Paamiut pillugit isumaqatigiissut 2020 pillugu ukiumoortumik killiffik pillugu nalunaarusiaq

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.