mik nukissanut isertoqarsinnaanera parnaarsaatinik elektroniskiusunik qularnaarsagaavoq, taamaaliornikkut inuit akuersissutaatillit kisimik zonemut tassunga isersinnaapput. Zonemut akuersissuteqaratik isertut akuersissummik taamaattumik pigisalimmik kisiat ilaqarlutik isersinnaapput. Tunngaviatigut zonemut tassunga isersinnaasut tassaapput sulisut aalajangersimasut, illup iluani kiffartuussinermut immikkoortortamut pisortaq aamma kommuneqarfiup allaffeqarfiani betjentit. Teknikerit aamma sanasut ateqartitat akuerisaasumik pisariaqartitsisut nalinginnaasumik suliffiup nalaani imaluunniit aarlerinartorsiortoqartillugu kisimiillutik serveqarfimmut isersinnaatitaapput. Inuit allat taamaallaat sulisunik akuersissutaatilinnik ilaqarlutik servereqarfimmut isersinnaapput.

Matuersaatinik pigisaqartut allattorsimaffiat ukiut tamaasa misissorneqartarpoq kingumut nalilerumallugu sulisut kikkut, teknikerit aamma sanasut ateqartitat zonemut tassunga isersinnaanersut.

Serveqarfik nillorsaateqarpoq aamma qatserutinik, kalerrisaarutitullu atortunik peqarpoq innaallagissamillu qamittoortoqassagaluarpat UPS-nik atugassaqarluni. Serveqarfiup nakkutigisaanera isumannaallisarneqarneranullu atortut teknikerinit akuerisaasunit ukiut tamaasa misissorneqarlutillu misilerarneqartarput.

Zone 2 - kommunip allaffiani allaffinni

Zonemut tassunga isersinnaaneq isissummik korteqarnikkut isumannaallisagaavoq, taamaattumik inuit kortimik peqarnissaminnut akuersissuteqartut isersinnaapput. Kommuneqarfiup allaffeqarfiani sulisut, illup iluani kiffartuussinermut pisortaq, kommuneqarfimmi betjentit aamma teknikerit sanasullu ateqartitat suliffeqarfinnit pisariaqartitsisutut ilisimaneqartut zonemut tassunga isersinnaapput. Illuni allani immikkoortortani taakkunani pisortat aamma IT-mik Ingerlatsisut oqaloqatigiinnerisigut isissutissaq pissarsiarineqartarpoq.

Naliginnaasumik

It-mik atortunik atornermi pingaartinneqarpoq atuisut aamma filit isumannaatsuunissaat, Kommuneqarfik Sermersuup it-netværkiani it-mik atortunik atortuinermut tunngatillugu, taakkua tassaasinnaapput mobilit, namminerisamik imaluunniit Kommuneqarfik Sermersuup it-mik atortuutai.

IT-mik atortut suulluunniit tigussaasut, aaqqissuussat aamma angallattakkat, netværkit aamma internettimut attaviit it-mik ingerlatsisunit pisiarineqarsimanngitsut, Kommuneqarfik Sermersuumit ikiorserneqassanngillat imaluunniit allaffissornermik netværkianut ilanngunneqassanngillat.

Nalinginnaasumik it-mik ingerlatsisut atortut atorneqareersimasut atoqqittarpaat aamma sulisut naatsorsuutigissanngilaat mobiltelefoninik qarasaasianillu nutaanik tunineqarnissartik.

Filinik passussineq

Filinik passussineq tamarmi – paasissutissat mianerisariaqartut pinnagit – sulisut namminneq IT-mik suliffigisaanni ingerlanneqassapput.

Kommuneqarfik Sermersooq imminut pisussaatippoq Fagchefimik imaluunniit pisortamik akuerineqarluni, aaqqissuussinerit suulluunniit aamma inuit namminnerisamik pigisaannik soorlu Sermeeqqami, netværksdrevini, mobiltelefonini, e-postimi immikkoortunilu allani paasiniaasinnaalluni paasisutissanik Kommuneqarfik Sermersuup pigisaanik imaqarsinnaasunik sunilluunniit, taamannak misissuinissamut tunngavissaqarneq soqutiginaateqarsorinarpat, takuuk Nalinginnaasumik atuisunik allaffissorneq pillugu allaatigisaq. Soqutiginaateqarsorisat taamaattut Kommuneqarfik Sermersuumik ingerlatsinermut, isumannaallisaanermut, pilersitseqqinnermut uppernarsaanermullu tunngassuteqarput kiisalu sulisut atuinerannik nakkutilliinermut tunngallutik. Aqqutissat tamarmik isertuussilluinnarluni suliarineqassapput aamma sulisup pineqartup ilisimasaanik, ima pisoqarsimatinnagu sulisup ilisimasai pillugit uppernarsaaniarnermut akornutaasinnaasunik, ass. pinerluttoqarsimaneranik pasitsaassaqarneq pillugu misissuinernik ingerlatsinerit.

Paasissutissanik elektroniskimik avitseqatigiinneq

Datamik suliaqarfiit uppernaasigaanngitsut isumannaassusiilu nalorninaatillit atorneqaqqusaanngillat – ass. dropbox, usb-it il.il. paasissutissanik isertuussassanik imaluunniit mianerisariaqartut avitseqatigiinnermi imaluunniit taakkuninnga toqqorterinermi.

Paasissutissat isertuussassat mianerisariaqartullu

Paasissutissat isertuussassat imaluunniit mianerisariaqartut pisortat netværkiisa aamma Kommuneqarfik Sermersuup aamma ingerlatsinermik tunisassiortup, angerlarsimaffinni suliffeqarfiit il.il. akornanni attaveqatigiissutigisat paasinarunnaarsarneqarsimassapput paasissutissanik immikkoortiterinissami ileqqussaq naapertorlugu. Taamaattumik atuisutut paasissutissat Outlookimi periarfissaq ”Sikker mail” atorlugu tamatigut nassiunneqartassapput, paasissutissat Kommuneqarfik Sermersuup it-netværkiata avataanut nassiussinermi.

Isissutissaq pillugu politikki

Isissutissanik atuineq

Sulisut nutaat tamarmik qarasaasiamut iseqqaarnerminni logon, isissutitut atukkaminnik allanngortitsissapput aamma Kommuneqarfik Sermersuumut isissutissatut politikki naapertorlugu isissutissami piumasaqaataavoq:

 • Isissut minnerpaamik naqinnernik arfineq-pingasunik imaqassasoq
 • Naqinnerit assigiinngitsut sisamat periarfissaasut iluanni minnerpaamik pingasut atorneqassasut: naqinnerit angisuut, naqinnerit mikisut, kisitsisit aamma naqinnerit immikkuullarissut
 • Isissut atermik imaluunniit atuisutut atermik imaqassanngitsoq
 • Qaammatit pingasut qaangiukkaangata allanngortinneqassasoq
 • Isissutitut ilisarnaatinut kingullernut pingasunut assingussanngitsoq
 • Ordbogini nassaarineqarsinnaassanngitsoq

Eqqaamajuk oqarasuaat, I-pad computeri assingusorluunniit atorlugit e-mail atortarukku taakkununnga isissutit aamma allanngortissagakku qarasaasianni isissummik allanngortitsisimaguit.

Atuisutut akisussaaffiit

Kommuneqarfik Sermersuumi it-netværkimik atuisutut makkua maluginiassavatit:

 • Isissut illit nammineq pigisaraat taamaattumik allanut tunniutissanngilaq imaluunniit allallugu, taamaaliornikkut tamanut siaruarterneqarsinnaanera pinaveersaartissavat
 • Isissutit nutaamik taarsissavat allanit paasineqarsimasinnaanera pasitsaatiallakkukku, tamannalu it-mik ingerlatsisunut erngerlutit nalunaarutigalugu
 • Isissutit matuneqassaaq tallimariarlutit kukkullutit atorniaraluarukku. Supportimit ammarneqarsinnaavoq taamaattumik isissut taanna misileqqissinnaavat, isissutilli puigorsimagukku matutittariaqqarlugu taava supportimut saaffiginnissaatit isissummik matusisinnaapput imaluunniit ServiceDesk atorlugu Supportimut suliassamik aallartitsisinnaavutit.

Atortunik angallattakkanik atuineq

Kommuneqarfik Sermersuumi atortunik angallattakkat pineqartut tassaapput qarasaasiat angallattakkat, mobiltelefonit, I-padit assigisaallu.

Qarasaasiaq angallattagaq Sermersuup it-netværkiani atorneqarpat, Kommuneqarfik Sermersuup nalinginnaasumik aaqqissuussinera naapertorlugu atortorissaaruteqassaaq.

Mobiltelefonit, I-padit assigisaallu taamaallaat it-netværkimut VPN aqqutigalugu atassusersinnaapput.

