Saqqaa

Inge Olsvig Brandt (IA), siulittaasoq
Lone Rosengren Pedersen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Nadia Olsen (D)
Rolf Píke (S)

Ataatsimeeqataasut: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengreen Pedersen (IA), Nadia Olsen (D)

Oqarasuaatikkut: Rolf Pike (S)

Peqataasinnaanatik nalunaartut: Knud Mathiassen (IA)