310821 – aappassaani ileqquusumik ataatsimiinneq

Immikkoortortaqarfiit
Kommunalbestyrelsi
Ulloq
31. August 2021 -
Location
Qulequtaq
Saqqaa
Oqaluuserisassat akuerineqarneri
Nalunaarutit
Nuummi Pitsaaliuinermik ataatsimiititamut 2021-mi iliuusissatut pilersaarut
2020-mi nunaqarfinni neqeroorutinik ulluuneranilu paarsisartunik nakkutilliineq
Atuarfik Ukaliusaq pillugu nakkutilliinermi nalunaarusiaq
Angerlarsimaffeqanngitsunut sullissivik pillugu Oak Foundation-imik suleqatigiissuteqarneq
Paamiut pillugit isumaqatigiissut 2021 pillugu ukiumoortumik killiffik pillugu nalunaarusiaq
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut 3B2-2, Inuussutissarsiuteqarfik Nukappiakuluk, Nuuk
Sermiligaami malinnut assiaqutsiornissamut misissueqqaarneq
Nuummiit Kapisilinnut ATV-nut aqqutiliornissamik misissueqqaarneq
Nuummi qimminik aneerussisarfik
Suliniut Nordplus 2021-2022
Upalungaarsimanermut immikkoortumut pilersaarut 2021 - 2024
Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik tigusinissaq pillugu ilisimatitsissut
Pisortaanermik atorfinitsitsineq
Esani A/S, aktiaatinik tuniniaaneq aamma sanaartugassanik ingerlatseqatigiiffimmut nuussineq
Tasiilami Peqqinnermut, Susassaqartitsinermut Kulturimullu Immikkoortortaqarfiup nuunneqarnera
Paamiuni Meeqqerivik Mikemi inimik ataatsimik matusigallarneq
Meeqqerivinni imminut pigisuni siulersuisunut sinniisunik qinersineq
Kommuneqarfik Sermersuup aamma Suliffeqarfik Aningaasaateqarfiusorlu imminut pigisoq Siu-Tsiu, ingerlatsinermut isumaqatigiissutaannik akuersissut
Kommuneqarfik Sermersuumi Utoqqaat pillugit siunnersuisooqatigiinnut qinigassanngortittunik innersuussineq
Kommuneqarfik Sermersuumi Inuit innarluutillit pillugit Siunnersuisoqatigiinnut qinigassanngortittunik innersuussineq
Nuummi uumasunut iliveqarfik
Ittoqqortoormiit pillugit tamakkiisumik pilersaarut
Holmit Illuat, B-615 Nuummiittoq
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
Inaarutaasumik akuersineq Angallannermut pilersaarut, immikkoortoq 1: Nuummi aqquserngit aamma aqqusineeqqat
Inissiat pillugit pilersaarut 2021
Paamiuni kalaalimineerniarfiup pitsaanerusumik aaqqissuuteqqinneqarnissaanut siunnersuut
Kuummiini ”Immikkoordaajinni” sanaartorfissagissarneqarnissaanik allineqarnissaanillu siunnersuut
Kuummiini multibaniliortoqarnissaanik siunnersuut
Kommuneqarfik Sermersuup nunaqarfiini aputaajaasarnissamut siunnersuut
Kuummiuni Sermiligaamilu inuusuttunut inissialiortoqarnissaanik siunnersuut
Tasiilap nunaqarfiini meeraaqqeriviliortoqarnissaanik siunnersuut
Tasiilap nunaqarfii ilanngullugit inuusuttut siunnersuisartussaanik pilersitsisoqarnissaanik siunnersuut
Kommuneqarfik Sermersuumi aqqusinerni pingaarnerni silaannarmik mingutsitsinerup uuttortarneqarnissaanik siunnersuut
Missingersuutit 30/6 2021 malinnaaffigineqarnerat
Sermiligaami katersortarfik
Ivittuuni Aatsitassanik Mineralinillu Katersugaasivik
Kommunalbestyrelsimut Aqutsinermi Ileqqoreqqusaq
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Imaqarniliap akuerineqarnera