Angallattakkani taamaallaat Exchange atorneqaqqusaavoq, paasissutissanik isertuussassanik imaluunniit mianerisariaqartunik suliaqarnermi, takuuk kapitel 5-imi immikkoortoq ”paasissutissanik immikkoortiterineq”.

Nammineq IT-mik atortuutinik atuineq

Kommuneqarfik Sermersuumi nammineq it-mik atortunik trådløst netværk atorlugu atortoqarsinnaavoq. Kommuneqarfik Sermersuup paasissutissaatai taamaallaat iserfigineqarsinnaapput oqaatigineqareersutut VPN-imik attavik aqqutigalugu.

Kommuneqarfik Sermersuup it-mik pigisaanut iserneq

Kommuneqarfik Sermersuup iserniaraluarnerit iluatsinngitsut suulluunniit iserfigalugillu nalunaarsortarpai, aamma paasissutissanik isertugaasunik mianerisarialinnillu atuineq taamatullu sulisut tamarmik internetti aamma e-post aqqutigalugit nittartakkat iserfigisartagaat nalunaarsortarpai. Kommuneqarfik Sermersooq fagchefit imaluunniit pisortat akuersinerisigut pisinnaatitaavoq, pasitsaassaqarsimanermi qaqugukkulluunniit nalunaarsuinernik tamakkuninnga misissuisinnaalluni, sulisut e-postkassinut aamma namminerisamik netværkdrevinut isertarnerannut tunngasut, soorlu nalinginnaasumik atuisunik allaffissornermi aamma filinik passussinermik immikkoortuni allaaserisani taaneqartoq.

Naliginnaasumik

IT-mik Ingerlatsisut Kommuneqarfik Sermersuup serveriinut ingerlatsinermut akisussaaffik avataanit pisiortorfimmit akisussaaffigineqara suliakkiutiginikuuaa. IT-mik Ingerlatsisut pisiortorfimmik ingerlaavartumik suleqateqarpoq, qarasaasiaqarnermik ingerlatsinerup patajaatsumik, pitsaasumik aamma isumannaatsumik ingerlanneqarnissaa pillugu, taamaaliornikkut tatigineqarneq, uppernassuseq, innarligassaannginneq aamma IT-mik atortut atoruminassusiat taamatullu paasissutissat isumannaatsumik pigineqarnissaat pillugit. Taassuma nassataanik pisiortorfimmit Kommuneqarfik Sermersuumi atortunik tunniussisartunik sulisut nakkutilliiffigineqartarput. Taassuma aamma nassataanik it-mik atortut sulisunit, innuttaasunit suliffeqarfinniillu ulloq unnuarlu atorneqarsinnaapput, taamaattoq ingerlatat unittoorneri pissutigalugit matoqqagallartut nalinginnaasumik suliffiup nalaani iluarsaanneqartarlutik. It-mik atortut sivisunerusumik matoqqatinneqassagaluarpata tamanna nalinginnaasumik suliffiup avataani pissaaq. Aaqqissuussat aarlerinaatilimmik unittuussagaluarpata it pillugu upalungaarsimasussaatitaanermut pilersaarut atuutsinneqalissaaq.

Sillimmatissatut toqqorterineq pilersitseqqinnerlu

Qaqugukkulluunniit kommunip suliai pillugit paasissutissanik saqqummiussisinnaajumalluni IT-mik Ingerlatsisut akisussaaffigaat, avataani pisiortorfik aqqutigalugu ullut tamaasa paasissutissat sillimmatissaannik toqqorterissallutik.

Sillimmatissatut toqqortikkat tamarmik paasissutissanik immikkoortiterineq, suliffeqarfimmi aamma inatsisitigut piumasaqaatit taamatullu kommunimi it pillugu upalungaarsimanissamut pilersaarusiaq naapertorlugit ingerlanneqassaaq.

Attaveeruttoqartillugu paasissutissat pissarsiarineqaqqissinnaanerat qulakkeerniarlugu, IT-mik Ingerlatsisut sillimaniarluni paasissutissanik koperinermik ingerlatsisarpoq pisiortorfiup pilersitseqqissinnaanera ingerlaavartumik misilerarneqarneratigut uppernarsaaniarluni.

Kommuneqarfik Sermersuumi paasissutissanik sillimmatitut toqqortaatit aarlerinanngitsumi aamma kommunip illuutaata avataani toqqortaatigineqarput, taamaaliornikkut ajutoortoqartillugu pilersaarusiorallarnermi allatulluunniit pisariaqartitsisoqartillugu pissarsiarineqarsinnaajuaannarlutik.

