Qinngutsinnut Ukkusissamullu isikkivilimmi illuni uiguleriiaani najugaqarnissat kissaatigiviuk?

Maanna periarfissaqalerputit, kommunimi Pinguaqqami sanaartorfissani 5-10 aamma 15-21-mi sanaartorfissanik atorneqarsinnaasunik neqerooruteqarpoq.


 


Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aalajangersakkanit tigulaakkat:

Sanaartorfissani ataasiakkaani inissiat ikinnerpaaffissaat:

 • Sanaartorfissani 5, 6, 16 aamma 20-mi ikinnerpaamik inissiat arfinillit
 • Sanaartorfissani 8, 9 aamma 17-imi ikinnerpaamik inissiat qulingiluat
 • Sanaartorfissani 10, 15 aamma 18-imi ikinnerpaamik inissiat aqqaneq-marluk
 • Sanaartorfissami 19 ikinnerpaamik inissiat 18-it
 • Sanaartorfissami 7 ikinnerpaamik inissiat 21-t

Immikkoortuni tulliuttuni nalinginnaasumik tamanut atuupput:

Immikkuualuttut

Sanaartorfissat katillugit amerlassusaat

Atorneqarfissaat

Amerlanerpaamik quleriit

Sanaartorfissat

B

8

Inissiaqarfimmi inissiat akuleriit

3

5-9 aamma 15-17

C

4

Inissiaqarfimmi inissiat akuleriit

3

10 aamma 18-20

D

1

Quleriinnik initalinnik illuliorneq

6

21

Pingaaruteqarpoq kommunimut tapiliussaq 4A6-1, Pinguaraq pillugu atuuttut sukumiisumik paasilluarnissaat. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut pissarsiarineqarsinnaavoq, imaluunniit kommunip nittartagaani sermersooq2028.gl-imi atuarneqarsinnaavoq.


Sanaartorfigissaaneq

Siunissami immikkuualuttoq B-mi nunaminertanik atugassinneqartussat maluginiassavaat, biilit uninngaartarfii pioreersut pillugit kiisalu immikkuualuttup iluani sanaartorfigissaanermut, tassa immikkuualuttumi aqqusineeraliornermut/aqqusinniornermut, aqqusinermik qallersuinermut, pinnguartarfinnut il.il. akiliuteqaqquneqassagamik.

Immikkuualuttuni C aamma D sanaartorfissagissaaneq nunaminertamik atugassinneqartussat namminneq isumagissavaat.


Qinnuteqaat

Nunaminertanik atugassinneqartussat ulluliussat atuuttut aamma nunaminertamik inniminniinermut kiisalu nunaminertanik tunineqarnissamut qinnuteqarnermi periuutsinik malinnissapput.


Tulliutut qinnuteqartunit eqqumaffigineqassapput:

Kinaluunniit pisussatitaasoq pisinnaatitaasorlu, inuit ataasiakkaat, suliffeqarfik, ingerlatseqatigiiffik imaluunniit peqatigiiffik nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaavoq.

Makitsilluni aalajangiussinermi periuseq tunngavigineqartoq tassaavoq, qinnuteqarnermi periutsit malillugit qinnuteqartut tamarmik makitsinermi ataatsimik periarfissaqartitaasarnerat.

Taamaalillunilu katissimallugu aapparisaq, inuk inoqutigiinneersoq, inuit allat qinnuteqaammut imaluunniit toqqaannartumik attuumassuteqartut, ataatsimoorussamik soqutigisaqaqateqartut imaluunniit, ingerlatseqatigiiffinnut imaluunniit inunnut ingerlatseqatigiiffimmiittunut, ingerlatseqatigiiffimmik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit piginnittut, ingerlatseqatigiiffiup aqunneqarneranut imaluunniit ingerlatseqatigiiffimmut taassumalluunniit aqutsisuanut qanimut attavillit, nunaminertanik matumuunna neqeroorutigineqartunik qinnuteqaammik ataatsimit amerlanerusumik tunniussisinnaanngillat. Aamma suliffeqarfissuarnut taanna atuuppoq. Assersuutigalugu aappariittut katissimasunut, imaluunniit ingerlatsivimmut aamma taassuma pisortaaneranut imaluunniit ingerlatsivinnut marlunnut ataatsimit pigineqartumit il.il. qinnuteqaatit ataatsimit amerlanerusut tunniunneqaqqusaanngillat.

Qinnuteqarnissamut ullussarititaasup qaangiunnerani qinnuteqaatit ammarneqarpata, malittarisassanik malinnissimaneq nalilerneqassaaq.  Malinnissimannginneq paasineqarpat unioqqutitsisimasut qinnuteqartutut ilaajunnaarsinneqassapput. Soqutigisaqaqatigiit akornanni qinnuteqartunut tamaginnut tamanna atuuppoq.

