Nuummi inuusuttut pinerluttartut pillugit suliniutit iliuusissallu allattorsimaffiat

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq suliarlu Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaliamut aammalu Kommunalnbetyrelsimut ilisimatitsissutitut ingerlateqqinneqarluni.