Paasissutissanik sillimmatitut toqqorterinermi paasissutissat sillimmatitut toqqortaatigineqartunut aporaattoqannginnissaa pissutigalugu sillimmatitut toqqortat isissutilersorneqartarput, taamaaliornikkut inuit akuersissuteqaratik filimut toqqortanut iserlutik paasissutissanik pissarsisinnaanerat ingalassimaneqaqqullugu. Sillimmatissanik toqqorterineq suleqatinut allanut suliakkiutigineqarsimavoq, aamma filit ilisarnarunnaarsarneqartarput kikkut tamat nettitut atugaatigut ingerlanneqartillugit.

IT-mik ingerlatsisut aamma pisiortorfik filinik pilersitseqqinnissaminnut akuerisaapput. Pilersitseqqinneq ima ingerlanneqartarpoq, filit atuarneqaqqikkaangata qulakkeerneqartarluni, piginnittup isissummillu piginnaatitaasut allanngortinneqaratik.

Sillimmatissanik toqqorterinermi aamma pilersitseqqinnermi log suliarineqartarpoq, tassani uppernarsarneqarluni filit sorliit toqqorterneqarsimanersut aamma pilersinneqaqqissimanersut. Log misissorneqassaaq toqqorneqarlunilu toqqorterinermut pilersitseqqinnermullu uppernarsaatitut.

IT-mik nukissanut isernermi nalunaarsorneqe

IT-mik Ingerlatsisut qulakkiissavaat netværkit atortuinik aamma it-mut atortunik allanik nakkutilliisoqarnissaa, taakkununnga ilangullugit zone 1-imi servereqarfimmi tigussaasunik isumannaallisaaneq. Taamannak ingerlatsisoqarpoq piffissaq tamaat nammineq isumagisumik nakkutilliissut atorlugu, taamaaliornikkut qulakkeerneqassalluni kukkunerit suugaluilluunniit iluarsineqarnissaat, ajornartorsiutit imaluunniit isumannaallisaanermut tunngassuteqartut sukumiinerusumik misissorneqarnissaannik imaluunniit malitseqartitsinermik piumasaqaatitallit. Pisut nammineq isumagisumik Supportimi nalunaarsorneqartarput.

Serverinik nakkutilliineq tamarmi avataanit pisiortorfimmit isumagineqarpoq avataanit suliarinnittussarsinermi isumaqatigiissutaasoq naapertorlugu.

It-netværkimi nalunaaquttat tamarmik assigiimmik ingerlapput eqqoqqissaartumik piffissamik takutitsisinnaallutik, taamaaliornikkut qulakkeerneqarluni aaqqissuussanut tamaginnut qaqugukkut isertut nalunaarsorneqarnerat.

Naliginnaasumik

Kommuneqarfik Sermersuup it-netværkia immikkoortualunnut agguataagaavoq paasissutissat ingerlaartitat taamatullu taassuma ingerlaartut allat qulakkeerniarlugit. IT-mik Ingerlatsisut netværkip ingerlanneqarneranut akisussaasuupput.

Immikkoortualunnut agguataarineq

Netværkip akornanni attaveqatigiinnerup immikkoortinneqarnerata aallaavigaa, suulluunniit akuerineqarsinnaanngimmata aatsaalli immikkut illuinnartumik tunngavilersuuteqarnermi attaveqatigiinnerup imminnut atalernissaannut akuersissummik peqartigani. IT-mik Ingerlatsisut tassunga isumannaallisaanermut akisussaaffeqarput aamma it-mut akisussaasoq tassannga akuersissummik tunniussisinnaavoq. Nalorninartorsiortoqartillugu It-mik isumannaallisaanermut ataatsimiititaq netværkip katitigaanera pillugu isumannaallisaanermut tunngasunik aalajangiissaaq.

Angerlarsimaffimmi paaqqinniffinnilu avataaniittuni netværkimut atortut

Avataanit attaveqaatinut ikkuffiit akuerineqartut tassaapput angerlarsimaffinni aamma paaqqinniffinni avataaniittuni attaveqaatit trådløsiusut, kiisalu VPN-ikkut angallattakkat aamma namminerisamik qarasaasiat ADSL-imik attavillit attaveqarsinnaanerat.

Netværkit trådløsiusut

Kommuneqarfik Sermersuumi it-netværkimi netværkit trådløsiusut assigiinnitsut pingasuupput. Siulleq allaffissornermi nettimi atorneqarpoq aamma tassunga piumasaqaataalluni qarasaasiat ataasiakkaat akuersissuteqarnertik piginnaatitaanertillu naapertorlugit attaveqarnissaat. Netværkip aappaanut aamma tamanna atuuppoq, taanna atuarfinni atorneqarpoq. Netværki taanna allaffissornermi netværkimit avissaarsimavoq.

Netværkit pingajuat netværkinit qulaani taaneqartunit avissaarsimavoq taannalu atorneqartarluni Sermersuumi kommuneqarfiup allaffianut pulaartunut assigisaannullu attaveqaatitut. Netværkimut tassunga isernermi Kommuneqarfik Sermersuumi tassannga atuinissamut malittarisassat akuerineqaqqaassapput.

Naliginnaasumik

IT-mik suliassat suulluunniit Support aqqusaaqqaassavaat, tassannga nalilerneqassapput suliassallu ITIL-imik ingerlatseriaat naapertorlugu ingerlanneqarlutik.

Supportip ITIL-imik ingerlatseriaatsit qulakkiissavai:

 • It-mik ajornartorsiutit tamatigut pingaaruteqassusiat aallaavigalugu naliineq, taamaaliornikkut ajornartorsiutit aamma immaqa pissutsit itinerusumiittut soorlu isumannaallisaanermi ajoqutit aaqqinneqarsinnaaqqullugit
 • Sulisut kukkunernik iluarsiinermut, ajornartorsiutinik aaqqiinermut aamma it-mik isumannaallisaanerup pitsaanerulernissaannut peqataanerat
 • Netværkimik akisussaasup aallartissavaa, pisut pinartut allaaserineqarnissaat pisumik aaqqiiniarnermi uppernarsaaneq attakkumallugu
 • Suliassat pisariaqartillugu avataani pisiortorfimmut teknikkikkut ikiorserneqarnissaq anguniarlugu tuaviuunneqarnissaat.

Allannguinerit naliginnaasut

IT-mik Ingerlatsisut ITIL Change management-processimik ineriartortitsinermut atatillugu allannguutit nalinginnaasut pillugit nassuiaassaaq, taakkua akuerineqarsinnaapput aamma atuutsinneqalerlutik misileraanerit ajunaarutaasinnaanerannillu naliliinerit avaqqullugit. Allannguutit nalinginnaasut tassaasinnaapput qarasaasiat it-netværkimut atorneqartussatut akuerineqareersut, qarasaasiani suliffiusartuni antivirusinik nutarterineq imaluunniit atuisut pillugit allaffissorneq.

Aaqqissuussani allanngortiterinissat tamarmik pilersaarusiorneqartarput, pitsaassusii qulakkeerneqarlutik aamma atuutsinneqalinnginnerini akuerineqarlutik. Taamaaliornikkut qulakkeerneqartarpoq qarasaasiat atortuini tigussaasuni tigussaanngitsunillu piginnaassutsinik allanngortiterineq it-netværkimi isumannaallisaanermut ajoqqutaasinnaasunik ikililiineq.

Netværkimik aqutsineq

Serverinik, qarasaasianik, netværkip immikkoortuinik, printerinik imaluunniit it-mut atortunik allanik netværkimut atuutsitsilernermi IT-mik aqutsisut isumannaallisaasoqatigiillu ajunaarutaasinnaasunik ITIL Change management-processen aallaavigalugu naliliisarput.

Netværkit, serverit, aaqqissuussat, operativsystemit, paasissutissanik toqqorteriviit il.il. allanngorterneqarnerani akisussaaffik IT-mik Ingerlatsisunit tigummineqarpoq. Taanna qitiusumi serverinut aamma netværkimi atortunut tamanut, sulisut qarasaasiaannut, smartphonesinut, angerlarsimaffinni qarasaasianut Kommuneqarfik Sermersuumut atassuteqartunut tunngavoq.

Kalerriuteqarneq

IT-mik Ingerlatsisut anginerusumik mikinerusumilluunniit allanngortiterinissaq pillugu piffissaqarluarluni sioqqutsisumik atuisut attuumassutillit tamaasa atuisut it-mik atuinerannut sunniutaasinnaasut pillugit kalerriutigissavaat. Peqatigitillugu atuisut ilisimatinneqassapput allanngortitsinerup kingunerisinnaasaanik.

Naliginnaasumik

Programmit ajoqqusiiniartartut aaqqissuussat atorneqarsinnaanerannut annertuumik aarlerinaataapput, taamatuttaaq uppernassutsimut paasissutissallu tammatsaaliornerannut. Taamaattumik IT-mik Ingerlatsisut programminut ajoqqusiiniartartunut isumannaallisaanermik pitsaasumik annertuumillu pilersitsisimapput.

