Ullormut oqaluuserisassat akuerineqarneri

Ullormut oqaluuserisassat taamatut isikkoqartillugit akuerineqarput.