Nalunaarutit

<p>2A. Borgmesterip nalunaarutai</p>

<p>2B. Ataatsimiititanik ataavartunit nalunaarutit</p>

2A. Borgmesterip nalunaarutai

 1. Inatsisartunut qinersineq apriilip 24-anni pivoq. Qinersinermik Siulersuisut maajip ulluisa 24-anni kingullermeerlutik ataatsimiipput. Qinersinermut allattaavik atsiorneqareerpoq aammalu Qinersinermut Ataatsimiititaliamut tunniunneqareerluni
 2. Ulloq 7. maaji borgmesterip PANAM 2018-imi aqutsisoq ataatsimeeqatigaa. Unammersuarnissat pillugit borgmesteri sukumiisumik ilisimatitsiffigineqarpoq. Pissartanngorniunnermi Kommuneqarfik Sermersooq pingaarnertut aningaasaliisut ilagivaat, kommunalbestyrelsimullu ilaasortat PANAM2018-ip 15. – 25. juunimi Nuummiittut pisut ilaanni akuutinneqarnissartik naatsorsuutigisinnaavaat.
 3. Ulloq 11. maaji 2018 Nuup Bussii A/S, Iserit A/S aamma Nuuk City Development A/S ataatsimeersuarput.
 4. Ulluni 13.-15. maaji  Nunaqarfimmi Aqutsisut isumasioqatigiissinneqarput. Isumasioqatigiinneq Nuummi ingerlanneqarpoq, tassanilu nunaqarfimmi ilaasortanit 19-init 18-it peqataapput. Ataatsimiititani siulittaasut gruppinilu siulittaasut aggersarneqarsimapput, KANUNUPE-mi siulittaasoq ilanngullugu. Eqqartorneqartut amerlapput, nunaqarfinni inuussutissarsiutiniit meeqqanut inuusuttunullu. Isumasioqatigiittoqarsimanera iluarisimaarluarneqarpoq, angumerisassarpassuarnik ulikkaartoq. Nunaqarfimmi Aqutsisut isumasioqatigiinnerisa nalunaarusiorneqarnissaa aallartereerpoq, naammassippallu AIA-mut saqqummiunneqassaaq. Tamatuma saniatigut 2019-imut inuussutissarsiornermut pilersaarummut siunnersuusiortoqarpoq, taakkulu AIA-mit kingusinnerusukkut isummerfigineqassapput
 5. Ukiuni 47-ni qinikkatut sulereerluni Lars Emil Johansen Inatsisartunut upernaaq manna qinigassanngorteqqinngilaq. Lars Emil Johansen-ip ukiuni taakkunani nukini sulininilu inuiaqatigiinnut iluaqutissatut atorpai. Sulilluarsimaneranut qujassutitut, borgmesteri kommunalbestyrelse sinnerlugu Lars Emil Johansen qujassuteqarfiginiarlugu kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfiani maajip 16-ianni 2018 ilassinnippoq.
 6. Ulloq 16. maaji Katuaq A/S ukiumoortumik ataatsimiippoq. Borgmesteri Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaq peqatigalugu ataatsimiinnermi peqataapput.
 7. Piffissami 10.-15 maaji. Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsiviata siulersuisui Nuummi ataatsimiipput maajillu 13-ianni siulersuisuni ataatsimiillutik. Nuummi ataatsimoornerminni nunatta eqqumiitsulianik saqqummersitsiviata siulersuisui Kommuneqarfik Sermersuumi Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik saqqummersitsiviup inissinneqarnissaa pillugu ataatsimeeqatigivaa.
 8. Ulloq 21. maaji Nuummi Kunngissaq Frederik hunnorujut affaannik ukioqalernera nalliuttorsiutigineqarpoq, ilaqutariinnut arpatsitsineq Royal Run aaqqissuunneqarluni. Kunngikkormiutut Ataqqinassusilik Kunngissaq Frederik 26. maaji 50-nik ukioqalerpoq.Kunngissap inuuissiornera malunnartinniarlugu 3,5 kilometerimik arpaqataarusuttut pisuttuaqataarusuttulluunniit meeqqat inersimasullu takkuttut amerlaqaat. Borgmester Asii Chemnitz Narup arpannermik aallartitsisuuvoq.