Antivirus aamma antispam

Kommuneqarfik Sermersuumi serverit tamarmik aamma qarasaasiat suliffiusartut Kommuneqarfik Sermersuumi allaffissornermut netværkimut isersinnaasut programminut ajoqusiiniartartunut illersugaapput, soorlu virusinut ormenullu. Taakkua saniatigut e-mailit isertut anisullu tamarmik illup iluani imaluunniit illup avataani nassiunneqaqqitsigatik ajortunik atortorissaarutitaqarnersut paasiniarlugit skanneqqaarneqartarput.

Qarasaasiani suliffiusartut illersuusigaapput, taamaattumik qarasaasiap ikinnerani filit aarlerinaatitaqarsinnaanerat pillugu qarasaasiaq skanneqqaarneqartarluni. Illersuut taanna sulisunit ataasiakkaanit atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq peerneqarluniluunnit.

Sakkussap illersuutaasup nutarternera virusinut il.il. assigiinngitsunut tunngassuteqarpoq tamannalu qitiusoqarfimmi serveri aqqusaarlugu ingerlasarluni. Serverit aamma qarasaasiat suliffiusartut pisariaqartillugu pisiortorfimmit/qarasaasianik suliassaqarfimmik tigumminnittumit nammineq isumagisumik nutarterneqartarput.

Sakkussaq illersuutaasoq ima aaqqissuunneqartarpoq, Kommuneqarfik Sermersuumi serverini imaluunniit qarasaasiani suliffiusartuni virusimik assigisaannilluunniit nassaartoqarsimagaangat IT-mik Ingerlatsisut ilisimatinneqartarlutik. Filit aamma e-mailit virusinik imalittut paasineqartut immikkoorteqqissaarneqartarput nammineq ingerlatsilluni sunik imaqarnersut paasiniarumallugit, tamanna IT-mik Ingerlatsisunit aamma pisiortorfimmit/qarasaasianik suliassaqarfimmik tigumminnittumit taamaallaat suliarineqassaaq.

Naliginnaasumi

Aaqqissuussat suliamut tunngasut Kommuneqarfik Sermersuumi ulluinnarni sulinermi atortuupput pingaaruteqarluinnartut. Taamaattumik pingaaruteqartorujussuuvoq nutaanik pisaarnermi aamma taakkuninnga nutarterinermi pitsaassutsimut aamma isumannaallisaanermut piumasaqaatit atuuttut maleqqissaarneqarnissaat, taakkununnga ilangullugu aaqqissuussanut uppernarsaanernut piumasaqaatit. Taamaattumik aaqqissuussat nutaat tamarmik ulorianaatigisinnaasaat nalilerneqartarput taannalu aallaavigalugu passunneqartarlutik, atuutsinneqalersinnaanerannik aalajangiisoqartinnagu.

Kommuneqarfik Sermersuumi nammineq programmilianik ineriartortitsinermik taasarialimmik ingerlatsisoqanngilaq aamma pisiortorfiit uppernassusillit piginnaasaqartullu niuerfigineqartarput.

Aaqqissuussat suliamut tunngasut

Aaqqissuussamik suliamut tunngasumik pissarsineq

IT-mik Ingerlatsisut aaqqissuussanik sulinianut tunngasunik nutaatut pissarsiat tamaasa peqataaffigissavaat. Peqataatitsineq sapinngisaq naapertorlugu siusinnerpaamik pissaaq aaqqissuussaq nutaaq pillugu piumasaqaatit siunnersuutillu naliliinermi ilanngunneqarsinnaaqqullugit.

Suliamut aaqqissuussamik nutaamik pisiniartoqartillugu IT-mik Ingerlatsisut taassuminnga teknikkikkut ikkussuinermik ingerlatsissapput qulakkeerumallugu, Kommunimi isumannaallisaanermut piumasaqaatinik kissaatigineqartunik naammassinnissinnaaneq, aamma aaqqissuussanut allanut isumannaallisaanermut aporaatinnginnissaa anguniarlugu. Taamaaliornermi teknikkikkut piumasaqaatit aaqqissuussanullu allanut ilanngutsinneqarsinnaanera misissuiffigineqartarpoq.

