Pilersaarusiornermut periusissiaq P18

5A. Pilersaarusiornermut periusissiaq P18

Aalajangiiffigisassaq

J.nr.: 01.10-A00-2-19

Suliffeqarfimmi Kiffartuussineq – Kommunaldirektøri Lars Møller-Sørensen / LMS

Suliassamik saqqummiussineq

Pilersaarusiornermut inatsimmi § 34 naapertorlugu kommunimi qinersiviusup affaa siulleq naatinnagu (tassa kingusinnerpaamik 2018/19-imi ukiup nikinnerani) Pilersaarusiornermut periusissiassatut siunnersuut kommunalbestyrelsimit saqqummiunneqarsimassaaq. Siunissami kommunimut pilersaarusiornermi suut aallutarineqassanersut periusissiami allaaserineqarsimassapput.

Pilersaarusiornermut periusissiaq P18-imut siunnersuut ilanngussaq ima imaqarpoq:

  • kommunimut pilersaarutip kukkunersiorneqarneranit kingullermilli pilersaarusiornerup killiffia (kommunimut pilersaarutip digitaliusup Sermersooq2028.gl-ip 2017-imi marsip qaammataani pilersinneqarneranik imalik)
  • siunissami ineriartortinnissaanut apeqqutit pingaarnerit nassuiaatigineqarneri
  • periusissiami nutaami kingornalu kommunimut pilersaarummi aallutassatut nutaatut innersuussutit

Suliniutit nutaat imaluunniit aallutarisassat nutaat pingaartillugit pilersaarusiornermut periusissiaq iluarsisassatut siunnersuutigineqartoq kommunalbestyrelsip aggustip ulluisa 27-anni immikkut sammisaqartinneqarnerani saqqummiunneqarpoq. Tamatuma kingorna Pilersaarusiornermut periusissiaq P18-imut inaarutaasumik siunnersuut suliarinepoq, massakkullu inaarutaasumik akuersissutigineqannginnerani tamanut tusarniaassutigineqarluni.

Qinikkat allatseqarfianiit oqaaseqaatit

Pilersaarusiornermut pilersaarusiaq taamatut isikkoqartillugu taperserneqarnissaa allaffeqarfimmiit siunnersuutigineqarpoq. Nunaqarfinnut tunngatillugu periusissiami piffissami pilersaarusiorfissami aggersumi sammisarineqartussatut ataani aalajangerneqartut taperserneqarnissaat innersuutigineqarput:

  • Nunaqarfiit pillugit immikkoortumut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaa

  • Nunaqarfinni ataasiakkaani inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnissaannut pilersaarutit

  • Kapisilinnut avatangiisinik illersuiffiusumut nungusaataanngitsumullu pilersaarut

Taamatuttaaq Kommunimut tamarmut eqqarsaatigalugit suliniutissat:

  • Nunami takornartitsineq qulequtakkuutaarlugu pilersaarusiorneqarnerata ineriartortinneqarnera, Tasiilap eqqaa, Ittoqqortoormiit, Paamiut eqqaat, Arsuup kangerlua aamma Nuup kangerlua ilanngullugit.

  • Kommunimi illoqarfinni nunaqarfinnilu annerusumik minnerusumilluunniit inuussutissarsiutigalugu aalisartut piniartullu pisariaqartitaat tamakkerlugit Aalisarneq pillugu immikkoortumut pilersaarummik suliaqarneq

Naggataagullu Tasiilap eqqalu eqqarsaatigalugit:

  • UNESCO-mi nunarsuarmi kingornussanut Tasiilap nunallu pissusaata akuerineqarnissaanik qinnuteqaammut pilersaarut

Inassuteqaat/Inassuteqaatit

Nunaqarfinni aqutsisut inassuteqaatigaat:

  • Aalajangiiffigisassaq akuersissutigineqassasoq.

Ilanngussaq/Ilanngussat

Pilersaarusiornermut periusissiaq

Innassuteqaaq akuerineqarpoq, Qinikkallu allaffeqarfianiit oqaaseqaatit taperserneqarlutik.