Nalunaarutit

             

Siulittaasup nalunaarutai:

Tarnikkut nappaatillit pillugit Tasiilami aaqqissuussami oqalugiarsimanini aammalu sammisap assingani oqallinnermi peqataasussaanini ilisimatitsissutigai. 

Ingerlatsiviup nalunaarutai:

SIA-P juunip 07-ianni 2022-mi ataatsimiinnerani nalunaarutit

Utoqqarnik suliassaqarfik

Pikkorissarnerit, inuttut ineriartornissamut.

Nuummi angerlarsimaffimmi ikiortit aamma utoqqaat illuini ikiortit aqutsisullu tamarmik ukiup tulliuttup ingerlanerani inuttut ineriartornissamut pikkorissartinneqassapput. Kingorna sulisut ataasiakkaarlutik siunnersorneqarnissamut periarfissinneqassapput.

Pikkorissartitsinerup siunnersorneqarnerullu siunertaraat sulisut aqutsisullu imminut paasinerunissaat, imminut tatiginerunissat taamaalillutik suliaminnut akisussaaffimmik annerusumik tigusisinnaaniassammata. Inuttuttaaq ineriartornerup pitsaaqutigissavaa, nammineq inuttut ilaqutariinnilu inuunermi iluaqutaanissaa. Utoqqarnik suliassaqarfimmit kissaatigineqarpoq, sulisut ataasiakkaat piginnaasatigut sukumiisumik sulisinnaanissaat, taamaalilluni sulisut ataatsimut suliassaqarfimmi suliamikkut piginneqataasutut misiginiassammata.

Suliffeqarnermut tunngasut

Majoriami ilitsersuinermi seminari

Majoriaq ulluni ukunani 1-2. juuni ilitsersuinermi seminarertitsissaaq ”ajunngitsumik ikaarsaarneq” qulequtaralugu, siunertarivaalu ”ikaarsaariarnissamut iliuusissanik pilersaarut” suliarineqarnissaa, inuusuttuaqqat meeqqat atuarfianniit ilinnialernissaminnut ikaarsaalertunut. Taassumallu siunertarivaa inuusuttuaqqat suliffeqanngitsut amerlassusai annikillisinneqarnissaat, pissutigalugu ingerlariaqqinngitsoortartut ilinnialernissamut immaqaluunniit efterskole-mut ukiumut 33 % tungaanuummata.

Seminarimut peqataasussat ilitsersuisuupput Kommuneqarfik Sermersuumi Majoriamiit atuarfeqarfinniillu aammattaaq ilinniarnermut atorfeqarfiit Nuummi.

Inunnut Innarluutilinnut aamma Tarnimikkut nappaatilinnut Immikkoortortaqarfik

Ineqarfigisani perorsaaviit aqutsisui

Inunnut Innarluutilinnut aamma Tarnikkut nappaatilinnut Immikkoortortaqarfik qanittukkut Ineqarfigisani perorsaaviit aqutsisui naapisimaaqqammerput, assigiinngitsuni ineqarfigineqartuni aqutsisut anguniagaat suliarineqarlutik. Iniqarnifigineqartuni perorsaaviit aqutsisuisa aallavigivaat immikkoortortaqarfiit pingasut qulequttat maluginiagaat: Suliamut pikkorissuseq, assigiinngissuseq ataatsimuussuserlu.

Ineqarfigisani perorsaaviit aqutsisui taamaalillutik ikortartuisinnaalerput aqutsisut suliaminnik pikkorissusaat ineriartortissallugu aammattaaq aqutsisut assigiinngissitaartut imminnut tapertariissinnaanerat annertusillugu.

Ataatsimoorussamik suliarineqarput qanoq anguniakkat aaliangersimasunik iliuusissanik timitalerneqarsinnaanersut.

Fagchefi atorfimmini suliassaqarluni Tasiilami angalanera

Fagchefi Mathias Knude Brusgaard, atorfimmini suliassaqarluni Tasiilamut angalanermini alakkarpai ineqarfiit aammalu inunnik ikiortit illoqarfimmi. Angalanerup siunertarivaa sumiiffimmi aqutsisut qaninnerulernissaat aammattaaq ineqarfiit atugarisaallu ilisimasaqarfiginerulernissaat.