Nuummi B-817-ip Inspektørbakkenimiittup allanngutsaalisaanerata atorunnaarsinneqarnissaa

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.