Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititap angalaneranit nalunaarusiaq

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.