Nalunaarutit

<p>2A. Borgmesterimit</p>

<p>2B. Ataatsimiititanit ataavartunit</p>

02A. Borgmesterimit

• Septembarip ulluisa 13-ianni borgmesteri nunaqarfinnilu aqutsisut siulittaasui oqarasuaatikkut qaammatit pingasukkaarlugit ataatsimeeqatigiittarnerminni ataatsimeeqatigiipput. Nunaqarfinni aqutsisut siulittaasui Nuummi oktobarip ulluisa aappaanni kommunalbestyrelsip missingersuutit pillugit isumasioqatigiinnissaanut (immikkut sammisaqarnissaanut) aggersarneqarput. Nunaqarfinni aqutsisut siulittaasuisa Nuummiinneranni, Kommuneqarfik Sermersuumi 2017-imiit 2021-mut kommunalbestyrelsip aamma nunaqarfinni aqutsisut akornanni politikkikkut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutaat borgmesterimit aamma nunaqarfinni aqutsisut siulittaasuinit atsiorneqassaaq.

• Septembarip ulluisa 14-ianni kommunip aaqqissuussaa: "Nuummi innuttaasunngortunut tikilluaqqusineq" aallarteqqinneqarpoq. Sila pitsaanerpaanngikkaluartoq takkuttut amerlapput. Nuummi innuttaasunngortunut aaqqissuussaavoq, ilaatigullu Nuummi bussinik angalanissamut periarfissaqarlutik illoqarfik pillugu paasissutissanik assigiinngitsunik tikilluaqqusaanerminni tunisillutillu suliffeqarfinnit neqerooruteqarpoq.

• Septembarip ulluisa 18-ianniit 20-annut Vestnorden Travel Mart 2017 (VNTM) Nuummi ingerlanneqarpoq. Saqqummersitsinersuaq ukiumut pisartuuvoq "business to business", tassanilu nunani avannarlerni nunat Islandimiit, Savalimmiuniit Nunatsinniillu (aamma Danmarkimiit) nunanit allaniit piserusuttunik naapitsisoqartarluni. Ukiut tamaasa tusagassiortut angalasut Travel Trade Outbound Scandinaviamit Vest Norden Travel Award nersornaatitut tunniuttarpaat, ukioq mannalu Colourful Nuuk nersornaaserneqarpoq. Nersornaasiinermi SBC-p nutaaliorneq, akisussaassuseq piujuartitsinerlu pillugit sulinera pingaartinneqarluni. Nersorinninnermittaaq Colourful Nuup illoqarfiit pingaarnersaanni takornarianik siuarsaanera, najukkami takornarialerisunik pikkorissartitsinikkut ilinniagaqartitsinera aamma isumassarsiat suliniutillu pillugit najukkami takornarialerisunut isumasioqatigiisitsinera ilaatigut tunngavilersuutigineqarput. Taamatut nersorinnittoqarneratigut takutippaa Colourful Nuup Nunatta avataaniit maluginiarneqartarneratigut.

• Septembarip ulluisa 18-ianni KAIR-imit kissaateqartoqarneratigut Borgmesterip aamma Borgmesterip Tullia siulleq aamma Kommunaldirektørip KAIR-ip siulersuisuata siulittaasuat Pisortaanerlu ataatsimeeqatigai. Mittarfiup nutaap sanaartornissaanut pilersaarutit killiffiat pillugu ilisimatitsissuteqartoqarpoq.

• Septembarip ulluisa 23-anni aamma 24-anni Nuummi Godthåbhalimi Food Festival ingerlanneqarpoq. Kalaallit nioqqutissaataat nerisassaataallu aallutariniarlugit aamma kalaalimerngit mamartut atorlugit ulluinnarni qanoq nerisassiortoqarsinnaanersoq aallutariniarlugu, Food Festival 2017 Sermersooq Business Councilimit aaqqissuunneqarpoq. Aamma najugaqartut sumiiffimminni nerisassanik pisinerunissaat anguniarlugu. Food festival siullermik 2014-imi ingerlanneqaqqaarpoq, ukioq mannalu maanna sisamassaat ingerlanneqarluni tamatumunngalu soqutiginninneq annertusiartuinnarluni.

• Septembarip 26-ianni Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu pisortaq, Grethe Nielsen inuulluaqqullugu ilasseqatigiittoqarpoq.

• Septembarip ulluisa 27-anniit 29-annut borgmesteri Paamiunut angalavoq. Paamiuni borgmesterip komunalbestyrelsimullu ilaasortaq Henrik Rachlev Kommuneqarfik Sermersuumi 2017-imiit 2021-imut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissut pillugu paasissutissiipput. Tamatuma saniatigut borgmesteri ilaatigut utoqqaat illussaata sananeqarnera takuniarpaa, Najukkami Ataatsimiititaliaq, Majoriami Royal Greenlandimilu sulisut ataatsimeeqatigalugit. Borgmesterip Paamiuniinneranit nutaarsiassat kommunip nittartagaani atuarneqarsinnaapput.

