Ukioq 2021-mi ataatsimiiffissat

Ukiup ingerlanerani pisussat allattorsimaffiat
Ukiup ingerlanerani pisussat allattorsimaffiani ersarissumik takuneqarsinnaavoq
ataatsimiiffissat aamma suliassat suut pingaarnerit qaqugu naammassineqarfissai. Ukiup
ingerlanerani pisussat allattorsimaffiat Najukkami Ataatsimiititaliap akuerippagu taanna
ataqatigiissaarisumut nassiunneqassaaq.
Inissititerluni ataatsimiinneq
Najukkami Ataatsimiititaliat ileqqoreqqusaat § 6 naapertorlugu inissititerneq
ingerlanneqassaaq, aamma tassani ataatsimiinnermi, ukiup ingerlaasissaa
akuerineqassaaq. Tassani pineqarput ukiumut ataatsimiiffissat ullui, kiisalu ukiup
ingerlanerani suliassatut pilersaarutit pingaarnerit.
Missingersuusiorneq
2 / 6
Najukkami Ataatsimiititaliamut ileqqoreqqusani § 5-imi allassimavoq:
Imm. 5. … Najukkami ataatsimiititaliaq agguaattagassatut aningaasaliissutinut ukiumut
tulliuttumut siunnersuutinik nassiussissaaq, qaammat apriili naatinnagu.
Agguaanneqartussatut siunnersuutit siunertaat- pitsaassusaallu qularnaarniarlugu
Borgmesterip Allatseqarfianut nassiunneqassaaq, Aningaasaqarnermullu
Ataatsimiititamit akuerineqassalluni. Aammattaaq Najukkami Ataatsimiititaliap qaammatip
naannginnerani qaammatikkaartumik akiligassat bankimut- karsimut bilagit tamaasa,
Najukkami Ataatsimiititalianut ataqatigiissaarisumut nassiuttassavai siunertaralugu
agguaanneqartussatut aningaasaliissutit qanoq atornerinut uppernarsaatinik
tunniussinissaq.”
Qaammatikkaartumik takussutissanik nassiussisarneq
Qaammatikkaartumik akiligassat bankimut, karsimut bilagit tamaasa
nassiunneqartassapput. Nassiussat qulequtarissavaat: Qaammatikkaartumik
aningaasartuutinut takussutissat. Ilanngullugit takuneqarsinnaassaapput %-inngorlugu
puljemit qanoq annertutigisut aningaasartuutigineqarsimanersut aamma aningaasartuutit
sumut atorneqarsimaneri nassuiarneqarsimassallutik. Takussutissiinerup
nassiutinnginnerani immersugassaq Najukkami Ataatsimiititaliap siulittaasuannit
atsiorneqarsimassaaq.
Aningaasat immikkoortitat sumut atorneqassappat?
Agguaatassatut aningaasaliissutit aaqqissuussanut imigassallerfiusunut
atorneqartassanngillat. Najukkami Ataatsimiititaliamut immikkoortitat inatsisitigut
pisussaaffiliinerit iluanni atorneqassapput. Taamaattumik pingaaruteqarpoq
siunnersuutigineqartut Najukkami Ataatsimiititaliamit aalajangiiffigineqannginnerminni,
kommunemi ingerlatsivinnit siunnersuutit inatsisitigut pisussaaffiliinernut
naapertuunnersut qulakkeerteqqaartassallugit.
Najukkami Ataatsimiititaliamut ileqqoreqqusani § 5-imi allassimavoq:
Aningaasanik agguaassisarnermi makkua eqqarsaatigineqassapput:
• Aaqqissuussat, sumiiffinni najugaqartunut ataatsimoornerulersitsisut
inooriaatsimillu ilorraap tungaanut saatitsisinnaasut.
• Aaqqissuussat, oqaloqatigiinnermik attaveqaqatigiinnermik illoqarfigisami sumiiffiit
inuinut, atuisunut, suliffeqarfinnut, ukiut, suminngaanneerneq allatigullu
