Suliffissaaleqineq anigorniarlugu suliniutit pingaarnersiukkat pillugit killiffik, maaji 2020

Ilisimatitsissut tusaatitut tiguneqarpoq