• Borgmesteri kommunaldirektørilu ukioq manna Arctic Circle Assembly (AC)-mi peqataassapput, taakku Reykjavik-imi oktobarip 13-ianniit 15-iannut ingerlanneqassapput. Borgmesteri aaqqissuussinerni marlunni oqalugiassaaq, aamma taaneqartartumi:”Breakout Sessions, ilaatigut tassani Issittumi najukkani aserorsaataanngitsumik ineriartorneq qitiutinneqassalluni. ”Breakout Session” siulleq Tromsö Kommuneanit aaqqissuunneqassaaq aappaalu Instituttet fra nord Alaska CONOW Oslo-meersoq peqatigalugu aaqqissuunneqassalluni.

• Nunat Avannarliit Nuummi kulturisioqatigiinnerat oktobarip 16-ianniit 22-iata tungaanut ingerlanneqassapput – pisussanut link piareerpat kommunalbestyrelsimut ilaasortanut nassiunneqarumaarpoq. Pisussami tassani kulturilerisut 45-t missaat peqataassapput, aammalu tikeraartut suli amerlanerit 250-it missingi sapaatip akunnerata ingerlanera peqataassapput. Oktobarip 18-ianni 2017 nal 15-17.00 kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfiani kulturi pillugu politikkikkut oqallittoqassaaq, tassanilu qinikkat, kulturilerisut atorfilittallu peqataassapput.

• Novembarip ulluisa 23-anni kommunimi maani allanut iluaqutaasumik innuttaasunut immikkut suliniuteqarsimasunut ilungersuussilluartunut Kommuneqarfik Sermersooq nersornaasiissaaq. Ilungersuussilluartutut nersornaaserneqarniartoq illoqarfimmi, nunaqarfimmi, kommunimiluunniit immikkut iliuuserisaa tamanut sunniuteqarsimassaaq. Ilungersuussilluarsimanermik iliuuseqarneq inuussutissarsiornermut, kulturikkut imaluunniit inunnik sullissinermut tunngasinnaavoq. Ukioq manna Ilungersuussilluartutut innuttaasunik innersuussaqarniaraanni, kingusinnerpaamik oktobarip arfineq-pingajuanni siunnersuutigisat uunga nassiunneqarsinnaapput kommuneqarfik@sermersooq.gl .

• Qarasaasialeriffimmi pisortaasimasup kommunip qarasaasialeriffiata avataanut suliariumannittussarsiuunneqarneranut atatillugu pissutissaqanngitsumik soraarsitaasimaneragaalluni nangititsinera Nunatta Eqqartuussiviani septembarip 12-iani 2017 inaarutaasumik aalajangiiffigineqarpoq. Suliami Michael Williams ajorsartitaavoq Kommuneqarfik Sermersoorlu tamakkiisumik pinngitsuutitaalluni. Ajorsartinneqartoq suliami aningaasartuutinik akiliisussanngortinneqarpoq.

• Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S, Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap aalajangiinera naapertorlugu maanna pisortatigoortumik pilersinneqarpoq, siulersuisunngortullu inuit arfinillit tassaalerput:

Lars Møller-Sørensen, Siulittaasoq

Jess G R Berthelsen

Marie Kathrine Fleischer

Inaluk M Brandt

Karl-Gustav Jensen

Mike J. Kristiansen

Ilanngullugu pisortaanerugallartumik atorfinitsitsisoqarpoq, tassaasoq Jens B Frederiksen. Siulersuisut pisortallu suliassaraat selskabip aallartisarnissaa, selskabillu kommune sinnerlugu suliassaasa aallartinneqarnissaat.

02B. Ataatsimiititanit ataavartunit

Malene Lynge (IA), Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami siulitaasoq:

– Sanaartornerit annertuut marluk namminersortunit ingerlanneqartut, Sarfassuarni Kissarneqqortuunnguani maanna ingerlapput.

– Naluttarfik Malik eqqaani sanaartornissaq aallartingajalissaaq tassanilu inissiassat tamaasa tunineqareersimallutik andelsboligtaarnissamut tannermoortoqassaaq.

– Iluarsaassinerujussuaq Arsummi naammassivoq, Tiilerilaami Kuummiinilu aallartereerlutik.

– Kangilinnguit pillugu oqaloqatigiinnerit ingerlappput. Sakkutooqarfikumi illuutigut isaterneqarnissaat 2018-mi aallartinneqarsinnaanissaat sulissutigineqarpoq.

