AIA 170601 Naliginnaasumik ataatsimiinneq

Immikkoortortaqarfiit
Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq
Ulloq
1. June 2017 -
Location
Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfia
Qulequtaq
Saqqaa
Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
Nalunaarutit
Ilisimatitsissutit
Nunaminertat inuussutissarsionermut atugassat pioreersup immikkoortunngorlugit avinniarneqarnera
Ingerlatsivimmi kukkunersiuisoqarneranit siunnersuutit naapertorlugit ulluunerani neqeroorutinik malitseqartitsineq
Economusee Kittat
Aalajangiiffigisassat
Café Toqqorfimmut imigassamik sassaallersinnaanermut akuersissummik type B-mik qinnuteqaat
Sermiligaap ukiunik 95-inngortorsiorluni nalliuttorsiornera
Erinarsoqatigiit Qissiat
Kommunalbestyrelsimi ilaasortat akissarsiaqartitaanerat
Suliassat Kommunalbestyrelsimi aalajangiiffigisassat
Innarluutillit pillugit immikkoortumut pilersaarut - immikkoortoq 2
Utoqqarnut innarluutilinnullu immikkoortortami suliat allaaserineqarnerat
Kommuneqarfik Sermersuumi Innarluutillit pillugit Siunnersuisooqatigiit aamma Utoqqaat pillugit siunnersuisooqatigiit maleruagassaat iluarsisat
PAN AM
Ulluinnarni meeqqerinermi neqeroorutit, immikkoortunut pilersaarusiorneq
Kommunimi atuarfiup siulersuisuinut qinersinermi 2017-imi qinersinermut siulersuisunut siulittaasussanik toqqaaneq
Nuummi B-817-ip Inspektørbakkenimiittup allanngutsaalisaanerata atorunnaarsinneqarnissaa
Siunnersuut uunga Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C6-1, Entreprenørdalen, Nuuk
Talittarfiup saava inissiallu, Iggiaata avannaatungaani, Nuussuaq pillugu Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 2C3-1-itut siunnersuut
Kommunimut pilersaarummut tapiliussat 4B4-1 aamma 4E1-1 inaarutaasumik akuersissutigineqarnerat, Qaartiterutissaasivik aamma pisortat toqqorsiviat
Kommunimut pilersaarummut tapiliussap, Nunaannaq O8, inaarutaasumik akuersissutigineqarnera
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1C16-1, Kissarneqqortuunnguaq, inaarutaasumik akuersissutigineqarnera
Sissakkut aqqusineeraq
Imigassanut tunngatillugu inatsimmut tusarniummut akissut
1. kvartali 2017imut missingersuutinik malitseqartitsineq
2018-imut missingersuusiornissamut maleruagassat
Ilassutitut aamma nuussinissamut aningaasaliissutit 1. kvartali 2017
Årsregnskab 2016 kalaallisoortaa amigaataavoq
Immikoortut matoqqasut
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Taasariaqartut allat
Imaqarniliap akuerineqarnera