Nalunaarutit

2a. siulittaasup nalunaarutai

2b. ingerlatsiviup nalunaarutai

2a. Soqanngilaq

2b. 

  1. HHWJ-ip ataatsimiititamut ilisimatitsissutigaa, ingerlatsiviup qaammatini kingullerni marlunni asfaltimik pilersuinerup Nuummilu suliassat siunissamut qulakkeerneqarnissaat sulissutigisimagaa, aaqqiissutissamillu nassaartoqarsimasoq.

Nuup Kommunea kingornagullu Kommueqarfik Sermersooq 80’ikkut aallartimmatali Nuummi asfaltiliorfimmik aserfallatsaaliinermillu ingerlataqarsimapput. Ukiut ingerlanerini atortut pingaarnerit taarserneqartarsimapput, aammalu aserfallatsaaliinerit annertuut pisariaqartulli ataavartumik ingerlanneqartarput, asfaltiliorfiup asfaltiliornermut atorneqarnissaa pisariaqassappat. Asfaltiliorfiup maskiinallu aserfallatsaalineri nutarterinerillu ukiuni kingullerni ukiumut 3 mio koruunit missaannik akeqarsimapput.

Asfaltiliorfiup nungullarsimanera ullutsinnullu naleqqukkunnaarsimanera assigiinngitsunik pissuteqarpoq:

  • 2019imi asfaltilersuineq ajornakusooqisumik naammassineqarpoq. Taamaasilluta namminersortut suliassaannut tunngatillugu asfaltilersuisinnaasimanngilagut, taakkualu 2020-mut kinguartillugit, pissutigalugu asfaltiliorfik akulikippallaamik atorsinnaajunnaartarmat.
  • Asfalatiliarineqartup pitsaassusiata ataavartumik aqunneqarnissaa ajornartorsiutaasimavoq, tamatumalu kingunerisaanik procentinngorlugit atorunnaaginnagassat annertusimaqalutik.
  • Nuummi mittarfiup suliarinnittussaata maani asfaltiliorfik atorlugu asfaltiliortitsinissaq atorumasimanngilaa, asfaltiliassat annertussusiat pitsaassusialu eqqarsaatigalugit ingerlatsinikkut isumannaarneqarsinnaanera upperinnginnamikku.

Qaammatit marluk ingerlaneranni ingerlatsivik siunissami aaqqiissutissamik ujartuilluni sulissuteqarsimavoq, tassuunakkut Kommunip kisiartaalluni asfaltimik pilersuisuunissaa, aammalu namminersortup ataatsip kisermaassillunilusooq sanaartornernik pisinnaatitaaffeqannginnissaa  qulakkeerneqassalluni. Namminersortut kisermaassinertut assingusumik ingerlatsinissaat piffissami aggersumi aqqusinernik aserfallatsaaliisoqarnissaani, minnerunngitsumillu sanaartugassani asfaltilersuinertalinni akisunerulersitsinissaat nalilerneqarpoq. Tamaammat qulakkiissallugu pingaaruteqarpoq, sanaartornermi akit pituttorsimanngitsumik unammillissutaasarnissaat, aamma siunissami.

Ingerlatsiviuip mittarfiliortussat Munck-gruppen isumaqatigiissuteqarfigisimavai, taakkua Nuummi nutaaliamik avatangiisinullu nungusaataanngitsumik asfaltiliorfimmik nutaamik Nuummi inissiissasut, aasaq manna aallartillutik.

Asfaltiliorfik Munck-gruppen-imit aammalu Sermersuumi sulisunit ataatsimoorullugu ingerlanneqassaaq. Taamaasillutik Munck-gruppen-imi sulisut Sermersuumi sulisunik asfaltiliorfimmik ingerlatsinissamut ilinniartitsissapput.

