Talittarfiup saava inissiallu, Iggiaata avannaatungaani, Nuussuaq pillugu Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 2C3-1-itut siunnersuut

Inassuteqaatit akuerineqarput.