Nalunaarutit

Siulittaasumiit:

Ingerlatsivimmiit:
                                   

Siulittaasumiit:

Uge 32-mi siulittaasup Københavnimi Kommunimiit Isumaginninnermut Ataatsimiititap Nuummut angalaneranut atatillugu ataatsimeeqatigaa.