 9. Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap Tasiilamut angalanissaralua silarlunnera pissutaalluni aggustimut kinguartinneqarpoq.
 10. Ulloq 21. maaji mittarfissuit pinerullugit Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq borgmesterimit ataatsimeeqatiserineqarpoq. Ataatsimiinneq maajip ulluisa 22-anni Naalakkersuisumi pivoq.
 11. 2019-imut inuussutissarsiornermut pilersaarut pillugu Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap SBC-mi aqutsisoqatigiinni ilaasortat oqaloqatigiillutik ataatsimiinnissaraluat taamaatinneqarpoq. Tamanna ullormi allami pissaaq.
 12. Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik nutaaq pillugu Pinerluttunut Isumaginniffimmi pisortaqarfik killiffissioqatigalugu borgmesterimit ataatsimeeqatigineqarpoq. Pinerluttunut Isumaginniffimmi pisortaqarfiup saniatigut Kalaallit Nunaanni Pinerluttunut Isumaginniffiup aallartitai aamma Sanatitsisut COWI ataatsimiinnermi peqataapput.
 13. Ulloq 31. maaji borgmesteri Qeqertarsuatsiaanut utersarlugu tikeraartussaagaluarpoq. Silarlunnera pissutaalluni tikeraarnissaraluaq taamaatiinnarneqarpoq (kinguartinneqarpoq). IBA-mik isumaqatigiissusiornissaq pillugu Qeqertarsuatsiaanit nunaqarfimmi aqutsisunik borgmesterip pilersaarutit malillugit ataatsimeeqateqarnissaralua 15. juuni 2018-imut kinguartinneqarpoq.
 14. Ulloq 21. maaji mittarfissuit annerusumik pillugit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq borgmesterimit ataatsimiigiaqquneqarpoq. Ataatsimiinneq maajip ulluisa 31-anni Kommuneqarfiup Allaffiani pivoq.
 15. 1. juuni SBC-mi siulersuisut ataatsimiipput.
 16.  Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap 22. maaji 2018-imi ataatsimiinnerminni suliffeqarfiup sulilernissamut piareersarfiusup Kommuneqarfik Sermersuumi pilersinneqarnissaanut Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititamit tunngaviusumik akuersissutigineqarnissaa, aamma Grenness Mindemik suleqatigiinnissamut isumaqatigiissusiornissaq pillugu borgmesterip isumaqatigiinniarnissamut pisinnaatitaanera innersuussutigalugu, borgmesterip Grennesminde Taastrupimi 12. juuni 2018-imi tikeraassavaa.
 17. Ulloq 12. juuni 2018-imi Københavnimi, UNESCO-p nunarsuarmi eriagisassatut kingornutsinnissaanut qinnuteqaat pillugu borgmesteri Tasiilami ataatsimeeqateqassaaq.
 18. Ukioq manna Nunat Avannarliit Killiit illoqarfittut pingaarnersaasa aningaasaateqarfiannut ilaasortat (VNHF) Torshavnimi ataatsimuussapput tassanilu illoqarfittut ineriartortoq Torshavnip kommunia ataatsimoornermi ulluni 27. aamma 28. juunimi pisussat isumagissallugit. Siulersuisut ataatsimiinnerat qinnuteqaatinik oqaluuserisassartalik 27. juuni 2018-imi ullaap tungaani ingerlanneqassaaq.
 19. Ulluni 27.-30. juuni Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq Torshavnimut angalassaaq. Ataatsimiititaq VNHF-imi pisussat malillugit (siulersuisut ataatsimiinneranniunngitsoq) 27. aamma 28. juunimi peqataassaaq. Ulloq 29. juuni ataatsimiititap pilersaarutai nanginneqassapput, tassani ilaasortat suliffeqarfinnut assigiinngitsunut paasisassarsiussapput. (Kingullertut taaneqartoq VNHF-imi pisussat avataaniippoq.)

