Oqartussaaffeqarfiup ukiup 2019-imi juulimi-aggustimi-septembarimilu angusai sullissinermullu anguniagai

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq