Ullut ataatsimiittaarfiit allanngortinnissannut

Siulittaasoq Lucia Møller-Grønvold kissaateqarpoq, ukiup sinneranut ataatsimiiffissat eqqartorneqassasut.

Qaammatini tulliuttuni (marts, april  aamma maj) ataatsimiittarnissat nalunaqutaq 16:15 aallartittassapput.

1. Maj 2021 naggataarnersiorneq ingerlanneqassaaq, aapparisaq ilagalugu.