Mittarfimmik sanaartornerup nalaani asfaltiliorfik ima angitigissaaq, allaat kommunimi suliassanut mittarfiliornermilu asfaltimik atugassamik pilersuisinnaassalluni. Kisianni piffissat ilaanni sulineq ataqatigiissarneqartariaqartassaaq, atortutigut pisinnaasat pissutigalugit.

Munck-gruppen mittarfiliornermik naammassisaqareerpat (2023-imi) kommunip asfaltileriffik pisiarissavaa, isumaqatigiissutit naapertorlugit akigitinneqartussamik akilerlugu, asfaltileriffiup nungullarsimanera Munckgruppillu nalikilliliissutissaat eqqarsaatigalugit.

Asfaltiliorfiup nutaap pioreersullu pitsaaqutaat:

  • Aserfallatsaaliinermut aningaasartuutikinnerulerneq.
  • Ingerlatsinermut aningaasartuutit ikilineri. Asfaltiliorfik nutaaq ataatsimikmarlunnik ingerlanneqarsinnaavoq, pisoqarlu sisamanik-tallimanik sulisoqarluni ingerlanneqarsinnaalluni.
  • Pinngortitamut nungusaataannginnerusumik asfaltiliorneq. Asfaltiliorfimmi nutaami asfalti pisoqaq atoqqinneqarsinnaavoq, aammalu aniatitsinerit EUmi aniatitsinermut piumasaqaatit naapertorlugit nakkutigineqartussaallutik. Asfaltiliorfimmi pisoqqami tamakkuninnga periarfissaqanngilaq.
  • Asfaltiliorfimmi nutaami kommunimi SIK naapertorlugu sulisut arlallit nangittumik sulisoriinnarnissaat qulakkeerneqarpoq. Nutaamik mittarfiliornissamut atatillugu asfaltilerinermi sulisut sulisoriinnarneqarnisaasa qulakkeerneqarnissaa pillugu ingerlatsiviup SIK isumaqatigiissuteqarfigisimavaa.
  • Illoqarfimmi asfalti pitsaanerusoq.

Missingersuutinut tunngatillugu isumaliutigineqartut 2021-mut missingersuusiornissamut isumaqatiginninniarnissanut saqqummiunneqarumaarput.  

2. HHWJ-ip Tunumut pitsaanerusumik sukkanerusumillu internettikkut attaveqaateqalernissaanik suliap killiffia ataatsimiititamut ilisimatitsissutigaa.

Kommuneqarfik Sermersooq aamma Telepost qanimut oqaloqatigiinnermik suleqatigiinnermillu pilersitsipput Tunumi pitsaanerusumik sukkanerusumillu internettikkut attaveqaateqalernissaa anguniarlugu. Ukiup ingerlanerani antenne nutaaq sakortunerusorlu ikkunneqassaaq, aammalu suleqatigiinnermi qulakkeerneqassalluni qaammataasakkut attaveqaammik pilersitsinissaq.

3. HHWJ-ip Nuummi suliassat arlaqartut aallartinneqarsimasut ungasinngitsukkullu aallartinneqartussat pillugit ataatsimiititamut ilisimatitsissutigai.

Illoqarfiit Pingaarnersaat pillugu Periusissamik kommunalbestyrelsip akuersissuteqarneranut uiggiullugu tassungalu atasunik kommunimut pilersaarutinik arlaqartunik akuersissuteqarneranut atatillugu suliassat naatsorsuutigineqartut arlaqartut aallartilluinnalerput – taakkununnga ilanngullugu antenneqarfissaq (K-sat eqqaani), aammalu Hurtigrutenip akunnittarfiliornissaa.

Kongsberg, K-satip eqqaaniittoq Permagreen peqatigalugu antenneqarfissamik sanaartorluni aallartereerpoq. Hurtigruten 100-nik initalimmik akunnittarfiliornissaminut nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaammik nassiussereerpoq akuersissuteqarfigineqareerlunilu. Tassani naatsorsuutigineqarpoq, sanaartornissamut inaarutaasumik qinnuteqaatip ukioq manna kingusinnerusukkut nassiunneqarnisaa.