assigiinngissuteqarnerit apeqqutaatinnagit suleqatigiiffiullutillu pilersitsiffiusut.
• Aaqqissuussat, illoqarfigisami innuttaasut akornanni, atuisut akornanni,
suliffeqarfiit akornanni, ataatsimoortukkaani assersuutigalugu utoqqaat, meeqqat,
3 / 6
angajoqqaat imaluunniit ataatsimoorfiusartut arlaatigut anguniagaqarlutik
pitsaanerulersitsinissaq anguniarlugu sulissuteqartartut.
• Aaqqissuussat neqeroorutillu kulturikkut, nipilersornikkut, timersornikkut
eqqumiitsuliornikkut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinikkut siunertarineqartut
pitsaanerulersinnissaannut ineriartortinneqarnissaannullu tunngassuteqartut.
• Agguaanneqartussatut aningaasaliissutit aamma tusarniaassutinut tamanut
ammasumik ingerlatitassanut, workshops-inut, suliniutinut, aaqqissukkanut allanut
sulianulluunniit Najukkami Ataatsimiititaliap pilersitaanut atorneqarsinnaapput
Peqatigiiffiit, suliniutillit allat immikkoortitanut qinnuteqarnersinnaaneri
Najukkami Ataatsimiititaliap aalajangersinnaavaa peqatigiiffiit imaluunniit suliniutillit allat
immikkoortitanut qinnuteqarsinnaasut. Taamaaliortoqassappat qinnuteqartunut
malittarisassaliortoqassaaq, makkulu eqqumaffigineqartariaqarput:
• Ukiumut tulliuttumut aningaasanut missingersuutit apriilip qaammataa naatinnagu
nassiunneqarsimassammata – tassunga ilanngunneqarsinnaallutik, Najukkami
Ataatsimiititap qinnuteqartut akuerineqartuussangatitat missingersorneri, ass.
Missingersorneqarsinnaassaaq 30000 qinnuteqartunut immikkoortinneri.
• Immikkoortitat imigassallerfiusunut atorneqassannginneri.
• Qinnuteqartut erseqqissumik pilersaarutaat allaaserineqarsimanissaat
Qinnuteqartoqassappat, qinnuteqaatit malittarisassat qulaani taaneqartut saniatigut
qinnuteqartunut eqqumaffigisassat aalajangiunneqartariaqarput:
• Ullut qinnuteqarfissat
• Suliniutit siunertanut naapertuunnissai – ass. Suliniutip allaaserinissaanut
piumasaqaatit (projektbeskrivelse), missingersuutit (budget) il.il.
• Suliniutit ingerlanneqarneri tamanut ammasuunissai
• Suliniutinut ingerlataareersunut qinnuteqartoqarsinnaanngimmat
• Kommunep ingerlataanut aningaasaliisoqassanngimmat
Taamaattumik pingaaruteqarpoq Najukkami Ataatsimiititaliap qinnuteqarnissamut
immersuiffissamik ilusiliinissaa, tassanilu ilaassapput projektbeskrivelse suliniummullu
aningaasartuutissat. Piumasaqaasiornermi isumassarsiorfigineqarsinnaasut ilagaat:
http://www.noerrebrolokaludvalg.kk.dk/
Aningaasaliissutit qaqugukkut atorneqarsinnaalertarpat?
4 / 6
Aningaasaliissutit atorneqarsinnaanngortarput Kommunalbestyrelsip missingersuutit
akuerereeraangagit. Najukkani Ataatsimiititalianut ataqatigiissaarisup nalunaarutigissavai
siunnersuutit sorliit akuerineqartut, qanorlu aningaasaliissutit annertutiginersut.
 

Ataatsmiiffissat ukiup sinneranut:

7. Juli 2021, kl.: 16:00

22. September 2021, kl.: 16:00

20. oktober 2021, kl.: 16:00

24. November 2021, kl.: 16:00

15. december 2021, kl.: 16:00