– Tallimanngormat sulisugut eqqagassanik passussisartut pisortarlu ataatsimeeqatigivagut. Oktobarip 16-ani eqqagassanik katersuinissaq pillugu pilersaarutit paasissutissiinissarlu eqqartorluarpagut.

Uju Petersen (IA), Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititami siulittaasoq:

– Meeqqanut Ilaqutariinnermullu Ingerlatsivimmi pisortassatut 1. dec. aallarnerfigalugu atorfinitsinneqarpoq Martha Lund Olsen, Kommunalbestyrelsimiillu tunuarallarluni. Aammalu ullumikkut pisortaagallartitaq Helene Horsbrugh, Ineriartortitsinermut Aqutsisunngortinneqarluni. Ineriartortitsinissamullu pilersaarut piviusunngortissallugu Ingerlatsivimmit aallartinneqareerpoq. Suliaq killiffissiorneqassaaq novemberip aallaqqaataani.

– Novemberip 25-aniit 29-anut ataatsimiititaq Paamiunut angalassaaq. Tassunga atatillugu iluatsillugu pisortassaq Martha Lund Olsen peqataassaaq.

– Sap. Ak. 41-mi Tasiilami qimarnguit ammarnissaminut piareerpoq, sulisussallu aamma piareersartinneqarpoq ilaatigut pikkorissarnitigut.

– Ilaqutariit angerlarsimaffiat Tasiilami ammassaaq, ilaqutariillu siulliit aamma nuunnissaminnut piariingajalerput. Pinaveersaartitsinermut atatillugu ilaqutariinnik katsorsaasarnissaq ingerlanneqartassaaq.

Charlotte Ludvigsen (IA), Isumaginninnermut Suliffieqarnermullu Ataatsimiititamut siulittaasoq:

– 16. aamma 17. septemberi inuusuttunut Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nukissaateqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup qaaqqusineranit siulittaasoq siulittaasullu tullia ataatsimeeqataapput inatsisit allannguuteqartussat saqqummiunneqarmata politikkikkullu anguniakkat Naalakkersuisoqarfimmit saqqummiunneqarmata, kommuunillu akornaminni anguniakkaminnik aamma saqqummusseqatigiipput.

– Aqqusinermi ujartuillutik angalaarlutik sulisartut aallarnisarneqartoq ataatsimiititamit ingerlallualereerpoq, sulisut okt. Nov.-erimilu paasisassarsioriarlutik angalassapput.

– Open College Network, innarluutilinnut sullissisuusoq Nunatta Savalimmiullu akornanni ilisimasanik avitseqatigiinnermik siunertaqartumik siuarsaanissamullu suleqatigiinnissamullu kissaateqarlutik saaffiginnipput.

– Sap. Ak. 41, innarluutilinnut sapaatip akunneritinneqartartumi assigiinngitsumik pisoqartitsisoqartarumaarpoq. Ilaatigut sulisunik pikkorissaanerit, innuttaasunut pikialaartitsinerit aammalu innarluutillit 20-it piginnaasatik malillugit allagartartaassapput

– Ingerlatsiviup SIK-llu isumaqatigiissutigivaat sulisut suliartunngitsoortanerat akiorniarlugu isumaqatigiissusiorput, taassumalu imaraa suliffinnik paaqqutarinnittuaannartut immikkut ittumik akissarsiaqartinneqartalissammata (bonusimik).

– Ataatsimiititaliaq Nuummi septemberip aallartinnerani paasisassarsiorput, ilaatigut pulaarneqarlutik Ippiarsuk, Majoriaq aamma Qinngutsinni innarluutillit angerlarsimaffiat pulaarneqarlutik.

Nivi Olsen (D), Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq:

– Sap. Ak. 44-mi ataatsimiititaliap Ittoqqortoormiunut angalanissaralua kinguartikkallarneqarpoq, tassungalu taarsiullugu nunaqarfiit Qeqertarsuatsiaat Kapisillillu tikinneqarsinnaanerat misissorneqarpoq.

– Ukiaanerani meeqqat atuarfianit atuanngiffeqarnerup nalaani assigiinngitsunik sammisaqartitsisoqassaaq.

– Inussivik pillugu APP-ikkut inuiaqatigiinnut tusarniaassutikkut (”Isumaga”) tusarniutigineqarumarpoq.

– Sunngiffimmi atuartitsinerit 15. oktober aallartitsissapput, siornatigullu inersimasut kisimik neqeroorfigineqartaraluartut tamatumuunakkut meeqqat aamma ilaasinnaanissaanut neqeroorfigineqassapput. Nalunaarnerit Nuummiunut shop.sermersooq.gl –kkut ingerlanneqarput.