Aaqqissuussamik nutaamik pisisoqarsimatillugu ingerlatsivimmi pisortaq aaqqissuussamik piginnittunngortarpoq. Pisortap sulisunut suliassat aalajangersimasut ingerlateqqissavai, taannalu aaqqissuussamut akisussaasutut atuutilerluni. Aaqqissuussamik piginnittumut akisussaaneq ”Kommuneqarfik Sermersuumi aaqqissuussamut piginnittuunermut ilitsersuummi” allaaserineqarpoq.

Serverimut attaveqaatissamik ikkussuineq pisiortorfimmit IT-mik Ingerlatsivik suleqatigalugu ingerlanneqassaaq. IT-mik Ingerlatsiviup nammineq atortussat tigussaasut tunniutissavai tassaasut qarasaasiat suliffiusussat, operativsystemi aamma immaqa paasissutissanik toqqorteriviit, taakkua pisiortorfimmit ikkussuunneqassapput.

Suliamut aaqqissuussap aalajangersimasup piumasarippagu tassunga nalinginnaasumik aaqqissuussinerit allanngortinneqartariaqarnerat, misissorneqartariaqarnerat, akuersissutigineqartariaqarnerat ingerlanneqartariaqarnerallu tamanna IT-mik Ingerlatsisunit suliarineqassaaq change processi aqqutigalugu.

Aaqqissuussat suliamut tunngasut aserfallatsaalineqarnerat

Aaqqissuussinernik piginnittut akisussaaffigaat aaqqissuussat suliamut tunngasut nutartertarnissaat/naleqqussarnissaat (immikkoortoq 2 takuuk ”Aaqqissuussaaneq aamma akisussaaffik”). Aaqqissuussat suliamut tunngasut allannguutaat suulluunniit, sapinngisaq naapertorlugu pisiortorfimmit ingerlanneqassapput. Tamanna aaqqissuussanik piginnittup IT-mik Ingerlatsisunut piffissaq sioqqulluarlugu kalerriutigisassavaat, aamma IT-mik Ingerlatsisut allannguutinik atuutsitsilernermi ikiuutissapput nakkutilleeqataallutillu. Allannguutit malunnaatillit pineqartillugit, isumannaallisaanermut pioreersumut allanngortitsinermik imaluunniit tassunga piumasaqaatinik nassataqassappat, imaluunniit qarasaasiat aqutsissutaannik, paasissutissanik toqqorsivinnik il.il. allanngortitsinissamik nassataqartut, IT-mik Aqutsisooqatigiinnit aamma isumannaallisaasoqatigiinnit akuerineqassapput, soorlu taamaaliortoqassasoq aaqqissuussaq nutaarluinnaq pineqartillugu.

Serverinut aaqqissuussanullu isissutinik tunisineq sioqqullugu IT-mik Ingerlatsisut pisiniarfissamik pineqartumik akuerinneqqaassaaq aamma isumagalugu, pisiniarfissap ilumoorluinnarnermik nalunaarnermik atsiornissaa. Taakkua saniatigut siunnersortit isissutaat atorneerukkaangata suujunnaarsinneqartassapput.

Naliginnaasumik

Anguniagaavoq IT-mik Ingerlatsisut service level agreementinut ilanngutsinneqarsimanissaat (SLA kiffartuussinerup qaffasissusia pillugu isumaqatigiissutit), suliffeqarfiup iluani taamatullu avataanit suleqatigisanik aamma pisiortorfinnut ITIL-process Service Level Management ikiortigalugu, taamaaliornikkut naatsorsuutigineqartut suulluunniit imminnut nallersuunneqarsimaqqullugit, aamma suleqatigiinneq sapinngisamik Kommuneqarfik Sermersuumut pitsaanerpaamik tapertaasinnaaqqullugu.

Suleqatigiinneq sioqqullugu

Suleqatigiinnermik aallartitsineq sioqqullugu aamma isumaqatigiissummik atsiortigani, it-mik pissarsiassaq isumaqatigiissutaassaaq, taamaaliornikkut taanna uuttortarneqarsinnaaqqullugu aamma SLA naapertorlugu naatsorsuutigisat uuttortarneqarsinnaaqqullugit. Taamaaliornikkut qulakkeerneqassaaq suleqatigiinnermut naatsorsuutigisat aallartitsigani oqaasertalersorneqarsimanissaat. Taassuma saniatigut IT-mik Ingerlatsisut qulakkiissavaat, suleqatigiinnerup upalungaarsimanissamut tunngatillugu illersorneqarsinnaassusia ilaatigut, ilumoorluinnarluni nalunaarummik atsioqatigiinnikkut aamma Kommuneqarfik Sermersuumi tassunga tunngasumik politikkimut maleruagassanut naapertuunnera.