2B. Ataatsimiititanit ataavartunit nalunaarutit

Malene Lynge (IA), Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami siulittaasoq:

1. Ujaqqanik nakkartoqarsinnaaneranik peqqquteqartumik Nuummi sullorsuaq qaammat ataaseq sinnerlugu matoqqasimariarluni sullorsuup innaaniit ujaqqanik nakkaasoqarsinnaajunnaarlugu suliarineqareernerani maanna biilinik angallavigeqqinneqarsinnaanngorpoq.
Siunissami ukiumut marloriarluni matoqqatillugu suliarineqartarnissaa naatsorsuutigineqassaaq.
2. Nunaqqavissunik sulisoqarnissaq nunatsinnilu misilittakkat ilisimasallu pigineqalertussat tammatsaaliorneqarnissaat qulakkeerniarlugu,
Kangilinnguit salinneqarnissaanut tunngatillugu Danskit sakkutooqarfiat Nammineersorlutik oqartussat peqatigalugit
kiisalu kommunitsinni amerikarmiut sakkutooqarfikui torersarnerqarnissaanut tunngatillugu Namminersorlutik oqartussat, Danskit Avatangiisinut aqutsisoqarfiat danskillu sakkutooqarfiat peqatigalugit suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutit ingerlatsivimmi maanna suliarineqarput.
3. Nunatsinni kommunini teknikkikkut pisortat Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivimmit nuummut qaaqquneqarlutik ataatsimiisinneqarput. Siunissami nunatsinni pisortaqarfiit ataatsimoorussamik eqqagassanik suliaqartarnissaat tamannalu pilersissinnaanissaanut sinaakutissat eqqartorneqarput – nunatsinni qanoq pilersinneqarsinnaanissaa anguneqarsinnaanersoq atorfilittatigoortumik isumaqatigiissutigineqarpoq. Suliaq iluatsissinnaanissaa maanna politikkikkut kivinneqartussanngorpoq, kommunit tamarmiullutik Politisk koordinationsgruppep tullissaani naapinnerini oqaluuserisinnaaniassavaat.
4. Danmarkimi ilinniagaqarnissara peqqutigalugu Kommunalbestyrelsemit sulinngiffeqarallarnissannut qinnuteqassamaartunga ataatsimiititami nalunaarutigaara.
Ilinniarnissara septembarimi aallartissaaq, panigalu sungiussinissarput pinerullugu aasaq tamaat Danmarkimiissaagut, aggustillu naajartornerani Danmarkimut nuukkumaarluta.

Uju Petersen (IA), Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititami siulittaasoq.
1. Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik-miit piffissami kingullermi Deloitte suleqatigalugu sulianik ingerlatsinermi annertuumik ineriartortitsineq iluatsilluartumik ingerlanneqarsimavoq. Sulianik ingerlatsinermi periutsinut iluaqutaasumik aammali atortussianik assigiissarinermik malitassanillu aaliangersimasunik ineriartortitsisoqarsimalluni. Kommuneqarfik Sermersooq sulianik ingerlatsinermi taamaalilluta siuariaateqarsimavugut ulluinnarni sulinermut oqilisaataasumik. Tamanna suliat pitsaanerulernerannik sukkanerusumillu aaliangiisoqarsinnaaneranik kinguneqassaaq.
2. Tasiilami meeqqanut inuusuttunullu kinguaassiutimikkut atornerlunneqarsimasunut katsorsaasussanik angalaqatigiittartunik pilersitsivugut. Angalaqatigiittartut qaammammut ataasiarlutik sapaatip akunnera Tasiilamiittassapput, suliniullu ukioq ataaseq ingerlangallassaaq. Tamannalu piviusunngorsinnaasimavoq Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Namminersorlutik Oqartussat ataanniittoq suleqatigalugu.
3. Inuusuttunut siunnersortit (ungrådgiverit) suleqatigiinnerat piffissami matumani ajornartorsiuteqarfigivarput, pitsaasumilli suleqatigiinnissaq kiisalu tassunga aningaasaliissutit atorluarnissaat siunertaralugu sulisoqarluni. Ilaatigut ammasarfiisa allanngortinnerisigut pissalluni.
4. Ellen Magnussen Fagchef-tut Meeqqanut ilaqutariinnut pinaveersaartitsinermullu immikkoortortaqarfimmi 1. juni 2018 atorfinitsinneqarnissaanut innersuunneqarpoq

