Orpiup ikinnissaanut piareersaatit

Siulittaasup apeqqutigaa illoqarfiup orpiata ikinnissaanut piareersaatit suunersut, sumullu killissimanersut.
Ataatsimiinnermi Signe tamatumani ilisimatitsiumaarpoq.

Ajoraluartumik qulleeqqat ukioq mannamut angumersinngitsuulerunarput.

Qulleeqqat aappaagumut agguaatissapput. Najukkami Ataatsimiititaliami ilaasortat agguaassinermi peqataajumaassapput.