4. HHWJ-ip Eqqagassaleriviup 2020-mi Unnuk Kulturisiorfimmi peqataanera pillugu ataatsimiititamut ilisimatitsissutigaa. 

2020-imi Unnuk Kulturisiornermut atatillugu Eqqagassalerivik ammatitsilluni aaqqissuussaqarpoq. Aaqqissuussineq ornigarneqarluarsimavoq torrallataalluarsimallunilu.

5. HHWJ Tasiilami inuusuttut kulturikkut illorsuassaanik sanaartornerup killiffia pillugu ilisimatitsissuteqarpoq.

Tasiilami inuusuttut kulturikkut illorsuassaannik sanaartorneq ajoraluartumik arlaleriarluni ajutoornermik kinguneqartarpoq. Tamatuma kingunerisaanik atortussat uppikaasarsimapput ajoquserlutillu. Ingerlatsiviup siunnersortivut peqatigalugit ajoqusernerit annertussusiat annikillisarniarlugit aallartereerput. Ajutoornerit sanaartornermut qanoq kinguneqassanersut erseqqissumik oqaatigisinnaanngikkaluarlugu, taava tunniussinissap kinguartooruteqarnissaa aarlerigineqarpoq.

6. HHWJ-ip maannakkut Namminersorlutik Oqartussanik eqqartueqatigiinnerit ingerlanneqartut pillugit ataatsimiititaq ilisimatippaa.

suleqatigiissutigineqartut. Piffissami matumani Kommuneqarfik Sermersooq Namminersorlutik Oqartussallu ataatsimiititap akisussaaffeqarfiinik arlalinnik eqqartueqatigiissuteqarput, taakkununnga ilanngullugit Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik kommuninut nuussinissat pillgit, inatsisit nalunaarutillu arlallit qanoq paasineqarnissaat il. il. pillugit.

7. HHWJ-ip Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi aaqqissuussaanikkut allannguutissat arlallit eqqarsaatigineqartut pillugit ataatsimiititamut ilisimatitsissutigaa.

8. HHWJ suliamut ingerlanneqartumut tunngasunik allagaatinik takunnissinnaanermik qinnuteqarneq pillugu ilisimatitsivoq.

KNR upalungaarsimaneq pillugu aamma upalungaarsimaneq pillugu init ataatsimoorfissat attartortittarnerinut atatillugu allagaatinik takunnissinnaatitaanermik qinnuteqarpoq. Tassa aappassaannik qinnuteqarput ingerlatsiviullu paasissutissat nassiuteqqippai.

Nuummi meeqqerivinnik marlunnik nutaanik atuarfissuassamillu nutaamik tigusinissamut ingerlatsinissamullu piareersarneq, aammalu kommunip illuutaanik aserfallatsaaliinissamik suliniuteqarnerit aammalu NCD-p Iserit-llu inissiaataasa, kommunip sanaartornermut immikkoortortaqarfiata aammalu Iserit teknikkimut immikkoortortaqarfiata ataatsimoortinnissaat taakkualu siunnersortaasa nutaamik suleqatigiiffeqalernissaat pillugu. Ataatsimoortumik suliffeqalernissaq siullermik Iserit illutaani inissisimassaaq, ukiup affaata tulliani namminneq torsuusaqalernissaat il. il. eqqarsaatigalugu. Ataatsimoortumik allaffeqatigiilernissap saniatigut aaqqissuussaanermut tunngasortaa ungasinnerusukkut allaganngortinneqarumaarpoq politikkikkullu oqaluuseritinneqarluni, tassunga ilanngullugu kommunip nammineq pigisaanik ingerlatsivimmik ingerlatseqatigiiffiliornissaq. Tamatuma saniatigut ingerlatsivimmi innuttaasunik inuussutissarsiuteqartunillu kiffartuussineq nukittorsarniarneqarpoq.