Paamiut pillugit isumaqatigiissut 2021 pillugu ukiumoortumik killiffik pillugu nalunaarusiaq

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.