Ukioq 2020-mut aningaasaliissutissanik siunnersuutissat

Ulloq 24. september 2019 Taqqissuummi innuttaasut ataatsimiisinnerani ukioq 2020-mut

aningaasaliissutissatut siunnersuutit katersorneqartut makkuupput:

* "Byfesti"

* Illoqarfik saligaatsoq, ukiumut marloriaq ingerlanneqartassasoq

* Aasiveeraq

* Illoqarfimmi unammiuaartitsineq, soorlu ungasissumut arpatitsineq il.il , illoqarfinni

allanitut ingerlatitsineq

* Qaannamik unammisitsineq (Narsalik uterlugulu)

* Silami issiaviit ilallugit, aamma qaqqani

* Paamiut ukiuni 275 nalliortorsiornera atatillugu eqqaassutissaq ersarinnerulersillugu

* Blokkit igartaat kusasarlugit

* Pinnguartarfik Ulu aserfallatsaalillugu, eqqaanilu allanik pinnguartarfinik ilallugit

* Immami cykkilit ilallugit, pinnguartarfiillu pullattakkat silami atorsinnaasut amerlanerit

* Iliveqarfitoqaq salillugu sanningasullu aserfallatsaalillugit

* Iliveqarfitaami sanningasoq angisooq

* Paamiut "allagartarsuaq" qaqqap qaavani pilersillugu (Soorlu Hollywood)

* Apummik ilusilersuititsineq

* Narsartami ukiuunerani skøjtertarfilerlugu

* Mittarfiup tungaanut tasersuup eqqaa ilaqutariinnut samisaqartitsivittut piorsarlugu,

illuaralerlugu.

 

Ulloq 14. oktober 2019 inuusuttut klubbi Kalaaleq-mi ataatsimeeqatiginerini siunnersuutit makku tiguneqarput:

* Sapaatip akunnerata naanerani Klubbi Kalaaleq ammasalissasoq.

* Skatestreet arsaattarfiup kujataatungaani

* Silami arsaattarfiup anginerup qullilersornissaa

* Skøjtebane

* Nunaqqatigiit unnussioaaqatigiittarnissaat

* Koncert – tusaamasat – Enok Poulsen

* Nuannisarfiup ammasuaannarnissaa ankissarsiaqartitsilluni

* TV/ Radio (lokal) Utoqqaat (Killiffissiorlugit)

* Atuartut / Inuusuttut ataatsimut saamisaqaqatigiittarneri akulikitsut

* Pinnguartarfiit amerlanerusut

* Rundbold tamanut

* Naluttarfik

* Computerit spillertarfiit klubbimi

* Gokart-ertarfik.

 

 

Ukioq 2020-mut aningaasaliissutissatut uku aalajangiunneqarput:

Apummik illuaqqiorluni unammisitsineq:                                            10.000.-

Pinnguartafik ulu aserfallatsaalillugu:                                                 10.000.-

Byfest                                                                                                  70.000.-

Mittarfiup tungaanut,ilaqutariinnut asiartarfik nuannersoq                100.000.-

Illoqarfik saligaatsoq *2                                                                       20.000.-

Silami issiaviit nutaat                                                                           50.000.-

Paamiut ukiuni 275-liinera atatilugu eqqaassutissaq ersarissarlugu  30.000.-

Ileveqarfik salillugu, sanningasut iluarsaallugit                                   10.000.-

Illoqarfiup ikinnera                                                                               25.000.-

21. juni Inuiattut ullorsiorneq                                                               25.000.-

Katillugit                                                                                           350.000.-