Svarbrev angående Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr