Paamiut pillugu meeqqat musik video-assaq.

Enok Poulsen ulloq 28. juli 2020 oqarasuaatikkut oqaloqatiginerani paasitinneqarpugut musuk video-liassaq corona pissutaalluni uninngagallartoq. Kisianni suli pilersaarutaavoq suliarineqarnissaaq. 

Tusaatissatut tiguneqarpoq.