Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami siulittaasumik siulittaasullu tullianik qinersineq

Justus Hansen (D) siulittaasutut toqqarneqarpoq. Siumup tusaatissatut tiguaa. 

Uju Petersen (IA) siulittaasut tulliatut toqqarneqarpoq. Siumup tusaatissatut tiguaa.