Suleqatigiinnerup nalaani

IT-mik Ingerlatsisut suleqatigisat imaluunniit pisiortorfik peqatigalugu ingerlaavartumik suleqatigiinneq nalilersortassavaat aamma SLA-p imarisai, taamaaliornikkut naatsorsuutigineqartut ingerlaavartumik nalilersorneqarsinnaaqqullugit.

Suleqatigiinnerup taamaatinnerani

Suleqatigiinnerup naammassineqarnerani IT-mik Ingerlatsisut isumagissavaat uppernarsaatit naapertuuttut toqqortaagineqalernissaat taamatullu atuisutut isissutit aamma suleqatigiunnaakkap Kommuneqarfik Sermersuup it-netværkinut atassuteqaataasa nungusarneqarnissaat.

Naliginnaasumik

IT-mik Ingerlatsisut it pillugu upalungaarsimanissamut pilersaarusiaqarput Kommuneqarfik Sermersooq tamaat pillugu upalungaarsimanissamut pilersaarusiamut ilaasumik. Upalungaarsimanikkut qulakkeerneqarpoq Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsinermi unittoornermik annertuumik imaluunniit ajunaarnersuavimmik pisoqassagaluarpat, qitiusoqarfinni ataasiakkaani paaqqinniffinnilu piffissap akuerineqarsinnaasup iluani suliat pisariaqartut ingerlateqqinneqarnissaannut periarfissaqarluni. Ingerlatsinermi unittoornerit annertuut imaluunniit ajunaarnersuaviit pissagaluarpata aaqqissuussanut pingaarutilinnut, atortunut aamma/immaluunniit ininik annaasaqarnernik kinguneqartuni, upalungaarsimanissamik pilersaarusiami taakkuninnga pilersitseqqinnissaq pingaarnerpaatut anguniarneqarpoq.

Paasissutissat allat soorlu misilittaanerit, aserfallatsaaliuinerit aamma aaqqissuussineq IT pillugu upalungaarsimanissamut pilersaarusiami allassimapput.

Naliginnaasumik

Kommuneqarfik Sermersuumi TV-ikkut nakkutilliineq ”TV-ikkut nakkutilliinermi inatsit” naapertorlugu ingerlanneqarpoq aamma kommunip TV-ikkut nakkutilliissutinik atornera Datatilsynimut nalunaarutigineqarsimavoq.

Assinik digitaliusunik kommunimi atuineq inuit pillugit paasissutissat illersorneqarnissaat pillugu inatsimmut ilaavoq, aamma sulisut assinik digitaliusunik passussinerat ”Kommuneqarfik Sermersuumi assinik atuinermut ilitsersuut” naapertorlugu ingerlanneqarpoq.

Naliginnaasumik

Qarasaasiakkut inoqatinut attaveqatigiittarfinnik atuineq ”Kommuneqarfik Sermersuumi qarasaasiakkut inoqatinut attaveqatigiittarfinnik atuinermi malittarisassat” allaaserineqarput.

Suliamut atatillugu inuit qarasaasiakkut attaveqaqatigiitarfinnik atuineq

Suliamut atatillugu qarasaasiakkut inoqatinik attaveqatigiittarfinnik atuinermi qulakkeerneqassaaq, atuisut kontoi suliffeqarfimmi allakkanik pissarsiffigisartakkamut ataatsimoorussamut attuumassuteqarnissaat. Sulisoq attaveqaatit atorlugit innuttaasunik oqaloqateqarpat, nammineq suliffigisap ilisarnaataa aqqutigalugu tamanna ingerlanneqassaaq, tamatigut erseqqissooqqullugu kina oqaloqatigiinnermik ingerlatsisimanersoq. Ilisarnaat taanna suliffiup avataani atorneqassanngilaq.

Inoqatinut attaveqaqatigiittarfinnik atuineq

Kommuneqarfik Sermersuumi sulisutut pingaaruteqarpoq ”Kommuneqarfik Sermersuumi qarasaasiakkut inoqatinut attaveqatigiittarfinnik atuinermi malittarisassat” malinneqarnissaat, inoqatinut attaveqatigiittarfinnik namminerisamik atuisoqarpat qulakkeerneqassaaq internettimi paasissutissanik kanngunarsaataasunik atuisoqannginnissaa.

IT-mik atuinermi isumannaallisaanermut politikki uani aasinnaavat.

Quppernerup imarisaa qanganitsersimava?

Quppernermut naqqiutissaqarpit?