Piniarnissamut piffissaliussat aamma Tuttutassiissutit Umimmattassiissutillu – ukiakkut 2017 pillugit Kommuneqarfik Sermersuup tusarniaanermut akissuteqaataa

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.