Sanaartorfissat

Immikkuualuttumi B-mi sanaartorfissaq ataasiinnaq qinnutigineqarsinnaavoq. Tamanna isumaqarpoq sanaartorfissat tulliuttut arlaat 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 imaluunniit 17. Qinnuteqartup qinnuteqaammini sanaartorfissat pissarsiarerusussinnaasami tulleriiaarlugit nalunaarsornerat ilanngussinnaavai.

Immikkuualuttuni C aamma D-mi immikkuualuttoq ataaseq tamakkerlugu taamaallaat qinnutigineqarsinnaavoq. Tamanna isumaqarpoq immikkuualuttumi C-mi sanaartorfissat 10, 18, 19 aamma 20, imaluunniit immikkuualuttumi D-mi sanaartorfissaq 21.


Immikkuualuttumi B-mi sanaartorfissaq ataasiinnaq qinnutigineqarsinnaavoq, imaluunniit immikkuualuttoq ilivitsoq C imaluunniit D. Ataatsimut katillugit qinnuteqaat ataasiinnaq tunniunneqassaaq – immikkoortoq B-mi sanaartorfissaq ataaseq imaluunniit C-mi sanaartorfissaq tamakkerlugu imaluunniit D-mi sanaartorfissaq tamaat.

Qinnuteqaammi ilanngunneqassapput

 • Sanaartornissamut piffissamut pilersaarut, taanna nunaminertamik inniminniinermi aamma atugassinneqarnermi piffissaliunneqartunut atuuttunut naapertuutissaaq.
 • Suliniutip immikkuualuttunik ilallugu allaaserineqarnera. Inissiat amerlassusiat atortussat allaaserineqarnerannik il.il. ilalik.
 • Aningaasalersuinissamut uppernarsaat. Qinnuteqartup uppernarsassavaa illumik sanaartornermi inissiat amerlassusissaat malillugit il.il. aningaasaliissuseqarsinnaanini, taanna kommunimut tapiliussatut pilersaarummi immikkoortumut/sanaartorfissamut qinnutigineqartumut atuuttoq. Banki imaluunniit aningaaserivik uppernarsaassaaq, banki imaluunniit aningaaserivik naliliisoq, qinnuteqartoq, qinnuteqartup piffissami qinnuteqarfigisaani aningaasaqarneranik sukumiisumik misissuinerup kinguneranik aningaasalersuisinnaanermut periarfissaqartoq – tunngavissaqanngitsumik unitsitsigani – nunaminertami qinnuteqaatigineqartumi sanaartornermik piviusunngortitsisinnaasoq. Uppernarsaanermi apeqqutaatinneqassanngilaq qinnuteqartup ukiuni arlalinni akiliisinnaassusilimmik attartortitsinermik taamaatinneqarsinnaanngitsumik ingerlatsisinnaanera, imaluunniit piumasaqaatit allat pissutsilluunniit assingusut apeqqutaatinneqassanngillat. Qinnuteqartup nammineerluni aningaasaqarnera sanaartugassamik aningaasaliisinnaaneranut naammassaaq. Bankip imaluunniit aningaaseriviup uppernarsaanermi taassanngilaa, taanna bankip inatsisitigut pisussaaffeqanngitsoq – bankip uppernarsaanerup tatiginassuseqarneranut pisussaaffigaa akiliisinnaassuseqarnermik nalinginnaasumik akiliisinnaassutsimik naliliissalluni.
 • Qinnuteqaatit paasissutissanik aamma uppernarsaatinik taakkuninnga imallit kisimik isiginiarneqassapput. Qinnuteqartup akisussaaffigaa qinnuteqaat piumasaqaatinik naammassinnittoq aamma eqqortumik saqqummiussisoq.   

   

  Piffissaq qinnuteqarfissarititaasoq

  Qinnuteqaatit tamarmik ulloq novembarip 1-iat 2019, unnuap-qeqqata siorna tiguneqartut tamarmik assigiimmik pineqassapput.

  Tunniussinermut periuseq

  Kommuneqarfik Sermersooq neqeroorutit piukkunassuseqartut tamaasa akornanni ulloq novembarip 12-iat 2019, Kommuneqarfiup ataatsimiittarfiani nal. 10 makitsinermik ingerlatsissaaq. Makitsinermik ingerlatsinermi kikkulluunniit peqataasinnaapput.

  Kommuneqarfik Sermersuup nunaminertanik tunniussinermi malittarisassai nalinginnaasut uani atuarneqarsinnaasut innersuussutigineqarput http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

   Paasissutissat allat Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut pissarsiariniarneqarsinnaapput, sai@sermersooq.gl

  Nunaminertamik inniminniiniarluni qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq, Kommuneqarfik Sermersooq, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk, imaluunniit elektroniskimik uunga sai@sermersooq.gl

  Quppernerup imarisaa qanganitsersimava?

  Quppernermut naqqiutissaqarpit?