Nalunaarutit

2 A: GM-Futsal angutit pissartanngorniunnerat.
Nuna tamakkerlugu isikkamik arsarlutik illorsuup iluani pissartanngorniutitsineq iluatsilluarpoq. LU tunissutaanut qujamasuutit arlallit apuussuunneqarput.

Nerisitsinissamut imeruersaatit kinguleqqiutit aningaasaliissutaapput, formand Andrine ilaasortarlu Lucia isumasioriarlugit akuersineratigut.

Piffissaasuaneq pillugu kinguleqqiutit pisiarineqanngillat, taarsiullugu timersortartut imigarilluartagaat state pisiarineqarput, chips-llu.

Tusaatissatut tiguneqarpoq. 

Meeqqat uaajeeqataasimasut tamarmik immikkut kr. 100 gavekort-mik tunineqassapput. Sussi kvittering aggiutissuai aningaasartuutinut matussusissat. Meeqqat qulit, inersimasullu marluk.

Taasva ilanngullugu Disney inuusarsuit pisiariniarneraluani kort-mik spærrer-toonermi kort nutaamik taarsertariaqarnerani kr. 850 kr akiliisoqarmat. Taanna inuttaanut utertinneqassaaq.