Suliat Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqitassat

Soqanngilaq.