Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami ilaasortat amerlineqarnissaanut atatillugu ilaasortanik nutaanik marlunnik toqqaaneq

Suleqatigiit siulliit (IA, N, D) Finn Karlsen (N) ilaasortassatut toqqarpaat sinniisoralugu Ken Madsen (N). 

Suleqatigiit siulliit (S) Dines Mikaelsen (S) ilaasortassatut toqqarpaat sinniisoralugu Laura Taunajik Uitsatikitseq (S).