Charlotte Ludvigsen (IA) Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititami siulittaasoq.

1. maajip 22-ani angerlarsimaffeqanngitsut 50-it naapinneqarput. Tassani susassaqarfimmi killiffik aammalu ilisimatitseqatigiinneq pivoq. Isersimaartarfimmik amigaateqarneq eqqaaneqarpoq. 

2. maajip 23-ani Utooqqaat Siunnersuissooqatigiivi ataatsimiipput, ataatsimiinnermilu ataatsimiititami siulittaasoq ilaavoq. Utoqqaat Siunnersuisooqatigiivisa innuttaasunik naapitsitsinissartik piareersarpaat aammlu Siunnersuisooqatigiit kissaatigaat kommunemi utoqqaat pillugit susassarfiit pulaassallugit. 

3. Utoqqaat Peqatigiit ataatsimeeqatigineqarsimapput, tassanilu imminut ilisimatitseqatigiinneq pisimavoq.

4. Sulinit Majoriaq Campus Tasiilami suliffissaaleqisut sulileqqinnissaat anguniarlugu suliniummik aallartisaassaaq aggustimi aallartittussamik.

Nivi Olsen (D), Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititami siulittaasoq.

1. 13. aggustimiit- miit 20. aggustimut ataatsimiititaq Aarhusimut ilisimasassarsiorluni angalassaaq. Tassani ilaatigut paasisassarsiorfiussapput atuarfiit timip aalanerutinnissaa toqqammavigalugu atuartitsillutik ingerlatsisut, atuarfiit iPad atorlugu atuartitsisut aammalu atuarfiit marlunnik ilinniartitsisoqarlutik atuartitsisarnermik aaqqiissuteqarsimasut.

2. Meeqqat Ulluat iluatsittumik ingerlanneqarsimavoq.

3. Piumassutsimik meeqqanut tunngasunik suliaqartartut børneattesteqartarnissaat anguniarneqarsimavoq. 

3. Meeqqerivinni sulisut ilinniarsimanngittut piginnaasai qaffatsiniarlugit suliniut ingerlanneqarpoq, taannalu internetsikkut ilinniartitsineruvoq najugarlu qimannagu ingerlanneqarsinnaalluni. Suliaq Aalborg Kommune peqatigalugu ingerlanneqarpoq.

4. iPad atorlugu atuartitsinermik misileraneq aallartilluarpoq, tassani misi Atuarfik Hans Lynge siullertut misileraaffigineqarpoq. Tassunga atatillugu ilinniartitsisut pikkorissartinneqarput. aallartisarnermi aporfissaaqqat takkuttartut isumaineqarput.

5. iPad pillugu atuartitsisarneq tunngavigalugu atuakkanik digitaliseeriiinissaq Inerisaavik peqatigalugu suliniarfigineqarpoq. 

7. Qaqisa, atuarfeqarfinnit CSR Greenland peqatigalugu ingerlanneqarpoq. Tassani siunertaavoq atuartut nammmassereeraangamik sulisunngornissamut ikaariarnissaat pillugu suleqatigiinnissaq.