Pissaanermik atuisimanermik nalunaarutit pillugit ilisimatitsissut

Ilisimatitsissut tusaatitut tiguneqarpoq